Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю
Розпорядження Президента України від 10.02.199535/95-рп
Документ 35/95-рп, поточна редакція — Прийняття від 10.02.1995

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо активізації боротьби
з корупцією і організованою злочинністю

Ураховуючи, що діяльність відповідних державних органів щодо
подолання злочинності є незадовільною, з метою забезпечення
неухильного виконання Указу Президента України від 21 липня 1994
року N 396 ( 396/94 ) "Про невідкладні заходи щодо посилення
боротьби зі злочинністю", досягнення докорінного перелому в цій
справі:
1. Вказати заступникові Голови Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України - Генеральному прокуророві України В.Дацюку, Міністру
внутрішніх справ України В.Радченку, Голові Служби безпеки України
В.Малікову на неефективну роботу щодо боротьби з
рекетирсько-мафіозними угрупованнями, зі злочинами в економічній
сфері та зобов'язати принципово переглянути форми і методи
запобігання злочинним проявам, вишукувати нові, нестандартні
способи їх припинення.
2. Попередити керівників міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади про персональну
відповідальність за наведення належного порядку в діяльності
підприємств, установ та організацій, насамперед щодо збереження та
захисту від розкрадань матеріальних цінностей, зміцнення
виконавської дисципліни та недопущення втягнення державних
службовців у протиправну діяльність.
3. Головам координаційних комітетів по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Уряді Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській і Севастопольській міських Радах спрямувати
діяльність правоохоронних та інших державних органів на
щонайрішучішу боротьбу з організованою злочинністю, особливо у
сфері економіки і активізації профілактики правопорушень.
4. Затвердити Практичні та організаційні заходи щодо боротьби
зі злочинністю на I півріччя 1995 року, Програму заходів щодо
запобігання злочинності у сфері економіки, Програму
організаційно-правових заходів щодо створення необхідної
законодавчої, інформаційно-аналітичної та наукової бази у справі
боротьби зі злочинністю на 1995-1996 рр. (додаються).
5. Голові Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України - Першому
віце-Прем'єр-міністрові України Є.Марчуку за участю Генерального
прокурора України В.Дацюка подати у місячний строк пропозиції щодо
утворення спеціального органу з розслідування особливо небезпечних
злочинів.
6. Першому заступникові Голови Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України В.Дурдинцю, Голові Служби безпеки України В.Малікову,
Міністру внутрішніх справ України В.Радченку за участю
Генерального прокурора України В.Дацюка внести у двотижневий строк
пропозиції щодо утворення спеціальних аналітичних центрів з
проблем боротьби з організованою злочинністю.
7. В.Радченку, В.Малікову, В.Дацюку глибоко і всебічно
вивчити стан справ з кадрами підпорядкованих структур, ужити
необхідних заходів щодо посилення їх внутрішньої безпеки,
звільнення співробітників, які встановили неділові стосунки з
злочинним середовищем, компрометують державні органи. Основну
увагу приділити зміцненню спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю, інших оперативних та слідчих
підрозділів, збільшенню їх кількості, створенню належних умов для
ефективної діяльності.
8. В.Радченку, В.Малікову, Міністру оборони України В.Шмарову
подати у двотижневий строк узгоджені пропозиції щодо кадрового
поповнення спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України за рахунок добровільного набору офіцерів та курсантів
останніх курсів навчальних закладів Міністерства оборони України,
забезпечивши їх своєчасну спеціальну підготовку.
9. Є.Марчуку, Секретареві Ради національної безпеки при
Президентові України В.Горбуліну внести у березні 1995 року на
розгляд Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю та Ради національної безпеки питання про
виконання цього Розпорядження.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 10 лютого 1995 року
N 35/95-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 10 лютого 1995 року N 35/95-рп
ПРАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
на I півріччя 1995 року
I. Практичні заходи
1. Враховуючи надзвичайно складну криміногенну обстановку в
Автономній Республіці Крим, Донецькій, Одеській та Харківській
областях, містах Києві і Севастополі, направити в ці регіони і
міста групи фахівців на чолі з керівниками правоохоронних органів
України для надання місцевим органам допомоги у проведенні
скоординованих операцій із знешкодження організованих злочинних
угруповань, розкриття та розслідування тяжких злочинів, зміцнення
законності і правопорядку. Організувати направлення аналогічних груп у міста і райони,
де склалася найбільш гостра оперативна обстановка, з досвідчених
працівників обласних підрозділів на чолі з їх керівниками.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Мінюст,
Національна гвардія України
лютий-березень 1995 року, у разі потреби
такі заходи проводити регулярно і надалі.
2. Провести за окремими планами цільові операції із
знешкодження злочинних угруповань, насамперед озброєних та тих,
які займаються торгівлею зброєю, наркобізнесом, контрабандою,
викраданням автотранспорту, незаконним перетинанням державного
кордону України.
МВС, СБУ, Національна гвардія, Міноборони,
Держмитком, Генеральна прокуратура України
регулярно - протягом I півріччя 1995 року.
3. За домовленістю з правоохоронними органами суміжних держав
здійснити спільні оперативно-розшукові заходи щодо виявлення та
припинення діяльності злочинних угруповань, які мають міжнародні
зв'язки. Особливу увагу приділити встановленню місцевих громадян,
які надають допомогу злочинцям у незаконному їх переховуванні та
переході кордону.
МВС, СБУ, Держмитком, Держкомкордон України,
виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів
протягом 1995 року.
4. Зосередити спільні зусилля на викритті та припиненні
діяльності стійких злочинних угруповань, особливо
рекетирсько-мафіозних, озброєних, з міжрегіональними та
міжнародними зв'язками, які розподілили міста та райони на зони
свого впливу і їх контролюють, займаються шантажем представників
комерційних структур, діють під виглядом приватних охоронних фірм,
трастових і страхових компаній, тероризують населення.
МВС, СБУ, Держмитком, Держкомкордон, Генеральна
прокуратура, Національна гвардія України
I півріччя 1995 року.
5. Розширити практику проведення спільних
оперативно-профілактичних операцій для викриття незаконного
перебування в Україні іноземців, профілактики та припинення
протиправної діяльності на кордоні.
Держкомкордон, МВС, СБУ, Держмитком, Національна
гвардія, Генеральна прокуратура України
I півріччя 1995 року.
6. З метою своєчасного запобігання злочинним проявам сприяти
реалізації економічних реформ, перш за все у сфері приватизації,
недопущення ущемлення законних інтересів трудових колективів та
громадян, вивчити способи вчинення злочинів у цій сфері та
здійснювати відповідні заходи щодо їх припинення. Проаналізувати
оперативні матеріали та кримінальні справи про злочини, вчинені
під час приватизації майна, виявити причини їх вчинення та
надіслати місцевим органам рекомендації для поліпшення їх роботи.
СБУ, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Мінпром,
Мінсільгосппрод, Мінтранс, Фонд державного
майна, Антимонопольний комітет, Генеральна
прокуратура України, виконавчі комітети місцевих
Рад народних депутатів
протягом I півріччя 1995 року.
7. Викрити канали незаконної реалізації готової продукції,
сировини та рішуче запобігати фактам укладання протиправних угод,
зловживань, розкрадань, розбазарювання цієї продукції у сферах
машинобудування, металургії, хімічної промисловості, сільського
господарства, транспорту тощо.
МВС, СБУ, Держкомкордон, Держмитком, Генеральна
прокуратура України, відповідні міністерства,
інші центральні органи державної виконавчої
влади, виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів
I півріччя 1995 року.
8. Забезпечити належний контроль за використанням і
зберіганням кольорових та дорогоцінних металів, виробів з них,
недопущення розкрадання та незаконного їх вивозу за кордон.
Міністерства, інші центральні органи державної
виконавчої влади, МВС, СБУ, Держмитком,
Генеральна прокуратура України, виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів
I півріччя 1995 року.
9. Здійснити заходи, спрямовані на викриття осіб, які
організовують злочинні угруповання, втягують в них молодь, учнів,
студентів та інших громадян, використовують для прикриття своєї
злочинної діяльності різні охоронні структури, самодіяльні
фізкультурно-спортивні групи і секції.
МВС, СБУ, Мінмолодьспорт, Міносвіти, Генеральна
прокуратура України, виконавчі комітети
місцевих Рад народних депутатів
лютий-березень 1995 року.
10. Проаналізувати роль спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю, причини низької ефективності їх роботи
щодо викриття стійких мафіозних злочинних угруповань. Надати цим
підрозділам допомогу в удосконаленні діяльності, зосередити їх
увагу на знешкодженні бандитських угруповань, які тероризують
населення, вчиняють вбивства, розбійні напади та інші тяжкі
злочинні прояви.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України
I півріччя 1995 року.
11. Провести інвентаризацію наявної вогнепальної зброї,
створити відомчі комп'ютерні системи її обліку, вжити додаткових
заходів щодо надійної охорони складів, арсеналів та інших місць
зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин.
Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон, Національна
гвардія України
I півріччя 1995 року.
12. З'ясувати причини нерозкриття великої кількості тяжких
злочинів, вжити спільних оперативно-розшукових заходів та провести
слідчі дії щодо виявлення суб'єктів злочинів і притягнення їх до
відповідальності згідно з чинним законодавством.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України
I півріччя 1995 року.
13. Продовжити роботу щодо збільшення кількості цілодобових
пересувних пунктів міліції, нарядів патрульно-постової служби і
спеціальних постів довіри, а також груп захвату та швидкого
реагування. Зосередити їх зусилля на запобіганні злочинам та їх
припиненні, очищенні вулиць, площ, ринків, вокзалів, станцій,
портів від злочинних та паразитуючих елементів, осіб без певного
місця проживання та звільнених з місць позбавлення волі.
МВС, Національна гвардія України, виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів
протягом I півріччя 1995 року.
14. Активізувати роботу щодо відновлення діяльності
громадських формувань (народних дружин, загонів самоохорони,
громадських пунктів охорони порядку, товариських судів, рад
профілактики трудових колективів тощо). Узагальнити і
рекомендувати виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів
існуючі найбільш ефективні і доцільні форми цієї роботи, а також
введення посад інспекторів для її координації та правової роботи
серед населення.
Уряд Автономної Республіки Крим, голови
обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад народних депутатів, МВС, Мінюст
з іншими зацікавленими міністерствами України
I квартал 1995 року.
15. Утворити робочу групу та підготувати проект програми
переходу України на міжнародну систему обліку і статистики у сфері
правопорушень і, насамперед, щодо боротьби зі злочинністю, її
організованими формами, яка б давала змогу оцінювати реальний стан
справ і ефективність роботи правоохоронних органів.
Мінстат, Мінюст, СБУ, МВС, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд України
березень-квітень 1995 року.
16. Проаналізувати причини тривалого перебування значної
кількості осіб у слідчих ізоляторах та тяганини у розгляді
кримінальних справ у судах, вжити термінових заходів щодо усунення
цих недоліків.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний Суд
України
лютий-березень 1995 року.
17. Вирішити питання щодо фінансування у 1995 році
спорудження слідчих ізоляторів, будівництво яких розпочато.
Мінекономіки, Мінфін, МВС України
лютий 1995 року.
II Організаційні заходи
1. З метою організації виконання Указу Президента України від
21 липня 1994 року ( 396/94 ), рішень Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України від 30 листопада 1994 року та 30 січня 1995 року і надання
практичної допомоги в організації роботи утворених відповідних
комітетів на місцях, членам Координаційного комітету та
Підкомітету здійснити виїзди в регіони України:
Дурдинець В. В. - м. Київ і Київська область Дацюк В. В. - Одеська і Полтавська області Банних В. І. - Закарпатська область Бєляєв А. М. - Житомирська і Херсонська області Біжан І. В. - Івано-Франківська область Гаврилов Ю. П. - Дніпропетровська область Ільїн В. Н. - Волинська область Іщенко О. М. - Донецька і Черкаська області Кравченко Ю. Ф. - Сумська і Чернівецька області Маліков В. В. - Харківська область Онопенко В. В. - Запорізька область Радченко В. І. - Рівненська і Тернопільська області Ющенко В. А. - Кіровоградська область Войцеховський О. В. - Вінницька і Луганська області Бородич Л. В. - Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь Колінько О. М. - Хмельницька область Кухарець В. О. - Миколаївська область Кондратьєв Я. Ю. - Львівська область Пшеничний В. Г. - Чернігівська область
2. Провести в м. Києві семінар-нараду голів координаційних
комітетів при Уряді Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських Радах народних депутатів та
керівників груп організаційного забезпечення їх діяльності, на
яких розглянути стан виконання вимог указів Президента України та
рішення Координаційного комітету щодо посилення боротьби зі
злочинністю. Дати їм конкретні практичні рекомендації щодо
організації їх роботи та провести обмін досвідом діяльності цих
комітетів.
Дурдинець В. В., Войцеховський О. В., голови
координаційних комітетів
квітень-травень 1995 року.
3. З метою підвищення рівня виконання указів Президента
України і рішень Координаційного комітету, виходячи з реальної
оперативної обстановки та її особливостей у різних регіонах,
вироблення спільних заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю
і особливо з її організованими формами, провести у містах Харкові,
Львові, Житомирі, Одесі, Дніпропетровську, Ужгороді, Сімферополі
та Донецьку кущові робочі наради з керівниками виконавчих
комітетів місцевих Рад народних депутатів і правоохоронних
органів.
Дурдинець В. В., Войцеховський О. В., члени
Координаційного комітету і Підкомітету,
закріплені за цими регіонами, Уряд Автономної
Республіки Крим, голови обласних Рад народних
депутатів.
I півріччя 1995 року.
4. Для вдосконалення порядку продажу автотранспорту
комерційними структурами, приватними підприємствами, запобігання
фактам реалізації викраденого транспорту подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо внесення доповнень і змін до його
Постанови від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ).
МВС, Мінюст, Мінекономіки, Генеральна
прокуратура України
лютий-квітень 1995 року.
5. Розробити механізм виконання вимог Указу Президента
України від 21 липня 1994 року щодо спрямування на розвиток
матеріально-технічної бази та заохочення працівників
правоохоронних органів 50% сум матеріальних цінностей,
конфіскованих у правопорушників.
Мінфін, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура,
Верховний Суд, Мінюст України
лютий-березень 1995 року.
6. Вивчити хід виконання Указу Президента України від 21
липня 1994 року ( 396/94 ) та рішень Координаційного комітету від
30 листопада 1994 року і від 30 січня 1995 року у Харківській та
Черкаській (лютий), Миколаївській та Чернігівській (березень),
Львівській та Сумській (квітень), Вінницькій та Київській
(травень), Волинській та Херсонській (червень) областях, а також у
Міністерстві сільського господарства і продовольства (лютий),
Міністерстві промисловості (березень), Міністерстві транспорту
(квітень), Державному комітеті з легкої і текстильної
промисловості (травень), Державному комітеті по харчовій
промисловості (червень). Результати внести на розгляд
Координаційного комітету.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Головна
державна податкова інспекція України
протягом I півріччя 1995 року.
7. Відібрати перспективних оперативно-слідчих працівників
правоохоронних органів для організації їх стажування, у тому числі
і за кордоном, з метою підвищення професійної кваліфікації.
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України
протягом 1995 року.
8. З метою приведення навантаження на дільничного інспектора
міліції, міліціонера патрульно-постової служби до міжнародних
норм та створення судової міліції передбачити виділення
додаткової чисельності штатних одиниць МВС України.
Мінфін, Мінекономіки, МВС України
1995 рік.
9. Проаналізувати виступи учасників засідання Координаційного
комітету 30 січня 1995 року, узагальнити висловлені пропозиції
щодо посилення боротьби з організованими формами злочинності та
недоліки, які мають місце в цій роботі. Висновки розглянути на
засіданні Координаційного комітету.
Дурдинець В.В., Кондратьєв Я.Ю., Войцеховський
О.В.
лютий-березень 1995 року.

Глава Адміністрації
Президента України Д. Табачник

Затверджено
Розпорядженням Президента України
від 10 лютого 1995 р. N 35/95-рп
ПРОГРАМА
заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки
Враховуючи, що на шляху реалізації програмних засад
реформування економіки країни, висунутих Президентом України і
схвалених Верховною Радою України у листопаді 1994 року, серйозною
перешкодою стає злочинність, виникла потреба здійснити в державі
додаткові правові, організаційно-технічні та
оперативно-профілактичні заходи для її подолання.
1. Організаційно-правові заходи
1. Для усунення неузгодженостей і суперечностей у чинному
законодавстві, що регулює правовідносини у сфері економіки,
здійснити аналіз та підготувати пропозиції щодо його
удосконалення.
Мінюст, Мінекономіки, міністерства і
відомства України
1995 р.
2. З метою дальшого вдосконалення правової бази боротьби з
економічною злочинністю розробити і подати Кабінету Міністрів
України:
а). Проекти законів:
Про посилення адміністративної та кримінальної
відповідальності у вигляді штрафів за правопорушення на споживчому
ринку у поєднанні з іншими видами покарань за злочини у сфері
економіки.
Мінюст, Мінекономіки, МЗЕЗ, МВС, Генеральна
прокуратура, Державний комітет України у
справах захисту прав споживачів
IV квартал 1995 р.
"Про бухгалтерський облік", яким передбачити єдиний порядок
ведення бухгалтерської звітності для усіх суб'єктів господарської
діяльності незалежно від форм власності.
Мінфін, Національний банк, Мінекономіки,
Мінстат, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура,
Головна державна податкова інспекція, Мінюст
України
III квартал 1995 р.
б). Проекти Постанов Кабінету Міністрів України:
Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення матеріальних цінностей з урахуванням змін у
ціновій політиці та рівня інфляції під час вирішення питань
матеріальної відповідальності учасників господарських
правовідносин.
Мінфін, Мінекономіки, Мінюст, Верховний Суд,
Вищий арбітражний суд, Генеральна
прокуратура, МВС України
I півріччя 1995 р.
Про визначення порядку реалізації озброєння, військової
техніки і майна військових формувань.
Міноборони, СБУ, Національна гвардія, МВС,
Держмитком, Держкомкордон, Мінюст України
I квартал 1995 р.
3. Підготувати: Правові засади та організаційно-методичні засоби впровадження
в Україні кримінологічної експертизи проектів законодавчих актів;
Концепцію правових, організаційних та криміналістичних
заходів запобігання злочинам у сфері економіки, пов'язаних з
використанням документів.
Академія правових наук України
I півріччя 1995 р.
4. Розробити та надіслати на місця рекомендації щодо
кваліфікації злочинів, які вчиняються з метою ухилення від сплати
податків або приховування (заниження вартості) об'єктів
оподаткування.
Українська академія внутрішніх справ
I півріччя 1995 р.
5. Переглянути розміри штрафних санкцій, що мають
застосовуватися до суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з
метою приведення їх у відповідність із масштабом цін та розмірами
заподіяної шкоди. Подати відповідні законопроекти до Кабінету
Міністрів України.
Мінфін, Мінюст, Генеральна прокуратура
України
I півріччя 1995 р.
6. Вивчити питання про доцільність виділення спеціального
напряму в галузі суспільних наук - економічної кримінології,
головним завданням якого була б розробка понятійного апарату,
методології досліджень і концептуальних основ запобігання
злочинності та її усунення у сфері економіки. Висновки та
пропозиції доповісти Кабінету Міністрів України.
Національна академія наук України,
Міносвіти, МВС, СБУ, Мінюст, Мінекономіки,
Генеральна прокуратура України
III квартал 1995 р.
7. Передбачити включення до державних планів наукових
досліджень проблематики, пов'язаної з економіко-кримінологічними
дослідженнями, і формування для цього матеріально-технічної бази
та інформаційно-аналітичного забезпечення.
ДКНТ, Національна академія наук України,
Міносвіти, МВС, СБУ
Щорічно
8. Опрацювати та подати Кабінету Міністрів України
обгрунтовані пропозиції та фінансові розрахунки щодо: утворення в системі МВС, СБУ спеціальних науково-дослідних
та інформаційно-аналітичних підрозділів, що займалися б
проблемами економічної кримінології;

МВС, СБУ, Мінекономіки України
I півріччя 1995 р.
утворення міжвідомчого інституту (центру) підготовки та
підвищення кваліфікації слідчих та інших працівників
правоохоронних і контролюючих органів, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю та корупцією, зловживаннями у сфері
економіки;
МВС, СБУ, КНДІСЕ Мінюсту, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд України
I півріччя 1995 р.
заснування спеціалізованого вищого навчального закладу МВС -
Українського інституту міліції з метою нарощування кадрового
потенціалу служб з боротьби з організованою злочинністю,
кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, підготовки
висококваліфікованих фахівців, обізнаних із сучасними напрямками
банківської, фінансово-господарської, посередницької,
аудиторської, страхової та іншої підприємницької діяльності;
МВС, Міносвіти України
I півріччя 1995 р.
утворення науково-дослідних інститутів проблем злочинності та
законодавства України відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України N 321 ( 321-94-п ) від 18 травня 1994 року.
Академія правових наук України
Лютий 1995 р.

2. Боротьба із правопорушеннями у сфері
фінансово-кредитної та банківської діяльності
9. Створити автоматизовану систему обліку платників податків
та порушників податкового законодавства. Використовувати її з
метою посилення профілактичних заходів щодо попередження та
своєчасного викриття фактів ухилення від сплати податків, вчинення
інших економічних злочинів.
Мінфін, МВС, СБУ, Мінстат України
I півріччя 1995 р.
10. Розробити і ввести в дію новий порядок розрахунків, який
обмежував би фінансові зловживання і відповідав новим формам
комерційних і некомерційних операцій. Прийняти нормативні акти,
які передбачали б декларування коштів, що зараховуються на
банківські рахунки підприємств усіх форм власності, з обов'язковим
відображенням джерел їх одержання, обов'язок комерційних структур
відкривати розрахункові рахунки лише в банках за місцем їх
реєстрації.
Національний банк, Мінфін, Мінекономіки
України
I півріччя 1995 р.
11. Здійснити перевірки суб'єктів господарювання, які
залучають іноземні інвестиції, з метою виявлення в їх діяльності
порушень чинного законодавства. Про результати інформувати Кабінет
Міністрів України.
МВС, СБУ, МЗЕЗ, Укрексімбанк, Мінекономіки,
Національний банк України, виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів.
I півріччя 1995 р.
12. Провести перевірки стану виконання чинного законодавства
підприємствами переробної промисловості щодо виробництва і
реалізації спирту з давальницької сировини. Вживати заходів
реагування до виявлених правопорушень.
Мінфін, Держхарчопром, Мінсільгосппрод, МВС
України, виконавчі комітети місцевих Рад
народних депутатів.
1995-1996 рр.
13. Організувати перевірки додержання банками порядку
кредитування комерційних структур та інших підприємств усіх форм
власності, стану контролю за цільовим використанням кредитів та їх
поверненням.
Національний банк, МВС, СБУ, Мінфін, Мінюст,
Генеральна прокуратура України
1995-1996 рр.
14. Упорядкувати діяльність трастових компаній та інших
довірчих товариств з метою своєчасного припинення діяльності тих
із них, які порушують закони України, завдають шкоди державі.
Мінекономіки, МЗЕЗ, Національний банк, МВС,
Мінюст, СБУ, Генеральна прокуратура України,
виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів
Лютий-квітень 1995 р.
15. Проаналізувати фінансовий стан і діяльність страхових
компаній, запровадити їх обов'язкову сертифікацію на право
зайняття страховою діяльністю у сфері фінансово-кредитних
відносин.
Державний комітет по нагляду за страховою
діяльністю, Мінекономіки, МЗЕЗ, Національний
банк, МВС, СБУ, Мінюст, Генеральна
прокуратура України, виконавчі комітети
місцевих Рад народних депутатів
1995 р.
16. Вивчити діяльність інвестиційних, благодійних та інших
фондів. Керуючись законодавством України, прийняти щодо кожного з
них рішення про доцільність подальшого їх функціонування.
Головна державна податкова інспекція,
Мінфін, МВС, СБУ, Фонд державного майна,
Національний банк, Генеральна прокуратура
України
I квартал 1995 р.
17. З метою посилення боротьби із злочинами, пов'язаними з
порушеннями податкового законодавства, приховуванням валютної
виручки, шахрайством з фінансовими ресурсами, вивчити стан
розслідування та судову практику розгляду справ про злочини,
передбачені статтями 148-2, 148-5 Кримінального кодексу України
( 2002-05 ). Дати відповідні роз'яснення та рекомендації. У разі потреби внести в установленому порядку пропозиції
щодо підвищення штрафних санкцій за вчинення цих злочинів та
застосування протокольної форми досудової підготовки матеріалів
про злочини, передбачені частиною 1 статті 148-2 КК України.
Генеральна прокуратура, МВС, Мінюст, Мінфін,
Головна державна податкова інспекція,
Верховний Суд України
II півріччя 1995 р.
18. Для надійного захисту національної валюти від фальшування
подати пропозиції Кабінету Міністрів України про введення
додаткового голографічного захисту банкнот, монополізації державою
поставок із-за кордону та обов'язкової реєстрації кольорових
копіювальних апаратів, які найбільш часто використовуються для
виготовлення підробок. Водночас обговорити з інофірмами-постачальниками
копіювального обладнання можливість забезпечення його пристроями,
які виключають підробку національних грошей.
Національний банк, Мінфін, МЗЕЗ, МВС, СБУ,
Мінюст України
III квартал 1995 р.
19. З метою реального відшкодування боргів банківськими
клієнтами вивчити питання про доцільність введення застави. У разі
потреби утворити в Міністерстві юстиції та його підрозділах на
місцях єдиний реєстр застав.
Мінюст, Національний банк, Мінекономіки,
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України
Березень-квітень 1995 р.
20. Проробити питання щодо створення на професійній основі
міжбанківської служби охорони та в разі потреби внести відповідні
пропозиції Кабінету Міністрів України.
Національний банк, Мінекономіки, МВС, СБУ,
Генеральна прокуратура, Мінюст України
Березень 1995 р.

3. Протидія зловживанням у зовнішньоекономічній
діяльності
21. Установити єдиний порядок видачі експортних ліцензій,
порядок вивозу сировинних ресурсів і товарів народного споживання,
системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
гарантій надходження в Україну валютних коштів, одержаних від
експортних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, та
виробити механізм контролю за їх рухом.
МЗЕЗ, Мінфін, Мінекономіки, Національний
банк, СБУ, МВС України
I квартал 1995 р.
22. З метою забезпечення контролю за своєчасним надходженням
валютних платежів створити єдину комп'ютерну систему контролю за
експортом сировини і товарів, а також Державний реєстр учасників
зовнішньоекономічної діяльності.
МЗЕЗ, Мінекономіки, Мінфін, Національний
банк, Мінстат, Держмитком, Головна державна
податкова інспекція, Національна академія
наук України
I півріччя 1995 р.
23. Прискорити розробку механізму повернення валютних
цінностей, які незаконно знаходяться за межами України. Подати
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації невідкладних
заходів з цих питань.
Мінфін, Мінюст, Мінекономіки, МЗЕЗ,
Національний банк, МЗС, Генеральна
прокуратура, МВС, СБУ
I півріччя 1995 р.
24. Розробити і запровадити механізм контролю за надходженням
валютних коштів від експортних операцій шляхом використання
"картки угоди" з урахуванням досвіду цієї роботи в Російській
Федерації.
МЗЕЗ, Національний банк, Держмитком, СБУ
II півріччя 1995 р.
25. Забезпечити охорону державних інтересів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, запобігання, своєчасне виявлення
та припинення спроб злочинних угруповань вивезення на світовий
ринок стратегічної сировини (рідкоземельних, кольорових,
дорогоцінних металів та радіоактивних матеріалів), використання
території України для незаконного переміщення в державу і за її
межі зазначених матеріалів.
СБУ, МВС, Держмитком, Держкомкордон України
1995-1996 рр.
26. Забезпечити функціонування системи державного регулювання
міжнародних економічних зв'язків та контролю за рухом валютних
коштів, отриманих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності від
експортних операцій.
МЗЕЗ, Національний банк, Держмитком, Мінфін,
Головна державна податкова інспекція,
Мінекономіки, СБУ, МВС України
I квартал 1995 р.
27. З метою недопущення незаконного вивозу за межі держави
стратегічних матеріалів і сировини, несвоєчасних розрахунків за
здійснені експортно-імпортні операції систематично проводити
перевірки зовнішньоекономічної діяльності найбільш значних
експортерів чорних та кольорових металів, мінеральних добрив,
спирту, цукру, меляси, олії, шкіряної сировини. У разі виявлення
фактів порушень законодавства вживати відповідних заходів
правового реагування.
Головна державна податкова інспекція, СБУ,
МВС, Національний банк, МЗЕЗ, Мінфін,
Держмитком України
1995-1996 рр.
28. У рамках реалізації національних програм "Нафта та газ
України", "Паливно-енергетичний комплекс", розрахунків, у тому
числі клірингових, за імпортовані енергоносії, з метою своєчасного
викриття зловживань, крадіжок енергоносіїв, корупції, хабарництва
та інших злочинів у сфері енергозабезпечення виявити недоліки в
організації відомчого контролю за станом справ на об'єктах
трубопровідного і залізничного транспорту, нафтопереробної
промисловості, зовнішньоекономічної діяльності державних і
комерційних структур, які здійснюють операції з енергоресурсами.
Здійснити оперативно-розшукові та слідчі заходи щодо порушених
кримінальних справ. Про результати доповісти Кабінету Міністрів
України.
Мінвугілля, Укрресурси, Мінтранс,
Держкомнафтогаз, Мінфін, Національний банк,
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України
1995-1996 рр.
29. Здійснити комплекс заходів щодо створення з використанням
наявної комп'ютерної техніки системи контролю за ввозом в Україну
товарів, у першу чергу підакцизних, та їх реалізацією,
проходженням транзитних вантажів через територію України.
Держмитком, Мінфін, Національний банк,
Мінекономіки, Головна державна податкова
інспекція, Мінтранс, СБУ, Мінстат,
Держкомкордон України
1995 р.
30. З метою своєчасного запобігання спричиненню шкоди
економічним інтересам держави здійснити аналіз стану та
ефективності використання науково-дослідного флоту України. Про
наслідки та виявлені порушення інформувати Кабінет Міністрів
України.
Національне агентство морських досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України,
Національна академія наук, Мінфін,
Мінекономіки, Мінюст, Фонд державного майна,
МЗЕЗ, МВС, Генеральна прокуратура, СБУ
II квартал 1995 р.
31. Узагальнити наявні недоліки у системі обліку, прямого і
зворотного контролю документообігу на інформаційних, банківських,
транспортних комунікаціях зовнішньої торгівлі, вихідних митних пунктах і кордонах, вжити необхідних заходів щодо їх усунення та
вдосконалити нормативне регулювання цієї діяльності.
МЗЕЗ, Держмитком, Укрексімбанк, Національний
банк, СБУ
1995 р.
32. Вивчити питання утворення в одній з іноземних держав
Українського комерційного центру з дослідження кон'юнктури ринку і
дачі рекомендацій щодо укладення максимально вигідних для України
експортно-імпортних угод.
МЗЕЗ, Мінекономіки, Мінюст, МВС, СБУ,
Генеральна прокуратура України
I півріччя 1995 р.

4. Правовий захист підприємництва та реформування
власності. Боротьба з проявами корупції
та організованої злочинності
33. З метою впорядкування системи ліцензування
підприємницької діяльності переглянути перелік тих її видів, що
підлягають ліцензуванню, та органів, які його здійснюють. В
установленому порядку внести пропозиції щодо змін і доповнень до
чинного законодавства з цих питань та створення Ліцензійної
палати України.
Мінекономіки, Держпідприємництво України
I півріччя 1995 р.
34. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
встановлення відповідальності підприємств-монополістів за
зловживання монопольним становищем, необгрунтоване підвищення цін
на продукцію та недобросовісну конкуренцію.
Антимонопольний комітет, Мінекономіки, Мінюст,
Генеральна прокуратура України
III квартал 1995 р.
35. Запровадити щоквартальну державну статистичну звітність
про діяльність малих та орендних підприємств, кооперативів,
фермерських господарств, спільних підприємств з іноземними
інвестиціями, комерційних банків, бірж, трастових компаній,
інвестиційних фондів та інших ринкових структур.
Мінстат, Мінекономіки, Мінфін, МЗЕЗ,
Мінсільгосппрод, Національний банк,
Держпідприємництво України
1995 р.
36. З метою розвитку фондового ринку, захисту інтересів
громадян та юридичних осіб подати Кабінету Міністрів України
законопроект про регулювання порядку інформування населення з боку
емітентів цінних паперів, довірчих товариств, інвестиційних
компаній та інших структур про їх економічне становище та напрями
діяльності із встановленням відповідальності за надання
недостовірної інформації.
Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна,
Генеральна прокуратура, МВС, СБУ, Мінюст
України
I півріччя 1995 р.
37. Внести до Кабінету Міністрів України проект закону про
внесення змін і доповнень до Цивільного і Кримінального кодексів
України щодо захисту прав громадян-підприємців у випадках
припинення діяльності банків, довірчих товариств, інвестиційних і
страхових компаній, визначення механізму притягнення до
встановленої законом відповідальності таких господарюючих
суб'єктів і їх керівників за допущені правопорушення.
Мінекономіки, Мінюст, Генеральна прокуратура
України
II півріччя 1995 р.
38. Розробити пропозиції щодо вдосконалення порядку арешту
рахунків та вилучення цінностей у випадках фінансової
неспроможності (банкрутства) компаній, повернення сум початкових
вкладів акціонерів, довірителів, страхувальників та інших
вкладників.
Мінфін, Мінекономіки, Мінюст, Генеральна
прокуратура України
I півріччя 1996 р.
39. Створити державний трастовий інвестиційний фонд для
формування корпорацій шляхом інвестування приватизаційних
сертифікатів, що належать працівникам бюджетної сфери, у державні
підприємства, які підлягають корпоратизації та приватизації, з
метою соціального захисту працівників освіти, культури, науки,
медицини, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів,
судів та інших державних установ. Розробити й подати Кабінету
Міністрів України необхідні нормативні акти з цих питань.
Фонд державного майна, Антимонопольний
комітет, Мінфін, Мінекономіки, Мінюст України
I півріччя 1995 р.
40. Вивчити питання щодо встановлення монополії державних
підприємств на переробку та реалізацію лома кольорових металів.
Висновки доповісти Кабінету Міністрів України.
Мінекономіки України
I квартал 1995 р.
41. Створити систему декларування доходів осіб, які беруть
участь у приватизації державного майна. Подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про
приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ).
Мінфін, Фонд державного майна, Генеральна
прокуратура, Мінюст, МВС України
I квартал 1995 р.
42. Розробити проект Положення про декларування доходів
державними службовцями з визначенням переліку конкретних обмежень,
що повинні на них поширюватися під час проходження державної
служби, та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.
Мінпраці, Мінюст, Мінфін, Головна державна
податкова інспекція, Генеральна прокуратура,
СБУ, МВС України
I півріччя 1995 р.
43. Підготувати методичні рекомендації з розслідування нових
видів злочинних посягань, які вчиняються у сфері оподаткування,
фінансово-кредитної системи, підприємництва та приватизації.
Генеральна прокуратура, МВС, СБУ, Мінфін,
Мінюст, Національний банк, Головна державна
податкова інспекція України
I півріччя 1995 р.
44. В інтересах подальшого удосконалення взаємодії з
прикордонними відомствами суміжних країн в боротьбі зі злочинністю
на кордоні підготувати та провести робочі зустрічі з
представниками російських, угорських, румунських оперативних
органів, на яких, з урахуванням змін обстановки і результатів
спільних дій, виробити додаткові скоординовані заходи щодо
закриття каналів нелегальної міграції, припинення контрабанди
валютних, історичних та культурних цінностей, зброї і наркотиків. Спланувати і провести спеціальну операцію "Західний рубіж".
Держкомкордон, СБУ, МВС, Генеральна
прокуратура, Національна гвардія України
I півріччя 1995 р.

5. Ресурсне забезпечення
45. Передбачити в Державному бюджеті України та в місцевих
бюджетах необхідні кошти для здійснення капітального будівництва
та зміцнення матеріально-технічної бази МВС, Генеральної
прокуратури, СБУ, Міністерства юстиції, Верховного Суду України.
Мінфін, Мінекономіки України, виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів
1995 р.
46. Для більш раціонального використання бюджетних коштів
розробити пропозиції щодо звільнення МВС, СБУ, Генеральної
прокуратури, Верховного Суду та Мінюсту України та підпорядкованих
їм органів від сплати митного і акцизного зборів та податку на
добавлену вартість при здійсненні імпортних поставок за
міждержавними контрактами.
Мінфін, Мінекономіки, Держмитком, МВС, Мінюст,
СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний Суд
України
1995 р.
47. Забезпечити позачергове оформлення необхідних документів
з імпортних операцій відповідно до укладених МВС, СБУ, Мінюстом,
Верховним Судом та Генеральною прокуратурою України контрактів.
МЗЕЗ, Держмитком, МВС, СБУ, Мінюст, Верховний
Суд, Генеральна прокуратура України
1995 р.

Глава Адміністрації
Президента України Д. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 10 лютого 1995 року N 35/95-рп
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ
щодо створення необхідної законодавчої,
інформаційно-аналітичної та наукової бази
по боротьбі зі злочинністю на 1995-1996 роки
1. До прийняття відповідних кодексів України підготувати та
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до чинного законодавства:
- Про внесення змін і доповнень до Кримінального ( 2001-05 )
( 2002-05 ) і Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) ( 1002-05 )
( 1003-05 ) кодексів України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
Мінюст, Генеральна прокуратура, Верховний Суд,
МВС, СБУ, Держмитком, Головна державна
податкова інспекція, Українська юридична
академія, Українська академія внутрішніх справ
лютий-квітень 1995 року
- Про посилення кримінальної та адміністративної
відповідальності за господарські злочини, у тому числі за обман
покупців і замовників, порушення правил торгівлі та незаконну
торговельну діяльність, спекуляцію тощо.
МВС, Генеральна прокуратура, Мінфін, Державний
комітет України у справах захисту споживачів,
Верховний Суд України
I квартал 1995 року
- До Митного кодексу ( 1970-12 ) України.
Держмитком, Мінфін, Мінекономіки, Мінюст,
Генеральна прокуратура України
I півріччя 1995 року
- Про встановлення кримінальної та адміністративної
відповідальності за порушення вимог законів України "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ).
Мінпресінформ, Держтелерадіо, Мінюст. Верховний
Суд, Генеральна прокуратура, СБУ, МВС України
I півріччя 1995 року
- Про посилення відповідальності посадових осіб за вчинення
службових злочинів.
МВС, СБУ, Мінюст, Генеральна прокуратура,
Верховний Суд України
лютий-березень 1995 року
- Про відповідальність посадових осіб за приховування
інформації про злочини і бездіяльність щодо заяв про вчинення
злочину.
МВС, Мінюст, Генеральна прокуратура, СБУ,
Верховний Суд України
I квартал 1995 року
- Про посилення відповідальності за порушення законодавства
про валютне регулювання.
Національний банк, Мінфін, Мінекономіки, МЗЕЗ,
Генеральна прокуратура, Верховний Суд, Мінюст,
СБУ, МВС України
лютий-березень 1995 року
- Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ).
СБУ, МВС, Держкомкордон, Генеральна
прокуратура, Управління державної охорони,
Мінюст, Верховний Суд України
I квартал 1995 року
2. Внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:
а) кодексів України:
- Кримінально-процесуального
Генеральна прокуратура, Верховний Суд, МВС,
Мінюст, Українська юридична академія,
Українська академія внутрішніх справ, СБУ,
Інститут підготовки кадрів СБУ
I півріччя 1995 року
- Кримінально-виконавчого
МВС, Українська академія внутрішніх справ, СБУ,
Мінюст, Генеральна прокуратура, Верховний Суд
II квартал 1995 року
- Про адміністративні правопорушення
Верховний Суд, Мінюст, Генеральна прокуратура,
МВС, Мінтранспорту, Міноборони, Держмитком,
МОЗ, Мінлісгосп, Мінрибгосп, Державний комітет
України у справах захисту споживачів,
Держкомкордон, Головна державна податкова
інспекція, Мінекономіки України
1995 рік
- Цивільно-процесуального
Верховний Суд, Мінюст, Вищий Арбітражний суд,
Генеральна прокуратура, Українська юридична
академія, Мінекономіки, Мінфін України
1995 рік
б) законів України:
- Про судоустрій України
Верховний Суд, Мінюст, Генеральна прокуратура,
Вищий Арбітражний суд України
1995 рік
- Про відповідальність за легалізацію доходів, здобутих
злочинним шляхом
Українська академія внутрішніх справ,
Українська юридична академія, МВС, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд, Мінюст, СБУ
I півріччя 1995 року
- Про запобігання зловживанням і злочинності на ринку цінних
паперів
Мінфін, Національний банк, Мінекономіки, МВС,
СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний Суд,
Мінюст, МЗЕЗ, Українська академія внутрішніх
справ, Українська юридична академія
I півріччя 1995 року
- Про зброю
МВС, Міноборони, СБУ, Держкомкордон,
Держмитком, Національна гвардія, Генеральна
прокуратура, Мінюст, Мінмолодьспорт України
I квартал 1995 року
- Про недержавну розшукову та охоронну діяльність в Україні
МВС, Українська академія внутрішніх справ, СБУ,
Інститут підготовки кадрів СБУ, Генеральна
прокуратура, Мінюст, Українська юридична
академія
I півріччя 1995 року
- Про доцільність ліквідації Інституту примусового лікування
від алкоголізму і наркоманії в системі МВС України
МВС, МОЗ, Генеральна прокуратура, Мінюст,
Верховний Суд України
I півріччя 1995 року
- Про реформування пенітенціарної системи
Мінюст, МВС, Генеральна прокуратура,
Верховний Суд, СБУ
1995 рік
- Про митну службу
Держмитком, Мінфін, Мінекономіки, Мінюст, СБУ,
Держкомкордон, Генеральна прокуратура, МВС
України
I півріччя 1995 року
- Про виконавче провадження
Мінюст, Верховний Суд, Генеральна прокуратура,
МВС України
1995 рік
- Про державну виконавчу службу
Мінюст, Верховний Суд, Генеральна прокуратура,
МВС, СБУ, Головне управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України
I півріччя 1995 року
- Про участь громадськості в охороні громадського порядку і
державного кордону
МВС, Держкомкордон, Мінюст, Мінпраці,
Генеральна прокуратура, Мінфін, Мінекономіки,
СБУ, Мінсоцзахисту, Верховний Суд України
I півріччя 1995 року
- Про профілактику правопорушень
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний
Суд, Мінюст, Мінмолодьспорт, Мінпраці України
I півріччя 1995 року
- Про відповідальність за незаконні трансферні операції
Українська академія внутрішніх справ,
Національний банк, Мінфін, МВС, СБУ, Генеральна
прокуратура, Мінюст України
II квартал 1995 року
- Про державний контроль за видобуванням, виробництвом і
використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Мінекономіки, Мінфін, Національний банк,
Держкомгеологія, Держріддорогмет, МВС, СБУ,
Генеральна прокуратура, Мінюст України
II квартал 1995 року
- Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі, організації розкраданням, умисним знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
всіх видів, валютних та інших цінностей
Мінфін, Національний банк, Мінекономіки,
Держріддорогмет, Держкомгеологія, МВС, Мінюст,
Мінпромисловості, Мінмашпром, Мінпраці, СБУ,
Генеральна прокуратура України
II квартал 1995 року
- Про судову міліцію
МВС, Верховний Суд, Вищий Арбітражний суд,
Генеральна прокуратура, СБУ, Мінюст України
I півріччя 1995 року
- Про затримання іноземних громадян, які не мають документів
або втратили їх, чи мають підроблені документи, для з'ясування
обставин порушення правил перебування іноземців в Україні
Мінюст, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, МЗС,
Міністерство України у справах національностей,
міграції та культів
I квартал 1995 року
- Про військову міліцію
Міноборони, МВС, Національна гвардія,
Держкомкордон, Держмитком, СБУ, Мінюст,
Верховний Суд України
1995 рік
- Про соціальну реабілітацію осіб, які звільнилися з місць
позбавлення волі, і контроль за їх поведінкою
МВС, СБУ, Міністерство охорони здоров'я,
Генеральна прокуратура, Верховний Суд,
Мінпраці, Мінмолодьспорт, Мінсоцзахист,
Мінкультури України
1995 рік
- Про імміграцію
Міністерство у справах національностей,
міграції та культів, МЗС, МВС, СБУ, Мінюст,
Верховний Суд України
1995 рік
- Про порядок надання іноземним громадянам притулку в Україні
Міністерство у справах національностей,
міграції та культів, МЗС, МВС, СБУ, Мінюст,
Верховний Суд України
1995 рік
- Про звіти і звітну діяльність в сфері правопорядку
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний
Суд, Мінюст, Мінстат України
I півріччя 1995 року
3. Розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів
України проекти державних програм:
- Правової освіти населення України
Мінюст, МВС, Міносвіти, Українська юридична
академія, СБУ, Інститут держави і права НАН
України
I квартал 1995 року
- Молодь і дозвілля
Мінмолодьспорт, Мінкультури, Міносвіти,
Міноборони, МВС, Генеральна прокуратура, СБУ
I квартал 1995 року
- Про патріотичне виховання молоді
Мінмолодьспорт, Міноборони, МВС, СБУ,
Держкомкордон, Міносвіти, Мінюст, Мінфін, НАН
України, Генеральна прокуратура, Мінкультури,
Мінпресінформ, Держтелерадіо України
I півріччя 1995 року
4. Підготувати і внести до Кабінету Міністрів України проекти
постанов:
- про визначення порядку реалізації озброєння, військової
техніки і майна військових формувань
Міноборони, СБУ, Національна гвардія, МВС,
Держкомкордон, Держмитком України
I квартал 1995 року
- про визначення збитків при розкраданні, нестачі, знищенні
матеріальних цінностей з урахуванням змін у ціновій політиці
Мінфін, Мінекономіки, Мінюст, Верховний Суд,
Генеральна прокуратура, МВС, СБУ
I півріччя 1995 року
- про заборону використання не за призначенням приміщень,
призначених для роботи з дітьми і підлітками
Міносвіти, Мінмолодьспорт, Держжитлокомунгосп,
МВС України
I квартал 1995 року
- про заборону використання не за призначенням житлового
фонду
Держжитлокомунгосп, Мінюст, Верховний Суд,
Інститут держави і права НАН України, Вищий
Арбітражний суд України
I квартал 1995 року
- про запровадження інституту офіцерів зв'язку за кордоном
Держмитком, Держкомкордон, МЗС, СБУ, МВС
України
I півріччя 1995 року
5. Розробити документи щодо зміцнення міжнародного
співробітництва з правоохоронних проблем та поширення правової
бази:
а) щодо приєднання України до конвенцій Ради Європи:
- Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних
справах 1959 р.;
- Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або
умовно звільненими особами 1964 р.;
- Європейської конвенції про передачу провадження у
кримінальних справах 1972 р.;
- Європейської конвенції про передачу засуджених осіб 1983
р.;
- Європейської конвенції про екстрадицію 1957 р.;
- Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.
МЗС, Мінюст, Генеральна прокуратура, СБУ, МВС,
Верховний Суд, МЗЕЗ, Мінфін, Національний банк
України
1995 рік
б) проект конвенції про принципи співробітництва країн СНД у
боротьбі із злочинністю
МВС, МЗС, СБУ, Держкомкордон, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд, Мінюст України
1995 рік
в) укласти з заінтересованими країнами договори про правові
відносини та правову допомогу
Мінюст, МВС, МЗС, СБУ, Верховний Суд, Вищий
Арбітражний суд, Генеральна прокуратура,
Держкомкордон, Держмитком України
1995 рік
6. Створити Державний Фонд допомоги потерпілим від злочинних
посягань
МВС, СБУ, Мінфін, Верховний Суд, Вищий
Арбітражний суд, Генеральна прокуратура,
Мінюст, Держком України у справах захисту прав
споживачів, Мінсоцзахист України
I півріччя 1995 року
7. Підготувати проекти нормативних актів щодо утворення і
забезпечення діяльності:
- інституту підвищення кваліфікації працівників і
спеціалістів органів прокуратури та юстиції України в м. Києві
Генеральна прокуратура, Мінюст, Мінфін,
Міносвіти, Верховний Суд України
1995-1996 роки
- науково-методичного центру Вищого Арбітражного суду
Вищий Арбітражний суд, Мінфін, Міносвіти,
Мінюст, Верховний Суд України
1995-1996 роки
- військових юридичних факультетів при вищих юридичних
навчальних закладах України
Міноборони, Мінфін, Міносвіти, МВС, Мінюст,
СБУ, Держкомкордон, Національна гвардія,
Українська юридична академія, Українська
академія внутрішніх справ, Інститут підготовки
кадрів СБУ
1995-1996 роки
- реорганізації прокурорсько-слідчого факультету Української
юридичної академії в інститут підготовки кадрів для органів
прокуратури. Мінфіну передбачити фінансування завершення
будівництва навчального корпусу юридичної академії для розміщення
та забезпечення роботи інституту
Міносвіти, Генеральна прокуратура, Українська
юридична академія, Мінюст, Мінфін України
1995 рік
8. Розробити та затвердити системи:
- єдиних показників статистичної звітності, які
характеризують стан злочинності та судимості
Мінюст, Мінстат, МВС, СБУ, Верховний Суд,
Генеральна прокуратура України
1995 рік
- єдиного обліку осіб, які вчинили злочини, та засуджених
Мінюст, МВС, СБУ, Верховний Суд, Генеральна
прокуратура, Мінстат України
1995 рік
9. Створити: - автоматизовану територіально-розподільну систему
інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних та інших
заінтересованих органів щодо виявлення організованих злочинних
формувань та єдиного інформаційного банку даних про злочинні
угруповання, їх лідерів, покровителів, підтримки міжнародних
контактів
МВС, СБУ, Держкомкордон, Держмитком,
Національна гвардія, Міноборони, Генеральна
прокуратура, Мінюст, МЗС, МЗЕЗ, Мінфін,
Національний банк, Мінстат України
1995-1996 роки
- міжвідомчу систему збору, аналізу та узагальнення
інформації, а також єдиного міжвідомчого банку даних на осіб,
причетних до незаконного обігу наркотиків
МВС, Держмитком, СБУ, Держкомкордон, МОЗ,
Мінюст, Мінстат України
1995-1996 роки
10. Розробити та надіслати на місця:
- методичні рекомендації з розслідування нових видів
злочинних посягань, які вчиняються у сфері підприємництва,
податкової, кредитно-фінансової та банківської систем
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний
Суд, Мінфін, Головна державна податкова
інспекція, Мінекономіки, Національний банк,
Мінюст, Українська академія внутрішніх справ,
Українська юридична академія, Інститут
підготовки кадрів СБУ
1995-1996 роки
- методику і тактику розкриття і розслідування окремих
(тяжких) видів злочинів
МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Верховний
Суд, Мінюст, Українська академія внутрішніх
справ, Українська юридична академія, Інститут
підготовки кадрів СБУ, Інститут держави і права
НАН України
1995-1996 роки
- рекомендації щодо кваліфікації злочинів, які вчиняються з
метою ухиляння від сплати податків або приховування (заниження
вартості) об'єктів оподаткування
Українська академія внутрішніх справ, Головна
державна податкова інспекція, Мінфін,
Мінекономіки, МВС, СБУ
1995 рік
- рекомендації з використання сучасних кібернетичних методів
для розкриття і розслідування злочинів
Українська академія внутрішніх справ, МВС, СБУ,
НАН України, Інститут підготовки кадрів СБУ,
Українська юридична академія
1995 рік
11. Підготувати:
- доповнення до Галузевої науково-технічної програми боротьби
із злочинністю
Мінюст, Державний комітет з питань науки і
технологій, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура,
НАН України, Верховний Суд України
I квартал 1995 року
- науково-методичне обгрунтування щодо створення при
Криміналістичному центрі МВС України фонотеки анонімних
повідомлень за мережами зв'язку про найбільш небезпечні порушення
правопорядку та злочини
МВС спільно з Мінзв'язку, СБУ, Генеральною
прокуратурою та Верховним Судом
1995 рік
- правові засади та організаційно-методичні засоби
впровадження в Україні кримінологічної експертизи проектів
законодавчих актів
- правове та організаційно-методичне забезпечення поліпшення
криміногенної ситуації на об'єктах приватизації
- правові та організаційно-технічні засади створення
Державної автоматизованої системи кримінологічної інформації
(ДАСКІ)
- правові, організаційні, технічні і тактико-криміналістичні
засади охорони підприємницької діяльності від злочинних посягань
- концепцію правових, організаційних і криміналістичних
заходів запобігання злочинам у сфері економіки
- узагальнити судову практику розгляду кримінальних справ з
метою удосконалення кримінального законодавства та практики його
застосування
Академія правових наук України, із залученням
МВС, СБУ, Генеральної прокуратури, Мінюсту,
Верховного Суду, Мінфіну, Мінекономіки, інших
заінтересованих міністерств та відомств
1995 рік

Глава Адміністрації
Президента України Д. Табачниквгору