Документ 392_024, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.07.2004, підстава - 1969-IV

               Угода 
між Урядом України та Урядом Японії
про технічне співробітництво та грантову допомогу
( Угоду ратифіковано Законом
N 1969-IV ( 1969-15 ) від 01.07.2004 )

Дата підписання: 10.06.2004 р. Дата ратифікації: 01.07.2004 р.
Офіційний переклад
Уряд України та Уряд Японії, бажаючи надалі зміцнювати дружні відносини, які існують між
двома країнами, шляхом розвитку технічного співробітництва й
грантової допомоги, та беручи до уваги взаємні вигоди від сприяння економічному й
соціальному розвитку та діяльності у сфері культури своїх країн, домовилися про таке:
ЧАСТИНА I
Стаття I
Обидва Уряди докладають зусиль для розвитку технічного
співробітництва між двома країнами.
Стаття II
Окремі домовленості, які регулюють конкретні проекти
технічного співробітництва, що виконуються в межах цієї Угоди,
укладаються між компетентними органами двох Урядів. Компетентним
органом Уряду Японії є Міністерство закордонних справ Японії, а
компетентним органом Уряду України - Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції України.
Стаття III
Японське Агентство міжнародного співробітництва (далі -
"ЛСА"), відповідно до чинного законодавства Японії, а також
домовленостей, вказаних у статті II, здійснюватиме за власний
рахунок такі форми технічного співробітництва: (a) здійснення технічного навчання українських громадян; (b) відряджання до України експертів (далі - "Експерти"); (c) відряджання до України японських волонтерів, які мають
широкий діапазон технічних навичок та значний досвід (далі -
"Старші волонтери");
(d) відряджання до України японських місій (далі - "Місії")
для проведення базових досліджень розвитку;
(e) надання Уряду України обладнання, механізмів і
матеріалів; та
(f) надання Уряду України інших форм технічного
співробітництва, щодо яких за взаємною згодою між двома Урядами
може бути прийнято рішення.
Стаття IV
Уряд України гарантує, що методики та знання, отримані
громадянами України, а також обладнання, механізми та матеріали,
надані в результаті японського технічного співробітництва, як
викладено в статті III, сприяють економічному й соціальному
розвитку України, та не використовуються у військових цілях.
Стаття V
У випадку, коли ЛСА відряджає Експертів, Старших волонтерів
та Місії, Уряд України: 1. (1) (a) звільняє Експертів, Старших волонтерів та членів
Місій від податків, у тому числі від податку на прибуток та інших
обов'язкових платежів, які накладаються на або у зв'язку із
заробітними платами та будь-якими грошовими утриманнями, що
переказуються їм із-за кордону у зв'язку з виконанням їхніх
обов'язків у межах цієї Угоди; (b) звільняє Експертів, Старших волонтерів, членів Місій та
членів їхніх сімей від консульських зборів, податків, у тому числі
від мит та інших обов'язкових платежів, стосовно ввезення:
(i) особистого майна, предметів домашнього вжитку та
споживчих товарів, що ввозяться для особистого користування; та
(ii) одного транспортного засобу з розрахунку на
Експерта, на сім'ю Експерта, на Старшого волонтера та на сім'ю
Старшого волонтера, які призначені для перебування в Україні;
(c) звільняє Експертів, Старших волонтерів, членів їхніх
сімей, які не ввозять ніяких транспортних засобів в Україну, від
податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших
обов'язкових платежів, стосовно придбання в Україні одного
транспортного засобу з розрахунку на Експерта, на сім'ю Експерта,
на Старшого волонтера та на сім'ю Старшого волонтера.
(2) сприяє організації, яка приймає Експертів, Старших
волонтерів і Місії:
(a) у наданні за її власний рахунок відповідного офісного
приміщення та інших зручностей, у тому числі телефонного та
факсимільного зв'язку, які необхідні для виконання Експертами,
Старшими волонтерами та Місіями їхніх обов'язків, а також у
покритті витрат на їхню експлуатацію та обслуговування;
(b) у наданні за її власний рахунок місцевого персоналу (у
тому числі, у разі необхідності, відповідних перекладачів), а
також українських партнерів для Експертів, Старших волонтерів та
Місій, необхідних для виконання ними їхніх обов'язків;
(c) у покритті витрат Експертів і Старших волонтерів на:
(i) щоденне перевезення до та з місця їхньої роботи;
(ii) їхні офіційні відрядження в межах України; та
(iii) їхню офіційну кореспонденцію;
(d) у створенні сприятливих умов для придбання відповідного
житла для Експертів, Старших волонтерів і членів їхніх сімей; та
(e) у створенні сприятливих умов для отримання медичної
допомоги та послуг для Експертів, Старших волонтерів, членів Місій
та членів їхніх сімей.
(3) (a) у наданні дозволу Експертам, Старшим волонтерам,
членам Місій та членам їхніх сімей в'їжджати, виїжджати та
тимчасово перебувати в Україні на період їхнього призначення в
Україні, у створенні їм сприятливих умов щодо процедур реєстрації
іноземців та у звільненні їх від сплати консульських зборів;
(b) у видачі Експертам, Старшим волонтерам та членам Місій
ідентифікаційних карток для забезпечення співробітництва усіх
урядових організацій, необхідного для виконання їхніх обов'язків;
та
(c) здійснює інші заходи, які необхідні для виконання
Експертами, Старшими волонтерами та Місіями їхніх обов'язків.
2. Особисте майно, предмети домашнього вжитку, споживчі
товари та транспортні засоби, зазначені в пункті 1 цієї статті,
обкладаються податками, у тому числі митом, якщо вони потім
продаються або передаються в Україні фізичним або юридичним
особам, які не мають права на звільнення від таких податків або не
мають подібних привілеїв. 3. Уряд України надає Експертам, Старшим волонтерам, членам
Місій та членам їхніх сімей привілеї, звільнення та пільги, які є
не менш сприятливими ніж ті, що надаються експертам, старшим
волонтерам, членам місій та членам їхніх сімей з будь-якої третьої
країни чи будь-якої міжнародної організації, що виконує подібну
місію в Україні.
Стаття VI
Експерти, Старші волонтери, члени Місій звільняються від
будь-яких претензій, якщо такі виникають, які є результатом
виконання ними їхніх обов'язків у межах конкретних проектів
технічного співробітництва, або які виникають в процесі виконання
цих обов'язків чи якимось чином пов'язані з ним, крім випадків,
коли після обговорення між двома Урядами, буде встановлено, що
такі претензії виникли через злочинну недбалість або навмисні
неправомірні дії Експертів, Старших волонтерів або членів Місій.
Стаття VII
1. (1) У випадку, коли ЛСА надає Уряду України обладнання,
механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України
звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у
тому числі від мит та інших обов'язкових платежів. Обладнання,
механізми та матеріали, зазначені вище, стають власністю Уряду
України після їхньої доставки на умовах CIF в порт вивантаження та
передачі компетентним органам Уряду України. (2) У випадку, коли ЛСА надає Уряду України обладнання,
механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України
звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у
тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових
платежів.
(3) Обладнання, механізми та матеріали, зазначені в
підпунктах (1) і (2), використовуються для цілей, визначених у
домовленостях, зазначених у статті II цієї Угоди, якщо компетентні
органи двох Урядів не домовляться про інше.
(4) Витрати на транспортування в межах території України
обладнання, механізмів та матеріалів, згаданих у підпунктах (1) і
(2), а також витрати на їхню заміну, обслуговування та ремонт бере
на себе Уряд України.
2. (1) Обладнання, механізми та матеріали, які підготовлені
ЛСА та які є необхідними для виконання Експертами, Старшими
волонтерами та членами Місій їхніх обов'язків, залишаються
власністю ЛСА, якщо компетентні органи двох Урядів не домовляться
про інше. (2) Уряд України звільняє Експертів, Старших волонтерів і
членів Місій від податків, у тому числі від мит та інших
обов'язкових платежів, стосовно ввезення обладнання, механізмів та
матеріалів, згаданих у підпункті (1).
(3) Уряд України звільняє Експертів, Старших волонтерів і
членів Місій від податків, у тому числі від податку на додану
вартість та інших обов'язкових платежів, стосовно придбання
обладнання, механізмів та матеріалів, згаданих у підпункті (1), на
території України.
Стаття VIII
Уряд України підтримує тісні стосунки з Експертами, Старшими
волонтерами та членами Місій через уповноважені ним організації.
Стаття IX
1. Уряд України дозволяє ЛСА відкрити та утримувати
закордонне представництво ЛСА в Україні (далі - "Представництво"),
а також визнає представника та його/її персонал, відряджений з
Японії (далі - "Представник" і "Персонал" відповідно), які
виконують обов'язки, що будуть визначені для них ЛСА, стосовно
проектів технічного співробітництва в Україні в межах цієї Угоди. 2. Уряд України: (1) (a) звільняє Представника, Персонал і членів їхніх сімей
від податків, у тому числі від податку на прибуток та інших
обов'язкових платежів, які накладаються на або у зв'язку із
заробітними платами та будь-якими грошовими утриманнями, що
переказуються їм із-за кордону, у зв'язку виконанням їхніх
обов'язків у межах цієї Угоди;
(b) звільняє Представника, Персонал і членів їхніх сімей від
податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів,
стосовно ввезення:
(i) особистого майна, товарів домашнього вжитку та
споживчих товарів, які ввозяться для особистого використання; та
(ii) одного транспортного засобу з розрахунку на
Представника, на Персонал, на сім'ю Представника та на сім'ї
Персоналу, які призначені для перебування в Україні;
(c) звільняє Представника, Персонал і членів їхніх сімей, які
не ввозять ніяких транспортних засобів в Україну, від податків, у
тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових
платежів, стосовно придбання в Україні одного транспортного засобу
з розрахунку на Представника, на Персонал, на сім'ю Представника
та на сім'ї Персоналу;
(d) дозволяє Представнику, Персоналу та їхнім сім'ям
в'їжджати, виїжджати та тимчасово перебувати в Україні на період
їхнього призначення в Україні, створює сприятливі умови щодо
процедур реєстрації іноземців, та звільняє їх від сплати
консульських зборів;
(e) видає Представнику та Персоналу ідентифікаційні картки;
та
(f) здійснює інші заходи, які необхідні для виконання
Представником і Персоналом їхніх обов'язків.
