Про утворення публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013364
Документ 364-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. № 364
Київ

Про утворення публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство “Аграрний фонд” (далі - товариство) із статутним капіталом 5000000000 гривень, 100 відсотків якого належить державі.

2. Визначити, що Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює функції з управління корпоративними правами, що належатимуть державі у статутному капіталі товариства.

3. Здійснити закрите (приватне) розміщення першого випуску простих іменних акцій у кількості 50000 штук номінальною вартістю 100000 гривень кожна.

4. Взяти до відома, що товариство розміщуватиметься по вул. Б. Грінченка, 1, у м. Києві.

5. Міністерству аграрної політики та продовольства:

1) підготувати та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту товариства, в якому, зокрема, передбачити, що:

призначення на посаду і звільнення з посади голови виконавчого органу товариства здійснює Кабінет Міністрів України;

призначення на посаду і звільнення з посади членів виконавчого органу, а також затвердження складу наглядової ради товариства здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

2) забезпечити оформлення та підписання протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства;

3) здійснити заходи щодо реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій товариства;

4) забезпечити укладення договору про обслуговування емісії акцій між товариством та обраним ним депозитарієм;

5) здійснити для формування статутного капіталу товариства закрите (приватне) розміщення першого випуску простих іменних акцій у кількості 50000 штук номінальною вартістю 100000 гривень кожна;

6) затвердити результати приватного розміщення акцій товариства;

7) забезпечити товариство матеріально-технічними засобами, необхідними для організації його діяльності;

8) здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з утворенням товариства та його державною реєстрацією;

9) подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5000000000 гривень із строком обігу п’ять років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 14,3 відсотка річних і внести їх від імені держави в оплату акцій первинної емісії товариства.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вгору