Про присвоєння рангів державним службовцям
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007387
Документ 387-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 387
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти третій ранг державного службовця
БОНДАРЕНКУ - начальнику Державної архітектурно- Олександру Миколайовичу будівельної інспекції
ГРАЧОВУ - заступнику директора департаменту Леоніду Івановичу з питань соціальної політики -
начальнику відділу з питань видатків
на органи державного управління
Рахункової палати
ДІДКІВСЬКІЙ - заступнику керівника секретаріату - Тетяні Трохимівні начальнику організаційного управління
секретаріату Вищої ради юстиції
КАТЮЩЕНКУ - помічнику Голови Вищої ради юстиції Віталію Петровичу
КІРСАНОВУ - заступнику Голови Державного комітету
Валерію Миколайовичу фінансового моніторингу України
КРАВЦЮ - заступнику Міністра фінансів України
Андрію Миколайовичу
ОТЧЕНАШ - члену Державної комісії з регулювання
Катерині Георгіївні ринків фінансових послуг України -
директору департаменту нагляду за
фінансовими компаніями Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
ПОПКОВУ - заступнику Міністра внутрішніх справ
Сергію Єгоровичу України
ФЛОРІ - начальнику управління справами Віталію Федоровичу Рахункової палати
ЧАЮНУ - завідувачу відділу кримінального, Сергію Миколайовичу антикорупційного, військового
законодавства та законодавства
про судоустрій служби законодавства
з питань державного будівництва і
судоустрою Головної державно-правової
служби Секретаріату Президента України
Присвоїти четвертий ранг державного службовця
ДОМОСЛАВСЬКІЙ - директору департаменту організації Марії Іванівні роботи Міністерства та документообігу
Міністерства фінансів України
БОЙКУ - заступнику Міністра оборони України Володимиру Олександровичу
ГОРОВІЙ - заступнику керівника департаменту Ользі Олексіївні роботи з документами - завідувачу
відділу опрацювання кореспонденції
Президента України Головної
служби документального забезпечення
Секретаріату Президента України
ЖДАН - завідувачу відділу роботи з персоналом
Ірині Михайлівні департаменту кадрів Служби Глави
Секретаріату Президента України
ЖУРАКОВСЬКОМУ де - заступнику керівника служби САСУ регіональної політики - завідувачу Тарасу Борисовичу відділу аналізу діяльності
регіональних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування
Головної служби регіональної політики
Секретаріату Президента України
МАТУЗЦІ - директору юридичного департаменту Ярославу Васильовичу Міністерства фінансів України
СИБІЗІ - заступнику начальника Управління Ігорю Івановичу протокольного забезпечення та
організації прийому офіційних
делегацій, завідуючому Відділом
забезпечення заходів
внутрішньодержавного характеру
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ЮРЧЕНКО - директору фінансово-економічного Катерині Григорівні департаменту Міністерства фінансів
України
Присвоїти п'ятий ранг державного службовця
ВУСУ - начальнику державного департаменту -
Сергію Володимировичу Адміністрації зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення
КОСТРИКІНУ - завідувачу відділу маркетингу та Олегу Валерійовичу комерційної діяльності підприємств
Управління санаторно-курортного
забезпечення і готельного господарства
Державного управління справами
МИХАЙЛОВІЙ - помічнику Голови Верховного Суду Ілоні Миколаївні України
СЕМЕНЕНКУ - заступнику керівника управління Віктору Олександровичу двостороннього та регіонального
співробітництва з питань безпеки -
завідувачу відділу співробітництва
з РФ та СНД у сфері безпеки
департаменту зовнішньополітичних
аспектів національної безпеки Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України
СКІБ'ЯКУ - заступнику Міністра України з питань
Андрію Юліановичу надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
СТАРУХУ - заступнику керівника служби Олександру Васильовичу регіональної політики - керівнику
департаменту регіональної політики
Головної служби регіональної політики
Секретаріату Президента України

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19вгору