Документ 3721-VI, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Про державну політику щодо вирішення проблеми
повернення та компенсації втрачених (знецінених)
заощаджень громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 2-3, ст.4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про
державну політику щодо вирішення проблеми повернення та
компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян" (далі -
Рекомендації парламентських слухань), що додаються.
2. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2012 року
поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації
Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, з
питань бюджету.
4. Апарату Верховної Ради України разом з Комітетом Верховної
Ради України з питань соціальної політики та праці забезпечити в
установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами
парламентських слухань на тему: "Про державну політику щодо
вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених
(знецінених) заощаджень громадян".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 вересня 2011 року
N 3721-VI

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 8 вересня 2011 року N 3721-VI
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
"Про державну політику щодо вирішення проблеми
повернення та компенсації втрачених (знецінених)
заощаджень громадян"

Учасники парламентських слухань на тему: "Про державну
політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації
втрачених (знецінених) заощаджень громадян", які відбулися
13 квітня 2011 року, зазначають таке.
Стан реалізації права власності громадян на заощадження,
компенсації втрачених (знецінених) заощаджень залишається однією з
найгостріших проблем сьогодення, яка формує негативне ставлення
громадян до влади, посилює зневіру людей у її здатності
забезпечити дотримання вимог Конституції України ( 254к/96-ВР )
щодо верховенства права та гарантування прав власності.
Згідно із Законом України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ) компенсація громадянам
втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться у грошовій
формі за рахунок Державного бюджету України, починаючи з
1997 року, та в інших формах відповідно до чинного законодавства.
Проте рівень бюджетного фінансування компенсаційних виплат за
знеціненими заощадженнями громадян, який щорічно встановлюється
законом про Державний бюджет України, не забезпечує виконання
зобов'язань держави перед громадянами України щодо реалізації
їхніх прав на користування та розпорядження своїми грошовими
заощадженнями та страховими внесками.
За 14 років реалізації положень Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ),
яким встановлено зобов'язання держави перед громадянами щодо
відновлення знецінених заощаджень у сумі 131,96 млрд гривень (у
тому числі грошові заощадження - 121,9 млрд гривень, страхові
внески - 7,77 млрд гривень, державні цінні папери -
2,29 млрд гривень), починаючи з 1997 року, станом на 1 січня
2011 року, громадянам виплачено лише 10,65 млрд гривень, або
8,1 відсотка суми державних зобов'язань. Таким чином, залишок
зобов'язань держави перед громадянами України за втраченими
знеціненими заощадженнями, станом на 1 січня 2011 року, становить
121,31 млрд гривень (у тому числі грошові заощадження та державні
цінні папери - 113,58 млрд гривень, страхові внески -
7,73 млрд гривень).
Учасники парламентських слухань зазначають, що компенсація
знецінених заощаджень упродовж усіх років здійснювалася за
залишковим принципом. Крім того, на сьогодні їх компенсаційна
індексація здійснюється у співвідношенні 1 карбованець заощаджень
на 1,05 гривні станом на 1 жовтня 1996 року, хоча з 1 жовтня
1996 року до 1 березня 2011 року сумарний індекс інфляції становив
578,5 відсотка. Тобто з урахуванням цього індексу загальна сума
зобов'язань держави перед вкладниками перевищує 1 трлн гривень.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( 2154-17 ) на виплату компенсації втрат від знецінення грошових
заощаджень було передбачено 250 млн гривень. Проте Кабінетом
Міністрів України порядок здійснення компенсаційних виплат у
2010 році так і не був затверджений, а відтак виділені у
державному бюджеті кошти на ці цілі не були використані.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( 2857-17 ) кошти на компенсаційні виплати за втраченими
заощадженнями взагалі не передбачені. Це сталося вперше за весь
період дії Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України".
У 2008 році відповідно до змін, внесених до законодавства
Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ),
було розпочато формування інформаційно-аналітичної системи "Реєстр
вкладників заощаджень громадян".
За інформацією ВАТ "Державний ощадний банк України", станом
на 1 січня 2011 року, до Реєстру вкладників заощаджень громадян
внесено дані про знецінені заощадження 11768083 громадян України,
з них 6392793 особи отримали компенсацію в розмірі 1000 гривень на
загальну суму 5858,2 млн гривень. Для здійснення компенсаційних
виплат у розмірі 1000 гривень решті зареєстрованих громадян
необхідно ще 5179,6 млн гривень.
Загальний обсяг коштів на компенсаційних рахунках громадян,
внесених до Реєстру вкладників заощаджень громадян, становить
60057,1 млн гривень.
На сьогодні кількість лише спадкоємців померлих вкладників та
інших осіб відповідно до статті 8 Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ),
які звернулися до установ Ощадбанку протягом 2005-2010 років для
отримання частини проіндексованого вкладу для організації похорону
у розмірі 500 гривень, але не отримали їх, становить
684 тис. осіб, прогнозна кількість звернень у 2011 році -
200 тис. осіб.
За повідомленням ВАТ "Національна акціонерна страхова
компанія "Оранта", станом на 1 січня 2011 року, кількість
спадкоємців померлих застрахованих осіб або страхувальників, які
звернулися до страхових компаній ВАТ "НАСК "Оранта",
ВАТ "СК "Дніпро", АСК "Оранта - Лугань", ВАТ "СК "Оранта - Січ",
ВАТ "СК "Астарта", ВАТ "СК "Орадон" протягом 2006-2010 років, та
прогнозна кількість осіб, які звернуться до страхових компаній у
2011 році для отримання компенсації втрат від знецінення грошових
заощаджень на поховання у розмірі 500 гривень, становить
29 тис. осіб.
