Документ 333-89-п, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1989

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 1989 р. N 333
Київ
Про переселення жителів з населених пунктів
Народицького району Житомирської області і
Поліського району Київської області, а також
будівництво для них об'єктів соціально-побутового
і виробничого призначення

На виконання постанови Ради Міністрів Української РСР і
Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315 ( 315-89-п ) і в зв'язку з
уточненням екологічного стану території, що зазнала радіоактивного
забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Житомирського і Київського
облвиконкомів про переселення жителів з населених пунктів
Народицького району Житомирської області і Поліського району
Київської області, що знаходяться в зоні підвищеного забруднення,
а також громадян, які тимчасово мешкають в населених пунктах
30-кілометрової зони відчуження Чорнобильської АЕС, згідно з
додатком N 1.
2. Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного
господарства УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР,
Міністерству зв'язку УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації
автомобільних шляхів УРСР, Міністерству житлово-комунального
господарства УРСР, Міністерству будівництва УРСР, Міністерству
побутового обслуговування населення УРСР, Укоопспілці,
Украгробуду, Житомирському і Київському облвиконкомам здійснити
будівництво житлових будинків з надвірними спорудами, інженерним
забезпеченням і благоустроєм, об'єктів соціально-культурного,
комунально-побутового, торгового та виробничого призначення з
залученням підрядних організацій інших областей згідно з додатком
N 2 (не наводиться).
Вказані роботи провести за рахунок виділених для зазначених
цілей на 1990 рік та перерозподілу протягом року загальних
капітальних вкладень, будівельно-монтажних та підрядних робіт
міністерств, відомств та облвиконкомів.
Контроль за будівництвом у відповідності з цією постановою
покласти на заступників голів облвиконкомів, що відають
капітальним будівництвом тих областей, організації яких
споруджують ці об'єкти, та перших заступників міністрів і
керівників відомств, зазначених в додатку N 2 міністерств і
відомств УРСР.
3. Держагропрому УРСР передати Житомирському облвиконкому
капітальні вкладення з лімітами будівельно-монтажних робіт і
матеріальними ресурсами для здійснення функцій замовника по
будівництву в сільській місцевості житла, виробничих та
соціально-культурних об'єктів (за винятком шкіл та об'єктів
охорони здоров'я, які споруджуються в межах загальних
капіталовкладень, виділених облвиконкому по відповідних галузях).
4. Укрбанкам Агропромбанку СРСР, Промбудбанку СРСР і
Житлосоцбанку СРСР здійснювати фінансування робіт по будівництву
об'єктів, перелічених в додатку N 2 до цієї постанови, в межах
загальних асигнувань на капітальні вкладення, передбачених в
плані на 1990 рік по господарству, підпорядкованому Раді
Міністрів УРСР, в тому числі: по Держагропрому УРСР -
54900 тис. крб., Міністерству меліорації і водного господарства
УРСР - 2625 тис. крб., Міністерству побутового обслуговування
населення УРСР - 615 тис. крб., Міністерству будівництва і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР - 5000 тис. крб.,
Міністерству зв'язку УРСР - 39 тис. крб., Міністерству енергетики
і електрифікації УРСР - 803 тис. крб., Укоопспілці - 470 тис. крб.
та по галузях "Житлове будівництво" - 21100 тис. крб., "Комунальне
господарство" - 2270 тис. крб., "Охорона здоров'я" - 570 тис. крб,
і "Народна освіта" - 2390 тис. крб.
Забезпечити фінансування будівництва об'єктів по розгорнутих
кошторисах, складених за робочими кресленнями.
Видавати підприємствам і організаціям понад встановлені
ліміти кошти на оплату витрат по відрядженню робітників та
службовців для виконання проектно-розвідувальних та
будівельно-монтажних робіт в районах Житомирської і Київської
областей.
5. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, міністерствам,
відомствам УРСР і облвиконкомам, переліченим в додатку N 2, в міру
необхідності вносити Раді Міністрів УРСР пропозиції про джерела
покриття витрат на капітальні вкладення, будівельно-монтажні і
підрядні роботи, яких не вистачає для виконання завдань,
встановлених цією постановою.
6. Виконання проектно-розвідувальних робіт для будівництва
житлових будинків, об'єкті в соціально-культурного,
комунально-побутового, торгового та виробничого призначення
покласти на проектні інститути Держагропрому УРСР та
міністерств-замовників.
Міністерствам, відомствам та облвиконкомам забезпечити
виготовлення і передачу генпідрядним будівельним організаціям
проектно-кошторисної документації до 20 лютого 1990 року.
Дозволити міністерствам, відомствам УРСР і облвиконкомам
виконувати проектування об'єктів в межах виділених їм лімітів
капітальних вкладень, а проектним організаціям понад встановлені
плани проектно-розвідувальних робіт.
Передбачити в кошторисах на будівництво вказаних об'єктів
компенсацію будівельно-монтажним організаціям додаткових витрат,
пов'язаних з вартістю будівельних матеріалів, перебазуванням
будівельної техніки, перевезенням конструкцій, матеріалів і
робітників та відрядженням робітників і службовців.
7. За працівниками, які відряджені для виконання робіт,
передбачених цією постановою, в тому числі працівниками
невиробничої сфери, зберігається 75 процентів середньої заробітної
плати за місцем основної роботи на весь час відрядження (включаючи
час перебування з дорозі). Кошти на виплату 75 процентів середньої
заробітної плати замість добових передбачати в кошторисах на
будівництво об'єктів.
8. Забезпечення будівництва місцевими будівельними
матеріалами провадити за рахунок загальних ресурсів, виділених
міністерствам, відомствам УРСР та облвиконкомам, які приймають
участь в будівництві.
9. Держпостачу УРСР, Держплану УРСР, Держагропрому УРСР та
міністерствам і відомствам - виконавцям будівельно-монтажних робіт
забезпечити виділення і поставку матеріально-технічних ресурсів і
обладнання по закріпленій номенклатурі у відповідності з
проектно-кошторисною документацією виходячи з фізичних обсягів в
строки, що забезпечують своєчасне будівництво і введення в дію
об'єктів, передбачених у додатку N 2.
Держагропрому УРСР спрямувати додатково на будівництво
зазначених об'єктів матеріально-технічні ресурси на обсяг
будівельно-монтажних робіт 30 млн. карбованців, які виділені
Держпланом СРСР.
10. Держпостачу УРСР і Держплану УРСР виділити за рахунок
ринкових фондів матеріально-технічні ресурси на обсяг відповідно
Міністерству будівництва УРСР -18,5 і Украгробуду - 5,5 млн.
карбованців будівельно-монтажних робіт для будівництва понад
встановлений план житла, об'єктів комунального і
соціально-культурного призначення в містах і селищах міського
типу Київської та Житомирської областей в порядку, передбаченому
пунктом 9 цієї постанови.
11. Міністерству транспорту УРСР забезпечити першочергово
міжобласні та місцеві перевезення вантажів і робітників за
замовленнями будівельних організацій, залучених до виконання робіт
по будівництву об'єктів у населених пунктах Житомирської і
Київської областей відповідно до цієї постанови, та транспортне
обслуговування населення в місцях вселення.
12. Житомирському і Київському облвиконкомам, Держагропрому
УРСР та іншим міністерствам і відомствам-замовникам і підрядчикам
продовжити будівництво об'єктів в населених пунктах, передбачених
рішеннями Уряду по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, прийнятими в минулі роки, спрямувати для цієї мети необхідні
капітальні вкладення, матеріально-технічні ресурси та потужності
будівельних організацій.
Держплану УРСР, Житомирському і Київському облвиконкомам
внести до планів будівництва об'єктів в населених пунктах, жителі
яких підлягають переселенню, зміни, що випливають з цієї
постанови.

Голова Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий
Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 29

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 30 грудня 1989 р. N 333
ЗАВДАННЯ
по переселенню жителів з населених пунктів
Народицького району Житомирської області і
Поліського району Київської області, що знаходяться
в зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС
------------------------------------------------------------------ Назва населених пунктів, | Кіль- | Назва населених |Кіль- з яких відселяється | кість | пунктів, в які |кість населення | сімей | вселяється населення |сімей ---------------------------+-------+-----------------------+------ 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------
Житомирська область
1990 рік
Народицький район Радомишільський район
с. Рудня Осошня 96 с. Потіївка 96
с. Христинівка 167 -"- 167
с. Малі Кліщі 168 с. Краснобірка 168
с. Перемога 28 -"- 28
с. Хрипля 29 -"- 29
с. Малі Міньки 83 с. Облітки 83
Коростишівський район с. Звіздаль 134 с. Приворіття 134
с. Шишелівка 57 -"- 57
Для сімей, які виявили
бажання переселитись
відповідно до постанови
Ради Міністрів СРСР та
ВЦРПС від 20 жовтня 1989 р. 150 смт Брусилів 150
N 886
Попільнянський район с. Великі Кліщі 250 с. Лисівка 250
с. Поліське 46 -"- 46
Новоград-Волинський
район с. Ноздрище 185 с. Гульськ 185
Червоноармійський
район
с. Старе Шарне 217 с. Березова Гать 217
Разом по області 1610 1610
Київська область
1990 рік
Поліський район Переяслав-Хмельницький
район с. Шевченкове 59 с. Вовчків 50
Згурівський район
с. Великий Крупіль 9
с. Ясен 24 Згурівський район
с. Великий Крупіль 24
смт Поліське 850 Баришівський район
смт Баришівка 160
м. Березань 50
Макарівський район
с. Бишів 50
м. Переяслав-
Хмельницький 210
Сквирський район
м. Сквира 100
Ставищенський район
смт Ставище 100
Тетіївський район
м. Тетіїв 100
Яготинський район
м. Яготин 80
смт Вільча 100 Макарівський район
с. Бишів 50
Баришівський район
м. Березань 50
Відселення із
30-кілометрової
зони Чорнобильської АЕС 267 Бородянський район
с. Мигалки 25
Згурівський район
с. Великий Крупіль 7
Макарівський район
с. Соснівка 35
с. Новосілки 50
с. Пашківка 50
с. Чорно городка 50
Яготинський район
с. Жоравка 50
Всього 1300 1300
1991 рік Відселення із Баришівський район
30-кілометрової зони 460 с. Селище 60
Чорнобильської АЕС с. Веселинівка 60
Бориспільський район
с. Сеньківка 68
Броварський район
смт Калита 102
Переяслав-
Хмельницький район
с. Пристроми 100
с. Соснова 70
Всього 460 460
Разом по області 1760 1760
Всього по Житомирській і Київській областях 3370 3370

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТАвгору