Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація, Порядок від 31.05.2017380
Документ 380-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 143-2018-п

8) про обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження;

9) про споживчу потужність у режимі “вимкнено” (Po) та режимі “очікування” (Pl) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

10) тривалість режиму “очікування” у разі, коли побутова барабанна сушильна машина оснащена системою керування енергоспоживанням;

11) пояснення того, що стандартна програма сушіння бавовни є стандартною програмою сушіння звичайної мокрої білизни з бавовни у разі повного та часткового завантаження і найбільш ефективною щодо енергоспоживання для сушіння бавовни;

12) середньозважений час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження” (Tt), час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження” (Tdry) та час виконання “стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження” (Tdry1/2) у хвилинах, округлений до найближчої хвилини;

13) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, - клас ефективності конденсації (у форматі - “Ефективність конденсації “Х” за шкалою від G (найменш ефективний) до А (найбільш ефективний)”). Зазначене може бути відображено в інший спосіб за умови, що буде зрозуміло, що значення енергоефективності “Х” відображається від G (найменш ефективний клас) до А (найбільш ефективний клас);

14) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, - середня ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження (Cdry і Cdry1/2) та середньозважена ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження (Ct), виражена у відсотках та округлена до найближчого цілого відсотка; відсотків;

15) рівень звукової потужності (Lwa) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчого цілого числа, децибелів;

16) відомості щодо можливості (необхідності) вбудовування побутової барабанної сушильної машини (у разі потреби).

2. В одній мікрофіші може міститися інформація про кілька моделей побутових барабанних сушильних машин одного постачальника.

3. Інформація, що міститься в мікрофіші, може бути додатково доповнена копією енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не відображена на енергетичній етикетці, повинна бути надана кінцевому споживачеві.Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до технічної документації

1. Технічна документація містить:

1) інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) загальний опис моделі побутової барабанної сушильної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема на такі, що відповідають відповідним гармонізованим європейським стандартам, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (у разі потреби);

4) ідентифікацію та підпис особи, уповноваженої зобов’язувати постачальника;

5) відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму - обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження;

для газових барабанних сушильних машин:

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”);

- середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”);

6) інформацію про:

споживчу потужність у режимах “вимкнено” та “очікування”;

час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Tdry) та час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Tdry1/2), хвилин;

тривалість режиму “очікування” у разі, коли побутова барабанна сушильна машина оснащена системою управління енергоспоживанням;

7) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, - інформацію про середню ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Cdry) та середню ефективність конденсації стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Cdry1/2);

8) відомості про рівень звукової потужності;

9) результати розрахунків, проведених відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі побутової барабанної сушильної машини, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових барабанних сушильних машин, технічна документація повинна включати дані щодо таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, визначення експлуатаційних якостей та характеристик побутової барабанної сушильної машини. У технічній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових барабанних сушильних машин, інформацію про які отримано таким шляхом.Додаток 4
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка подається у разі, коли кінцеві споживачі не можуть побачити побутову барабанну сушильну машину

1. У разі коли кінцеві споживачі не мають можливості побачити побутову барабанну сушильну машину, їм надається інформація про:

1) номінальну завантаженість для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, кілограмів;

2) тип побутової барабанної сушильної машини (вентильована, конденсаційного типу чи газова барабанна сушильна машина);

3) клас енергоефективності;

4) для барабанних сушильних машин, що живляться від мережі електричного струму, - середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання енергії (фактичний обсяг енергоспоживання одного циклу залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”) округлюється до найближчого цілого числа;

5) для газових барабанних сушильних машин:

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г (газ) на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження (фактичний обсяг енергоспоживання енергії протягом одного циклу залежить від часу використання побутової барабанної сушильної машини)”) округлюється до одного знака після коми;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною (АЕс(gas)el) (у форматі - “Енергоспоживання “Х” кВт•г на рік з урахуванням 160 циклів стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження з використанням режиму низького енергоспоживання (фактичний обсяг енергоспоживання протягом одного циклу залежить від використання побутової барабанної сушильної машини)”), округлюються до одного знака після коми;