Учасники парламентських слухань зазначають, що розв'язання
проблем погашення заборгованості перед вкладниками та їхніми
спадкоємцями, страхувальниками та їхніми спадкоємцями за
договорами страхування має надзвичайно важливе загальнодержавне
значення, оскільки подальше їх відкладення на невизначений термін
призводить до посилення соціальної напруженості в суспільстві.
З огляду на те, що формування Реєстру вкладників заощаджень
громадян та проведення компенсаційних виплат здійснювалися на
тимчасовій законодавчій базі, яка діяла лише протягом 2008 року,
Міністерство фінансів України розробило проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" (реєстр. N 6491). Цей законопроект
розглянутий Верховною Радою України і повернутий Уряду України на
доопрацювання.
Не виконуються окремі положення Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ),
зокрема частини другої статті 1, якою встановлено, що компенсації
підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
протягом 1992-1994 років. Порядок, джерела та розмір компенсації
за цими заощадженнями та страховими внесками, строки їх виплати
досі законодавчо не визначені.
У 2005 році Уряд України повернув частину знецінених
заощаджень громадян шляхом видачі громадянам розрахункових чеків,
які погашали заборгованість за житлово-комунальні послуги, що
утворилася станом на 1 вересня 2004 року. На ці цілі із
запланованих у Державному бюджеті України 6 млрд гривень установи
Ощадбанку видали розрахункових чеків на суму 1783046 тис. гривень.
Разом з тим практика застосування механізму погашення
заборгованості за житлово-комунальні послуги за рахунок
компенсації втрат від знецінення заощаджень мала неоднозначний
резонанс у суспільстві, з огляду на порушення прав вкладників -
сумлінних платників за житлово-комунальні послуги.
Учасники парламентських слухань звертають увагу на те, що,
незважаючи на Рекомендації парламентських слухань "Про державну
політику в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених)
заощаджень громадян. Стан відновлення та перспективи", які
відбулися 8 грудня 2003 року, Урядом України не вжито заходів для
вивчення можливостей застосування позабюджетного фінансування
процесу повернення заощаджень паралельно з бюджетним.
Учасники парламентських слухань дійшли висновку, що назріла
необхідність запровадження на законодавчому рівні нових підходів
до розв'язання порушених проблем. Слід визнати, що фінансування
заходів щодо поступової компенсації громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень доцільно здійснювати після
створення справедливого, адекватного економічним умовам правового
поля, яке, з одного боку, має забезпечити фактичну реалізацію
права громадян на отримання компенсаційних виплат поряд з
необхідністю забезпечення інших соціальних виплат, а з другого
боку - не допустити негативних наслідків для розвитку національної
економіки.
З метою подолання негативних соціально-економічних наслідків,
спричинених надзвичайно низькими темпами виконання зобов'язань
держави перед громадянами України щодо повернення та компенсації
втрачених грошових заощаджень, та забезпечення підвищення
ефективності цього процесу учасники парламентських слухань
р е к о м е н д у ю т ь:
1. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України
доопрацьований проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян
України" щодо створення Реєстру вкладників заощаджень громадян та
Реєстру страхувальників та застрахованих осіб з урахуванням
результатів обговорення на зазначених парламентських слуханнях;
2) для визначення достовірних та реальних даних по
зобов'язаннях держави перед застрахованими особами та
страхувальниками колишнього Держстраху СРСР провести
інвентаризацію договорів страхування і створити електронний Реєстр
страхувальників та застрахованих осіб, передбачивши відповідне
фінансування в державному бюджеті;
3) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України нову
редакцію Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України", що передбачала б запровадження
ефективного механізму повернення заощаджень громадян, спрямованого
на підтримку їх купівельної спроможності та вирішення питань
життєзабезпечення вкладників;
4) для захисту прав громадян на одержання компенсації від
знецінення грошових заощаджень підготувати та подати на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", яким
передбачити за результатами виконання Державного бюджету України
за січень-червень 2011 року збільшення видатків державного бюджету
на забезпечення першочергових функцій держави, включаючи заходи
щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень на суму, яка була недофінансована у
2009-2010 роках (більше 500 млн гривень), та передбачити кошти на
виплату заощаджень у 2011 році;
5) під час підготовки проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2012 рік передбачити Міністерству фінансів
України як головному розпоряднику бюджетних коштів бюджетну
програму на погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку СРСР та державних
цінних паперів колишнього СРСР у розмірі не менше 3 млрд гривень з
подальшим щорічним збільшенням зазначеної суми;
6) визначити механізм відновлення грошових заощаджень
громадян України, поміщених в установи Ощадного банку України та
колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років і які
знаходилися на рахунках Ощадного банку України не менше одного
повного календарного року в період 1992-1995 років.
2. Президенту України:
запропонувати для обговорення на спеціальному засіданні
Комітету з економічних реформ при Президентові України питання
щодо розробки Програми погашення заощаджень та законодавчих актів,
які мають забезпечити її виконання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці:
створити при Комітеті постійно діючу робочу групу із
забезпечення заходів з питань повернення та компенсації втрачених
(знецінених) заощаджень громадян як консультативно-дорадчий орган
із залученням представників громадськості, призначивши головою
цієї робочої групи голову підкомітету з питань соціального захисту
та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень
населенню Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці, народного депутата України Стояна О.М.вгору