Про створення Державної акціонерної компанії "Українські поліметали"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.1998373
Документ 373-98-п, поточна редакція — Редакція від 16.01.2001, підстава - 17-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 1998 р. N 373
Київ
Про створення Державної акціонерної компанії
"Українські поліметали"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1560 ( 1560-99-п ) від 27.08.99
N 1573 ( 1573-2000-п ) від 20.10.2000
N 17 ( 17-2001-п ) від 16.01.2001 )

З метою реалізації Державної програми "Золото України"
( 532-96-п ), залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у
розвиток гірничодобувної підгалузі та суміжних виробництв Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства промислової політики
та Державного комітету по геології і використанню надр, узгодженою
з Фондом державного майна, щодо створення Державної акціонерної
компанії "Українські поліметали" (далі - Компанія).
2. Фонду державного майна, Міністерству промислової політики
та Державному комітету по геології і використанню надр виступити
засновниками Компанії. ( На часткову зміну пункту 2 установити, що засновниками Компанії
виступають Фонд державного майна та Державний комітет промислової
політики згідно з Постановою КМ N 1573 ( 1573-2000-п ) від
20.10.2000 )
3. Затвердити перелік державних підприємств, майно яких
передається до статутного фонду Компанії, з перетворенням їх у
дочірні підприємства Компанії згідно з додатком.
4. Державному комітету по геології і використанню надр
передати до статутного фонду Компанії інформацію про результати
проведення геологозйомочних, прогнозно-металогенічних, оціночних і
геологорозвідувальних робіт на родовищах Сергіївському, Балка
Золота, Балка Широка, Майському, Юр'ївському, Клинцівському.
5. Фонду державного майна передати до статутного фонду
Компанії пакети акцій, що належать державі у відкритих акціонерних
товариствах: Полтавський ГЗК, Орджонікідзевський ГЗК, Марганецький
ГЗК. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1573
( 1573-2000-п ) від 20.10.2000 )
6. Засновникам Компанії: здійснити оцінку вартості майна та нематеріальних активів, що
передаються до статутного фонду Компанії у порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.
N 508 ( 508-93-п ); у місячний термін підготувати і подати в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо персонального
складу спостережної ради Компанії та кандидатури голови правління; ( Абзац четвертий пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1560 ( 1560-99-п ) від 27.08.99 ) у двомісячний
термін визначити на конкурсних засадах уповноважену юридичну особу
- резидента, якій передати (на термін до 5 років) повноваження з
управління пакетом акцій Компанії у розмірі 41 відсоток статутного
фонду;
після державної реєстрації Компанії затвердити основні
напрями її роботи на 1998 рік, в яких передбачити продовження
робіт з промислового освоєння Мужіївського родовища
золотополіметалевих руд, проведення геологічної розвідки родовищ
золота на Українському кристалічному щиті та продовження
економічного експерименту щодо залучення інвестицій у розвиток
золотодобувної та золотопереробної промисловості країни.
7. Установити, що: майно державних підприємств, яке передається до статутного
фонду Компанії, перебуває у державній власності до прийняття
згідно із законодавством спеціального рішення про приватизацію; акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам,
підприємствам, установам та організаціям для формування їх
статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких
може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема,
передача в заставу; майно Компанії та її дочірніх підприємств може
використовуватися в установленому порядку під час створення
господарчих товариств з недержавними суб'єктами підприємництва.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.43
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1998 р. N 373
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, майно яких передається до
статутного фонду Державної акціонерної компанії
"Українські поліметали"
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код ЗУКПО | Підприємство |Підпорядкованість —————————————————————————————————————————————————————————————————— 00194694 Вільногірський державний Мінпромполітики
гірничо-металургійний комбінат
00194725 Іршанський державний -"-
гірничо-збагачувальний комбінат
05792885 Державне підприємство "Ізумруд" -"-
05785017 Львівський державний ювелірний -"-
завод
00226744 Державне підприємство "Вінницький -"-
завод "Кристал"
22115123 дирекція будівництва Мужіївського -"-
державного золотополіметалевого
комбінату
22115123 Калуське державне підприємство -"-
"Шахтобуд"
Спеціалізовані державні Держкомгеології
геологорозвідувальні підприємства
(за окремим списком)
13970836 Державне підприємство Мінфін
"Укрбурштин"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2001-п ) від 16.01.2001 )

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвгору