Про нотаріат
Закон України від 02.09.19933425-XII
Документ 3425-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2019, підстава - 140-IX
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про нотаріат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3426-XII ( 3426-12 ) від 02.09.93, ВВР, 1993, N 39, ст.384 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 210/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, N 35, ст.241
N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257
N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6
N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
N 2798-IV ( 2798-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.464
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 3538-IV ( 3538-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.295
N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.161
N 1054-VI ( 1054-17 ) від 03.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.392
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.509
N 2527-VI ( 2527-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N 5, ст.29
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3271-VI ( 3271-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.460
N 4314-VІ ( 4314-17 ) від 12.01.2012, ВВР, 2012, N 40, ст.475
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 7, ст.65
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.224
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.436
N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 42, ст.586
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716
N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1206-VII ( 1206-18 ) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.885
N 1219-VII ( 1219-18 ) від 16.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.876
N 1702-VII ( 1702-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014, ВВР, 2015, N 1, ст.2
N 247-VIII ( 247-19 ) від 05.03.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.141
N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 1, ст.9
N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 2, ст.17
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542
N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016, ВВР, 2016, N 47, ст.800
N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 25, ст.289
N 2148-VIII ( 2148-19 ) від 03.10.2017, ВВР, 2017, N 40-41, ст.383
N 2275-VIII ( 2275-19 ) від 06.02.2018, ВВР, 2018, N 13, ст.69
N 2443-VIII ( 2443-19 ) від 22.05.2018, ВВР, 2018, N 33, ст.250
N 2475-VIII ( 2475-19 ) від 03.07.2018, ВВР, 2018, N 36, ст.272
N 2478-VIII ( 2478-19 ) від 03.07.2018, ВВР, 2018, N 46, ст.368
N 2704-VIII ( 2704-19 ) від 25.04.2019, ВВР, 2019, N 21, ст.81
N 132-IX ( 132-20 ) від 20.09.2019
N 140-IX ( 140-20 ) від 02.10.2019 }

{ У тексті Закону: слова "нотаріус та інша посадова особа"
і "нотаріус чи інша посадова особа" в усіх відмінках і
числах замінено словами "нотаріус або посадова особа" у
відповідному відмінку і числі; слова "управління юстиції
Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх
відмінках і числах замінено словами "Головне управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку;
слова "посадова особа виконавчого комітету сільської,
селищної, міської Ради народних депутатів" в усіх
відмінках і числах замінено словами "посадова особа
органу місцевого самоврядування" у відповідному відмінку
і числі згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від
01.10.2008 }

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності
нотаріату в Україні.

Розділ I
НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють
нотаріальні дії { Назва статті 1 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від
01.10.2008 }
Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на
які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що
мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії,
передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної
вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на
нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або
займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах
або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може
бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з
метою надання їм юридичної вірогідності. { Статтю 1 доповнено новою частиною згідно із Законами N 834-VIII
( 834-19 ) від 26.11.2015, N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }
Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами,
мають однакову юридичну силу.
У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії,
передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на
це посадовими особами органів місцевого самоврядування. { Частина статті 1 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від
01.10.2008 }
Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на
консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, - на дипломатичні представництва України.
Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до
нотаріальних, може провадитись особами, вказаними у статті 40
цього Закону.
Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату
Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України
( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші законодавчі акти України.
Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у
встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної
діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної
діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією
нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної
діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;
визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії,
здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки
організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке
справляється державними нотаріусами; встановленні переліку
додаткових послуг правового і технічного характеру, які не
пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні
розмірів плати за їх надання державними нотаріусами; встановленні
правил професійної етики нотаріусів ( z1730-13 ).
Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації
нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008; в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від 06.09.2012 }
Стаття 3. Нотаріус
Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка
здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві або незалежну професійну
нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що
мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії,
передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. { Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 247-VIII ( 247-19 ) від 05.03.2015, N 1666-VIII ( 1666-19 ) від
06.10.2016 }
Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу
юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня,
визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування
української мови як державної" ( 2704-19 ), має стаж роботи у
сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або
консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три
роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на
зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа,
яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана
недієздатною за рішенням суду. { Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2704-VIII ( 2704-19 ) від 25.04.2019 }
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською
діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на
державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у
штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану
роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.
Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і
ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. { Стаття 3 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від
17.05.2012; в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від
06.09.2012 }
Стаття 4. Права нотаріуса
Нотаріус має право:
витребувати від підприємств, установ і організацій відомості
та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
одержувати плату за надання додаткових послуг правового та
технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними
нотаріальними діями, плату за вчинення інших дій, покладених на
них відповідно до закону, а також за вчинення приватними
нотаріусами нотаріальних дій; { Статтю 4 доповнено абзацом згідно
із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008; в редакції Закону
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015, N 835-VIII
( 835-19 ) від 26.11.2015 }
складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та
виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення
нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним
законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.
Стаття 5. Обов'язки нотаріуса
Нотаріус зобов'язаний:
здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього
Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної
етики ( z1730-13 ); { Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у
здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати
права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних
нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла
бути використана їм на шкоду;
зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з
вчиненням нотаріальних дій;
відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її
невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;
вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно
до встановлених правил; { Статтю 5 доповнено абзацом шостим згідно
із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та
архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
{ Статтю 5 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }
надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу
Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією
діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального
діловодства; { Статтю 5 доповнено абзацом восьмим згідно із
Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках,
передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 цього Закону,
проходити підвищення кваліфікації; { Статтю 5 доповнено абзацом
дев'ятим згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
виконувати інші обов'язки, передбачені законом. { Статтю 5
доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }
Стаття 6. Присяга нотаріуса
Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною
діяльністю, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі в урочистій обстановці
приносить присягу такого змісту:
"Урочисто присягаю виконувати обов'язки нотаріуса чесно і
сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні
інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю,
скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса".
Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у
своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на
території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки
Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції
вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а
також укладених Україною міждержавних угод.
Стаття 8. Нотаріальна таємниця
Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під
час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса
заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті
майнові та немайнові права і обов'язки тощо.
Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також
помічник нотаріуса зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю,
навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги
чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка
прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась. { Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Обов'язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також
на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з
виконанням ними службових обов'язків чи іншої роботи, на осіб,
залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на
інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет
нотаріальної таємниці.
Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть
відповідальність у порядку, встановленому законом.
Подання нотаріусом в установленому порядку та у випадках,
передбачених Законом України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення" ( 1702-18 ), інформації центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням
нотаріальної таємниці. { Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1702-VII
( 1702-18 ) від 14.10.2014 }
Нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної,
цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації
про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди
юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у
межах виконання Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення. { Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1702-VII
( 1702-18 ) від 14.10.2014 }
Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що
зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним
та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися
нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі
довідки видаються спадкоємцям померлого. У разі визнання особи
безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно
відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні
дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена
опіка.
Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи
надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану
письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування
у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими,
адміністративними справами, справами про адміністративні
правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з
обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової
печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову
вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим
провадженням з обов’язковим зазначенням номера виконавчого
провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого
здійснюється виконавче провадження Національному агентству з
питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з
метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про
запобігання корупції" ( 1700-18 ) . { Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від
02.06.2016, N 140-IX ( 140-20 ) від 02.10.2019 }
Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які
необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з
питань оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих
днів на обґрунтовану письмову вимогу органів доходів і зборів. { Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного
заповіту видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача -
будь-якій особі, яка пред'явила свідоцтво про смерть або інший
документ, що підтверджує факт смерті заповідача (одного із
заповідачів). { Частина статті 8 в редакції Закону N 2527-VI ( 2527-17 )
від 21.09.2010 }
Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо
відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків,
коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких
вчинялися нотаріальні дії.
На вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
з метою регулювання організації нотаріальної діяльності нотаріуси
видають підписані ними копії документів та витяги з них, а також
пояснення нотаріусів у строк, встановлений цими органами.
Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів,
державного виконавця, приватного виконавця Національного агентства
з питань запобігання корупції надає інформацію про вступ фізичної
особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних
про таку особу та даних про майно, отримане за правом
успадкування. { Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, N 140-IX
( 140-20 ) від 02.10.2019 }
Надання нотаріусом в установленому порядку та у випадках,
передбачених Законом України "Про виконавче провадження"
( 1404-19 ), інформації органу державної виконавчої служби або
приватному виконавцю не є порушенням нотаріальної таємниці. { Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2475-VIII
( 2475-19 ) від 03.07.2018 }
Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які
необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування,
надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на обґрунтовану
письмову вимогу органів Пенсійного фонду України. { Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 2148-VIII
( 2148-19 ) від 03.10.2017 }
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }
Стаття 8-1. Гарантії нотаріальної діяльності
Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам
до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам
в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.
Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою
перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до
вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього,
його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових
відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну
таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність
відповідно до законодавства. { Частина друга статті 8-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на
підставі та в порядку, встановленому законом.
Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів,
що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим
Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри
нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути
надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і
повинні бути повернуті судом негайно після огляду. { Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування,
які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на
своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи
своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків,
діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я і від імені
працівників даної нотаріальної контори, працівників, що
перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або
працівників даного виконавчого комітету. Посадові особи органу
місцевого самоврядування не вправі вчиняти нотаріальні дії також
на ім'я і від імені даного виконавчого комітету. У зазначених
випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній
нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому
комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних
депутатів. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не
вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім'я і від свого
імені, на ім'я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його
(її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів,
сестер). Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням
встановлених цією статтею правил, є недійсними.
Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок
її роботи
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які
мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення
питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України
утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Персональний
склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується
наказом Міністерства юстиції України.
Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його
затвердження.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
затверджується Кабінетом Міністрів України ( 923-2011-п ).
За наявності стажу роботи, визначеного у частині другій
статті 3 цього Закону, особи, які мають намір скласти
кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною
діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
до його складання на підставі подання відповідно Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі. { Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх
проведення ( z0926-11 ) встановлюється Міністерством
юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна
комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у
видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю.
Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до
наступного його складання не раніш як через рік за поданням
відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі. { Частина сьома статті 10 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від 06.09.2012 }
Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася
протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом,
консультантом державної нотаріальної контори чи помічником
(консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою,
яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до
подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна
підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового
кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством
юстиції України.
Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату за поданням відповідно Міністерства юстиції
України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальної палати
України у випадках, визначених цим Законом. { Частина дев'ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012, N 1666-VIII
( 1666-19 ) від 06.10.2016 }
Порядок внесення відповідно Міністерством юстиції України,
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою
України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.
{ Частина десята статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012, N 1666-VIII
( 1666-19 ) від 06.10.2016 }
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути
оскаржено до суду. { Стаття 10 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 3271-VI ( 3271-17 ) від 21.04.2011 }
Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
( z1170-12 ) видається Міністерством юстиції України на підставі
рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3271-VI ( 3271-17 ) від 21.04.2011 }
Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду. { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може
бути анульовано Міністерством юстиції України:

{ Пункт 1 частини першої статті 12 виключено на підставі
Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату,
прийнятим на підставі подання Міністерства юстиції України,
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, у випадках: { Абзац перший пункту 2
частини першої статті 12 в редакції Закону N 3271-VI ( 3271-17 )
від 21.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016 }
а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на
постійне проживання;
б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який
набрав чинності;
в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса
примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;
г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з
нереабілітуючих підстав; { Підпункт "г" пункту 2 частини першої
статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса,
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її
померлою;
е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства
або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави,
підприємств, установ, організацій, громадян при вчиненні
нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса
відповідно до закону; { Підпункт "е" пункту 2 частини першої статті 12 в редакції Закону
N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016 }
є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану
здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;
ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною
четвертою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього
Закону; { Підпункт "ж" пункту 2 частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від
06.09.2012 }
з) набрання законної сили рішенням суду про порушення
нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;
{ Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "з" згідно
із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву
нотаріуса або окремих документів; { Пункт 2 частини першої статті
12 доповнено підпунктом "и" згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI
( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної
етики, затверджених Міністерством юстиції України; { Пункт 2
частини першої статті 12 доповнено підпунктом "і" згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату,
прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі
неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики. { Частину першу статті 12 доповнено пунктом 3 згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду. { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Стаття 13. Помічник нотаріуса
Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має
вищу юридичну освіту, але не нижче першого рівня (бакалавр),
володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як
три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має
судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за
рішенням суду. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016 }
Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою,
адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань,
перебувати на державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати
іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої
діяльності.
Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свій статус
з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у
прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні
проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із
вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи
до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та
архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити
до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та
документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також
виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не
має права підписувати нотаріальні документи та використовувати
печатку нотаріуса.
Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні
обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору,
укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці;
дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та
архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.
Добір кандидатур і прийняття на роботу помічника приватного
нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса
укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного
помічника. { Стаття 13 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }
Стаття 13-1. Нотаріальний округ
Нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої
нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого
знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний
нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.
Нотаріальні округи визначаються відповідно до
адміністративно-територіального устрою України. У містах з
районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія
міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу
України, в результаті якого розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу,
нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути
зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.
Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за
межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших
нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом. { Закон доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність
Правила ведення нотаріального діловодства ( z1318-10 )
затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері архівної справи і діловодства.
Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть
встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
Державні нотаріальні контори подають встановлену статистичну
і бухгалтерську звітність, приватні нотаріуси - статистичну
звітність.
Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та
приватних нотаріусів подається Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі до Міністерства юстиції України.
Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та
користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності.
Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання
документів нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності.
У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в
порядку, встановленому законодавством.
Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування
забезпечують збереження та архівування документів нотаріального
діловодства та архіву, що стосуються нотаріальних дій з оформлення
спадщини, відповідно до вимог, встановлених для нотаріусів. { Статтю 14 доповнено частиною восьмою згідно із Законом
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014 }
Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування
ведуть встановлену статистичну звітність та подають її Головному
управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі. { Статтю 14 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014 }
{ Стаття 14 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }
Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 16 Закону
України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ). { Стаття 15 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від
03.07.2012 }
Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів
Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на
професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на
них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав,
представництво професійних інтересів нотаріусів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях, захист професійних інтересів та
соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня
нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів
фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок
незаконних дій або недбалості нотаріуса.
Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через
Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата
України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у
сфері нотаріату.
Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою,
має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України
здійснюється відповідно до законодавства та її статуту.
Повноваження Нотаріальної палати України визначаються цим Законом
та її статутом.
До повноважень Нотаріальної палати України належать:
представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у
державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та
професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз
законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю;
забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх
помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної
етики та інші повноваження.вгору