Документ 330/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про порядок введення в дію Закону України
"Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 40, ст.298 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 305/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) з дня
опублікування. Положення Закону, що стосуються порядку
застосування марок акцизного збору щодо: алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезених на митну
територію України, вводяться в дію з 1 січня 1996 року; алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вироблених в
Україні, - з 1 січня 1997 року, а по алкогольних напоях,
вироблених в Україні, із вмістом спирту етилового більш як 25% -
з 1 вересня 1996 року. ( Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою ВР N 305/96-ВР від 11.07.96 ) 2. Заборонити з 1 грудня 1995 року ввезення на митну
територію України імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, на яких немає марок акцизного збору, а з 1 січня 1996
року - реалізацію імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових
виробів без наявності таких марок. 3. Кабінету Міністрів України з 1 листопада 1995 року
забезпечити реєстрацію імпортерів алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та реалізацію їм марок акцизного збору. 4. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби" акти законодавства застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону. 5. Кабінету Міністрів України у місячний термін: розробити і затвердити Положення про виробництво, зберігання,
продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв і
тютюнових виробів та Порядок реалізації або знищення конфіскованих
напоїв та тютюнових виробів; подати Верховній Раді України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом, у тому
числі про зміни і доповнення до Кримінального кодексу України,
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок
акцизного збору або вчинення інших протиправних дій з
використанням цих марок; вирішити питання щодо збільшення штатної чисельності
працівників державних податкових інспекцій для проведення роботи,
пов'язаної з виготовленням, зберіганням, реалізацією марок
акцизного збору, здійсненням контролю за додержанням вимог
зазначеного Закону, та виділення коштів на придбання необхідного
для цього обладнання. 6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 6 Постанови
Верховної Ради України від 26 січня 1993 року "Про стан виконання
законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і
заходи щодо посилення боротьби із злочинністю" ( 2931-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.87) в частині
заборони приватним особам, комерційним, приватним магазинам та
приватним відділам у державних магазинах торгівлі виробленими
державними підприємствами України тютюновими, лікеро-горілчаними
та коньячними виробами.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 вересня 1995 року
N 330/95-ВРвгору