Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015344
Документ 344-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. № 344
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. № 344

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 69 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2456; 2007 р., № 83, ст. 3072):

1) в абзаці третьому слова “з моменту їх реєстрації” замінити словами “після реєстрації з дня їх оприлюднення”;

2) в абзаці четвертому слово “моменту” замінити словом “дня”;

3) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Розпорядження голови місцевої держадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

2. Параграф 154 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:

“3. Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України оприлюднюються на офіційних веб-сайтах розробників у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.”.

3. Пункт 17 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2164; 2010 р., № 13, ст. 615; 2011 р., № 99, ст. 3604; 2014 р., № 77, ст. 2196), доповнити підпунктом 33-1 такого змісту:

“33-1) забезпечують відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” розгляд запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів України;”.вгору