Документ 354-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.05.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 травня 2012 р. № 354
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087 “Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2574) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2012 р. № 354

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087

1. Назву і текст постанови після слів “демографічного розвитку” доповнити словами “, запобігання насильству в сім’ї”.

2. У Положенні про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву і текст Положення після слів “демографічного розвитку” доповнити словами “, запобігання насильству в сім’ї”;

2) у пункті 1 слова “постійно діючим” замінити словом “тимчасовим”;

3) у пункті 3:

в абзаці другому слово “проведенню” замінити словом “реалізації”;

в абзаці третьому слово “проведення” замінити словом “реалізації”;

4) у пункті 4:

у підпункті 2 слова “проводить аналіз” замінити словами “бере участь в розробленні”;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;”;

5) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

“7. До складу Ради входять Віце-прем’єр-міністр України - Міністр соціальної політики - голова Ради, заступник Міністра соціальної політики - заступник голови Ради, народні депутати України (за згодою), заступник Міністра охорони здоров’я, заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник Міністра юстиції, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра закордонних справ, заступник Міністра надзвичайних ситуацій, заступник Міністра аграрної політики та продовольства, заступник Міністра культури, заступник Голови СБУ, заступник Голови Держкомтелерадіо, заступник Голови Держстату, заступник Голови Держприкордонслужби, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), віце-президент Національної академії наук (за згодою), віце-президент Академії педагогічних наук (за згодою).”;

6) у пункті 16 слово “Мінсім’ямолодьспорт” замінити словом “Мінсоцполітики”.

3. У Порядку підготовки щорічних державних доповідей з питань сім’ї, ґендерної рівності та демографічного розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та абзаці першому пункту 1 Порядку слова “та демографічного розвитку” замінити словами “, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми”;

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. МОНмолодьспорт, МОЗ, МВС, Мінкультури, МНС, МЗС, Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, а також Національна академія наук та Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють підготовку матеріалів для доповідей та подають їх щороку до 1 квітня Мінсоцполітики.”;

3) у тексті Порядку слово “Мінсім’ямолодьспорт” у всіх відмінках замінити словом “Мінсоцполітики” у відповідному відмінку, а після слів “демографічного розвитку” доповнити словами “, запобігання насильству в сім’ї”.вгору