6) відомості про те, чи барабанна сушильна машина є автоматичною (неавтоматичною);

7) обсяг енергоспоживання (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a, Egdry1/2,a) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження округлюється до двох знаків після коми та розраховується відповідно до додатка 8;

8) споживчу потужність у режимах “вимкнено” (Po) та “очікування” (Pl) для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

9) час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження (Tdry) та час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження (Tdry1/2), хвилин округлюється до найближчої хвилини та розраховується відповідно до додатка 8;

10) якщо побутова барабанна сушильна машина є машиною конденсаційного типу, - інформацію про клас ефективності конденсації;

11) рівень звукової потужності (Lwa) під час стандартної програми сушіння бавовни у разі повного навантаження, децибелів, округлюється до найближчого цілого числа;

12) відомості щодо можливості (необхідності) вбудовування побутової барабанної сушильної машини (у разі потреби).

2. У разі надання іншої інформації, що міститься у мікрофіші, така інформація надається за формою та у порядку, що зазначені в додатку 2.

3. Шрифт, яким наноситься інформація, повинен давати змогу кінцевому споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.Додаток 5
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається кінцевим споживачам, якщо побутова барабанна сушильна машина реалізується для продажу, у прокат або лізинг через Інтернет

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

1) альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

2) вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

3) механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

4) сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 8 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності побутової барабанної сушильної машини повинна мати одне з таких оформлень:

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення електронної енергетичної етикетки:

позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини;

позначення класу енергоефективності повинне містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 8 Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин, демонструється на механізмі відображення разом з ціною побутової барабанної сушильної машини. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинне мати чіткий і розбірливий напис “мікрофіша”. У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.Додаток 6
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик побутової барабанної сушильної машини вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

1. Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик побутової барабанної сушильної машини вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин проводиться шляхом тестування однієї побутової барабанної сушильної машини.

Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до зазначеного Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох побутових барабанних сушильних машин.

2. Середнє арифметичне значення показників, отриманих за результатами проведення перевірки, повинне відповідати номінальному значенню показника, визначеному постачальником.

В іншому разі побутова барабанна сушильна машина та інші еквівалентні побутові барабанні сушильні машини вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування барабанних сушильних машин.

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустима різниця значень показників

1. Середньозважений річний обсяг енергоспоживання (АЕc)

не більше номінального значення* на 6 відсотків

2. Середньозважений обсяг енергоспоживання (Еt)

не більше номінального значення на 6 відсотків

3. Середньозважена ефективність конденсації (Ct)

не менше номінального значення на 6 відсотків

4. Середньозважений час виконання програми (Tt)

не більше номінального значення на 6 відсотків

5. Споживча потужність у режимі “вимкнено” та режимі “очікування” (Po та Pl)

не більше номінального значення на 6 відсотків у разі, коли споживча потужність у режимах “вимкнено” та “очікування” перевищує 1 Вт

не більше номінального значення на 0,1 Вт у разі, коли споживча потужність у режимах “вимкнено” та “очікування” менше або дорівнює 1 Вт

6. Час режиму “очікування” (Tl)

не більше номінального значення на 6 відсотків

7. Рівень звукової потужності (Lwa)

виміряне значення не повинне бути більшим за номінальне значення

__________
* Номінальне значення - значення, визначене постачальником. Похибка у 6 відсотків є поточною прийнятною похибкою випробувальної лабораторії, отриманою під час вимірювання заявлених параметрів за новим методом вимірювання, що використовується для нових вимог маркування, в тому числі робочих циклів, у разі повного і часткового завантаження.Додаток 7
до Технічного регламенту

КЛАС
енергоефективності та клас ефективності конденсації

1. Клас енергоефективності побутової барабанної сушильної машини визначається за індексом енергоефективності, який розраховується згідно з рекомендаціями, наведеними в додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

Клас енергоефективності

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності

А+++ (найбільш енергоефективний)

ЕЕI < 24

А++

24 ЕЕI < 32

А+

32 ЕЕI < 42

А

42 ЕЕI < 65

В

65 ЕЕI < 76

С

76 ЕЕI < 85

D (найменш енергоефективний)

85 ЕЕI

2. Клас ефективності конденсації побутової барабанної сушильної машини конденсаційного типу визначається за значенням середньозваженої ефективності конденсації, яка розраховується згідно з рекомендаціями, наведеними в додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

Клас ефективності конденсації

Клас ефективності конденсації

Середньозважена ефективність конденсації, відсотків

А (найбільш ефективний)

Ct > 90

В

80 < Ct 90

С

70 < Ct 80

D

60 < Ct 70

Е

50 < Ct 60

F

40 < Ct 50

G (найменш ефективний)

Ct 40Додаток 8
до Технічного регламенту

ПОРЯДОК
визначення індексу енергоефективності та середньозваженої ефективності конденсації

Визначення індексу енергоефективності

1. Індекс енергоефективності визначається шляхом співвідношення середньозваженого річного обсягу енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження і стандартного річного обсягу енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною.

2. Індекс енергоефективності визначається за такою формулою та округлюється до одного знака після коми:

де AEC - середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, кВт•г на рік;

SAEC - стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, кВт•г на рік.

3. Стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається за такими формулами та округлюється до двох знаків після коми:

1) для всіх побутових барабанних сушильних машин, крім вентиляційних:

2) для вентиляційних барабанних сушильних машин:

де с - номінальна завантаженість барабанної сушильної машини для стандартної програми сушіння бавовни;

Tt - середньозважений час виконання стандартної програми сушіння бавовни.

4. Середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною, що вимірюється у кВт•г на рік та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

де Et - середньозважене споживання електроенергії, округлене до другого знака після коми, кВт•г;

Pо - значення споживчої потужності в режимі “вимкнено” для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, Вт;

Pl - значення споживчої потужності в режимі “очікування” для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, Вт;

Tt - середньозважений час виконання програми, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

160 - загальна кількість циклів сушіння на рік.

У разі коли побутова барабанна сушильна машина обладнана системою управління енергоспоживанням та автоматично повертається до режиму “вимкнено” після закінчення програми сушіння, середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається з урахуванням тривалості режиму очікування за такою формулою:

де Тl - час у режимі очікування для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

5. Середньозважений час виконання стандартної програми сушіння бавовни, округлений до найближчої хвилини, визначається за такою формулою:

де Tdry - час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

Tdry1/2 - час виконання стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

6. Середньозважений обсяг енергоспоживання побутовою барабанною сушильною машиною визначається за такою формулою:

де Edry - обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлений до другого знака після коми, кВт•г;

Еdry1/2 - обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлений до другого знака після коми, кВт•г.

7. Для газових барабаних сушильних машин обсяг енергоспоживання для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного та часткового завантаження, що вимірюється у кВт•г на рік та округлюється до другого знака після коми, визначається за такими формулами:

де Egdry - споживання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт•г;

Egdry1/2 - споживання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт•г;

Egdry,а - допоміжне споживання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт•г;

Egdry1/2,а - допоміжне споживання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження, округлене до другого знака після коми, кВт•г;

fg - 2,5.

Обчислення, необхідні для зазначення інформації у додатках 2-4 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

8. Для побутових газових барабанних сушильних машин енергоспоживання під час спалювання газу для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження, що вимірюється в кВт для газу та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

9. Для побутових газових барабанних сушильних машин обсяг енергоспоживання під час використання електроенергії для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження, що вимірюється в кВт та округлюється до другого знака після коми, визначається за такою формулою:

Визначення індексу середньозваженої ефективності конденсації

10. Індекс ефективності конденсації програми визначається шляхом співвідношення маси сконденсованої вологи барабанною сушильною машиною, що накопичено у контейнері конденсаційної барабанної сушильної машини, і маси вологи, видаленої з тканини в кінці програми (різниця між масою перед сушінням і масою після сушіння). Для розрахунку середньозваженої ефективності конденсації береться до уваги середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження.