(2) (a) звільняє Представництво від податків, у тому числі
від мит та інших обов'язкових платежів, стосовно ввезення
обладнання, механізмів, транспортних засобів і матеріалів,
необхідних для діяльності Представництва;
(b) звільняє Представництво від податків, у тому числі від
податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів,
стосовно придбання в Україні обладнання, механізмів, транспортних
засобів та матеріалів, необхідних для діяльності Представництва;
та
(c) звільняє Представництво від податків, у тому числі від
податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, що
накладаються на або у зв'язку з витратами Представництва, які
відшкодовуються із-за кордону.
3. Особисте майно, товари домашнього вжитку, споживчі товари
та транспортні засоби, згадані в пункті 2 цієї статті обкладаються
податками, у тому числі митом, якщо вони згодом продаються або
передаються в Україні фізичним або юридичним особам, які не мають
права на звільнення від таких податків або не мають подібних
привілеїв. 4. Уряд України надає Представнику, Персоналу та членам їхніх
сімей, а також Представництву привілеї, звільнення та пільги, які
є не менш сприятливими ніж ті, що надаються представникам,
персоналу та членам їхніх сімей, а також представництвам будь-якої
третьої країни чи будь-якої міжнародної організації, що виконує
подібну місію в Україні.
Стаття X
Уряд України вживає необхідних заходів для забезпечення
безпеки Експертів, Старших волонтерів, членів Місій, Представника,
Персоналу, та членів їхніх сімей, які перебувають в Україні.
Стаття XI
1. Положення Частини I також застосовуються, після набуття
чинності цією Угодою, до конкретних проектів технічного
співробітництва, які розпочалися до набуття чинності цією Угодою,
а також до Експертів, Старших волонтерів, членів Місій,
Представника і Персоналу та членів їхніх сімей, які перебувають в
Україні, а також до обладнання, механізмів та матеріалів, які
стосуються згаданих проектів. 2. Припинення дії цієї Угоди не матиме впливу ні на діючі
конкретні проекти технічного співробітництва до дати завершення
цих проектів, якщо не прийнято іншого рішення за взаємною згодою
між двома Урядами, ні на привілеї, звільнення та пільги, що
надаються Експертам, Старшим волонтерам, членам Місій,
Представнику, Персоналу та членам їхніх сімей, які перебувають в
Україні для виконанням ними їхніх обов'язків у зв'язку зі
згаданими проектами.
ЧАСТИНА II
Стаття XII
Обидва Уряди докладають зусиль для розвитку грантової
допомоги між двома країнами. Уряд Японії надаватиме грантову допомогу Уряду України для
придбання товарів та/або послуг, які необхідні для виконання
проектів грантової допомоги відповідно до чинного законодавства
Японії, а також домовленостей, зазначених у статті XIII.
Стаття XIII
Окремі домовленості, які регулюють конкретні проекти
грантової допомоги, що виконуються в межах цієї Угоди,
оформлюються між двома Урядами у формі обміну нотами.
Стаття XIV
1. У випадку, коли Уряд Японії надає грант Уряду України,
Уряд України звільняє громадян Японії від податків, у тому числі
від мит та інших обов'язкових платежів, які можуть накладатися в
Україні у зв'язку з постачанням товарів та/або послуг в межах
гранта. (Термін "Громадяни Японії" означає фізичних осіб Японії
або юридичних осіб Японії, що контролюються фізичними особами
Японії). 2. Товари та/або послуги, що надаються Урядом Японії Уряду
України в межах гранта звільняються Урядом України від будь-яких
податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
Стаття XV
Припинення дії цієї Угоди не матиме впливу ні на діючі
конкретні проекти грантової допомоги до дати завершення цих
проектів, якщо не прийнято іншого рішення за взаємною згодою між
двома Урядами, ні на звільнення, які мають відношення до цих
проектів.
ЧАСТИНА III
Стаття XVI
Уряд Японії та Уряд України проводять консультації один з
одним стосовно будь-яких питань, які можуть виникнути в результаті
або у зв'язку з цією Угодою.
Стаття XVII
1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Японії
письмового повідомлення від Уряду України про завершення
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою. 2. Ця Угода є чинною протягом одного року й щороку
автоматично продовжується на однорічний період, якщо тільки один з
Урядів не надішле іншому Уряду, принаймні за шість місяців до
закінчення визначеного щорічного терміну, попереднє письмове
повідомлення про свій намір припинити дію Угоди.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цю Угоду.
ВЧИНЕНО в м. Токіо 10 червня 2004 року у двох примірниках
англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Японіївгору