Документ 397/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 36, ст.231 )

З метою поповнення місцевих бюджетів доходами Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 6 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст. 82, N 44, ст. 214) викласти у такій
редакції:
"Стаття 6. Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу
торгового патенту
Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються
до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем
оплати торгового патенту".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів привести
рішення Уряду у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 червня 1997 року
N 397/97-ВРвгору