Документ 370-91-п, поточна редакція — Редакція від 26.01.1993, підстава - 50-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 1991 р. N 370
Київ
Про додаткові заходи соціального захисту
студентів вищих, учнів середніх спеціальних та
професійно-технічних навчальних закладів,
аспірантів і докторантів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 120 ( 120-92-п ) від 09.03.92
N 50 ( 50-93-п ) від 26.01.93 )

Відповідно до Закону УРСР "Про підвищення соціальних гарантій
для трудящих" ( 1280-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Ввести з 1 грудня 1991 р. підвищені розміри стипендій
студентам вищих та учням середніх спеціальних навчальних закладів,
аспірантам і докторантам, а також окремим категоріям учнів
професійно-технічних училищ, обчислені з урахуванням встановленого
мінімального розміру заробітної плати 185 крб. на місяць і з
додержанням діючих співвідношень між раніше встановленими
розмірами стипендій.
Міністерству фінансів України починаючи з 1992 року
передбачати у проектах бюджетів не менше 10 процентів асигнувань
від стипендіального фонду для надання соціальної допомоги
студентам, учням, аспірантам і докторантам.
Припинити з 1 грудня 1991 р. виплату компенсації різниці в
цінах на харчування студентам вищих і учням середніх спеціальних
навчальних закладів.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 50
( 50-93-п ) від 26.01.93 ) 2. Доручити Міністерству праці,
Міністерству вищої освіти, Міністерству народної освіти,
Міністерству фінансів України за погодженням з ЦК профспілки
освіти і науки України терміново розробити і затвердити конкретні
розміри стипендій для всіх категорій студентів, учнів, аспірантів
і докторантів відповідно до пункту 1 цієї постанови.
3. Установити студентам вищих та учням середніх спеціальних
навчальних закладів на період проходження виробничої
(педагогічної) практики, пов'язаної з виїздом з місця розташування
навчального закладу, виплату добових у розмірі 20 крб., включаючи
час перебування в дорозі до місця практики і назад. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120
( 120-92-п ) від 09.03.92 )
4. Додаткові витрати по навчальних закладах республіканського
підпорядкування, передбачені у пунктах 1 і 3 цієї постанови,
провадяться в 1991 році за рахунок фонду соціального захисту
населення.
Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам виділити навчальним
закладам, що фінансуються з місцевих бюджетів, кошти, необхідні
для цієї мети.
Міністерству фінансів України внести пропозиції Кабінету
Міністрів України про надання фінансової допомоги окремим
облвиконкомам, у яких не вистачає коштів для виплати стипендій в
1991 році та передбачити у проекті республіканського бюджету на
1992 рік і врахувати при розробці на цей період нормативів
відрахувань до місцевих бюджетів від загально-республіканських
податків і доходів необхідні асигнування для підвищення стипендій
і здійснення інших заходів згідно з цією постановою.
5. Міністерству вищої освіти, Міністерству юстиції,
Міністерству народної освіти і Міністерству фінансів України у
місячний строк подати пропозиції про внесення змін до рішень
Уряду, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору