Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 09.02.20063436-IV
Документ 3436-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.216 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законів України такі зміни:
1. У назві та тексті Закону України "Про ратифікацію
Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року,
Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції"
( 475/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 40,
ст. 263; 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 76) слова
"Конвенція про захист прав і основних свобод людини" в усіх
відмінках замінити словами "Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод" у відповідному відмінку.
2. У Законі України "Про ратифікацію Протоколу N 6 до
Конвенції про захист прав і основних свобод людини, який
стосується скасування смертної кари, 1983 року" ( 1484-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 111):
1) назву Закону викласти в такій редакції:
"Про ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод,
який стосується скасування смертної кари";
2) у тексті Закону слова "Протокол N 6 до Конвенції про
захист прав і основних свобод людини, який стосується скасування
смертної кари, 1983 року" замінити словами "Протокол N 6 до
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який
стосується скасування смертної кари, із змінами, внесеними
Протоколом N 11".
3. Закон України "Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції
про захист прав та основних свобод людини, який стосується
скасування смертної кари за будь-яких обставин" ( 318-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 4, ст. 36) викласти
в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод,
який стосується скасування смертної
кари за будь-яких обставин

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Протокол N 13 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, який стосується скасування
смертної кари за будь-яких обставин, підписаний від імені України
3 травня 2002 року у м. Вільнюсі (додається*) ( 994_180 )".
___________________
* Додається до оригіналу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3436-IVвгору