11. Індекс середньозваженої ефективності конденсації визначається у відсотках, округлюється до найближчого цілого відсотка та обчислюється за такою формулою:

де Cdry - середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного завантаження;

Cdry1/2 - середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі часткового завантаження.

12. Середня ефективність конденсації для стандартної програми сушіння бавовни у разі повного і часткового завантаження визначається за результатами проведених випробувань на ефективність конденсації за такою формулою:

де n - кількість проведених випробувань, що містить щонайменше чотири вагомі випробування для обраної програми;

j - номер випробування;

Wwj - маса води, зібраної в конденсаційному резервуарі під час визначеного випробування;

Wi - маса вологого випробного завантаження барабанної сушильної машини перед сушінням;

Wf - маса випробного завантаження барабанної сушильної машини після сушіння.Додаток 9
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. про енергетичне маркування побутових барабанних сушильних машин (із змінами, внесеними Делегованим регламентом Комісії (ЄС) № 518/2014 від 5 березня 2014 р.), положенням Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

Положення Делегованого регламенту Комісії ЄС

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

пункти 1 і 2

Пункт 2 Статті 1

пункт 3

Стаття 2

абзац перший пункту 4

Пункт 1 абзацу першого статті 2

абзац десятий пункту 4

Пункт 2 абзацу першого статті 2

абзац третій пункту 4

Пункт 3 абзацу першого статті 2

абзац одинадцятий пункту 4

Пункт 4 абзацу першого статті 2

абзац дванадцятий пункту 4

Пункт 5 абзацу першого статті 2

абзац четвертий пункту 4

Пункт 6 абзацу першого статті 2

абзац сьомий пункту 4

Пункт 7 абзацу першого статті 2

абзац другий пункту 4

Пункт 8 абзацу першого статті 2

абзац восьмий пункту 4

Пункт 9 абзацу першого статті 2

абзац тринадцятий пункту 4

Пункт 10 абзацу першого статті 2

абзац дев’ятнадцятий пункту 4

Пункт 11 абзацу першого статті 2

абзац двадцятий пункту 4

Пункт 12 абзацу першого статті 2

абзац дев’ятий пункту 4

Пункт 13 абзацу першого статті 2

абзац двадцять перший пункту 4

Пункт 14 абзацу першого статті 2

абзац шостий пункту 4

Пункт 15 абзацу першого статті 2

абзац п’ятнадцятий пункту 4

Пункт 16 абзацу першого статті 2

абзац шістнадцятий пункту 4

Пункт 17 абзацу першого статті 2

абзац п’ятий пункту 4

Пункт 18 абзацу першого статті 2

абзац сімнадцятий пункту 4

Пункт 19 абзацу першого статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 4

Пункт 20 абзацу першого статті 2

абзац вісімнадцятий пункту 4

Підпункт “а” статті 3

пункт 5

Підпункт “b” статті 3

пункт 5

Підпункт “c” статті 3

пункт 6

Підпункт “d” статті 3

пункт 9

Підпункт “e” статті 3

пункт 10

Підпункт “f” статті 3

пункт 5

Підпункт “g” статті 3

пункт 5

Підпункт “а” статті 4

пункт 7

Підпункт “b” статті 4

пункт 8

Підпункт “c” статті 4

пункт 9

Підпункт “d” статті 4

пункт 10

Стаття 5

пункт 11

Стаття 6

пункт 12

Стаття 7


Стаття 8


Стаття 9


Стаття 10пункт 13


пункт 14


пункт 15

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

додаток 6

Додаток VI

додаток 7

Додаток VII

додаток 8

Додаток VIII

додаток 5


додаток 9вгору