Про адресний відпуск в 1996 р. електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.1996394-р
Документ 394-96-р, поточна редакція — Прийняття від 12.06.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 червня 1996 р. N 394-р
Київ
Про адресний відпуск в 1996 р. електроенергії,
яка виробляється атомними електростанціями

1. З метою забезпечення атомних електростанцій свіжим ядерним
паливом, вивезення відпрацьованого палива, закупівлі обладнання і
матеріалів, оплати послуг під час проведення ремонтних робіт на
енергоблоках, виконання робіт з підвищення безпеки атомних
електростанцій та капітального будівництва підтримати пропозицію
Держкоматому і Міненерго щодо адресного відпуску в 1996 р.
електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями,
обсягом 12 млрд. кВт. годин. Відпуск електроенергії окремими атомними електростанціями
здійснюватиметься за умови передоплати беспосередньо споживачам
або третім особам в обсягах згідно з додатком N 1. 2. Взяти до відома, що адресний відпуск електроенергії
здійснюватиметься на договірній основі виключно на внутрішньому
ринку України, а оплата транспортування електроенергії за
договорами з Національним диспетчерським центром - шляхом заліку
боргів підприємств Міненерго перед атомними електростанціями. Розміри оплати транспортування та відпуску електроенергії
визначаються Міненерго за погодженням з Національною комісією з
питань регулювання електроенергетики, але не можуть перевищувати
15 відсотків тарифу, затвердженого в установленому порядку для
атомних електростанцій. 3. Оплата за заявлену потужність під час адресного відпуску
та відпуску електроенергії, що вироблена тепловими та атомними
електростанціями з давальницького палива, здійснюється споживачем
за затвердженими в установленому порядку тарифами та надбавками до
них у розмірах, передбачених прейскурантом. 4. Кошти, отримані внаслідок адресного відпуску
електроенергії, спрямовуватимуться атомними електростанціями, у
першу чергу, на сплату заборгованості за поставлене свіже та
відправлене на переробку відпрацьоване ядерне паливо. 5. Міненерго забезпечити безперешкодне транспортування та
відпуск підприємствам і організаціям - споживачам електроенергії,
що реалізується відповідно до цього розпорядження. 6. Для здійснення контролю за виконанням цього розпорядження
утворити комісію у складі згідно з додатком N 2. 7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 р. N 322
( 322-96-р ).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Додаток N 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1996 р. N 394-р
ОБСЯГИ
адресного відпуску електроенергії атомними
електростанціями у 1996 року
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування атомної | Обсяги відпуску, електростанції | млн. кВт.год. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Чорнобильська 2550 Запорізька 3600 Рівненська 2550 Південно-Українська 2300 Хмельницька 1000 ————————————————————————————————————————————————————————— Усього 12000
Примітки: 1. Реалізація електроенергії здійснюється за
затвердженим тарифом 2,4 цента/кВт.год. з дисконтом
до 25 відсотків.
2. Обсяги відпуску електроенергії окремими атомними
електростанціями можуть бути змінені Держкоматомом
за підсумками роботи в квітні ц.р. у межах
встановленого загального обсягу.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1996 р. N 394-р
СКЛАД КОМІСІЇ
з контролю за виконанням розпорядження
ЧЕБРОВ - голова Держкоматому (голова
Віктор Дмитрович Комісії)
ЛУЧНІКОВ - перший заступник Міністра
Володимир Андрійович енергетики та електрифікації
(заступник голови Комісії)
КУЛІЧЕНКО - перший заступник Міністра про-
Валентин Арсентійович мисловості
ЧЕРНИШОВ - завідуючий Відділом з питань
Віктор Григорович паливно-енергетичного комплек-
су Кабінету Міністрів України
БРОННІКОВ - генеральний директор ВО "Запо-
Володимир Костянтинович різька АЕС"
КОРОВКІН - директор Рівненської АЕС
Володимир Олександрович
ПАРАШИН - директор Чорнобильської АЕС
Сергій Костянтинович
САПРОНОВ - директор Хмельницької АЕС
Віктор Григорович
ФУКС - генеральний директор ВО Пів-
Володимир Павлович денно-Українська АЕС

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору