Про затвердження складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.200433
Документ 33-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2010, підстава - 829-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2004 р. N 33
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 829 ( 829-2010-п ) від 18.08.2010 }
Про затвердження складу ради Державного
фонду фундаментальних досліджень

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити склад ради Державного фонду фундаментальних
досліджень, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 33
СКЛАД
ради Державного фонду фундаментальних досліджень

КОСТЮК - директор Інституту фізіології імені
Платон Григорович О.О. Богомольця Національної
академії наук, голова ради
СКОРОХОД - директор Інституту проблем Валерій Володимирович матеріалознавства імені
І.М. Францевича Національної
академії наук, заступник голови ради
БАЖАЛ - декан факультету Національного Юрій Миколайович університету "Києво-Могилянська
академія"
БЕЗГІН - завідуючий кафедрою Київського Ігор Дмитрович державного університету театру,
кіно і телебачення імені
І.К. Карпенка-Карого
БЛОНСЬКИЙ - заступник директора Інституту фізики
Іван Васильович Національної академії наук
БУТЕНКО - заступник директора Інституту Геннадій Михайлович геронтології Академії медичних наук
ГВОЗДЯК - завідуючий відділом Інституту Ростислав Ількович мікробіології і вірусології імені
Д.К. Заболотного Національної
академії наук
ГОНЧАР - завідуючий відділом Інституту Микола Семенович теоретичної фізики імені
М.М. Боголюбова Національної
академії наук
ДАНИЛИШИН - заступник голови Ради по вивченню Богдан Михайлович продуктивних сил Національної
академії наук
ЄЛЬСЬКА - заступник директора Інституту Ганна Валентинівна молекулярної біології і генетики
Національної академії наук
ЗАГОРОДНІЙ - директор Інституту теоретичної Анатолій Глібович фізики імені М.М. Боголюбова
Національної академії наук
КАМАЛОВ - завідуючий відділом Фізико-хімічного
Герберт Леонович інституту імені О.В. Богатського
Національної академії наук
КНЯЗЄВ - проректор Національної академії Володимир Миколайович державного управління при
Президентові України
КОВАЛЕНКО - директор Інституту гідротехніки і Петро Іванович меліорації Української академії
аграрних наук
КОВАЛЬ - заступник директора Інституту Юрій Миколайович металофізики імені Г.В. Курдюмова
Національної академії наук
КОНОВАЛЕНКО - завідуючий відділом Олександр Олександрович Радіоастрономічного інституту
Національної академії наук
КРУПЧАН - керівник Київського регіонального Олександр Дмитрович центру Академії правових наук
МИХАЛЬЧЕНКО - завідуючий відділом Інституту Микола Іванович вищої освіти Академії педагогічних
наук
ОНОПРІЄНКО - завідуючий відділом Центру Валентин Іванович досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки
імені Г.М. Доброва
ПЕТРОВ - директор Інституту проблем В'ячеслав Васильович реєстрації інформації Національної
академії наук
САБЛУК - директор Інституту аграрної Петро Трохимович економіки Української академії
аграрних наук
САВЧЕНКО - віце-президент Академії педагогічних
Олександра Яківна наук
САМОЙЛЕНКО - директор Інституту математики Анатолій Михайлович Національної академії наук
СУЛІМА - начальник управління Секретаріату Євген Миколайович Кабінету Міністрів України
ШУМЛЯНСЬКИЙ - віце-президент Інституту Владислав Олександрович фундаментальних досліджень
Української наукової асоціації
(за згодою)
ЮРЧЕНКО - завідуючий кафедрою Національного Олександр Григорович технічного університету "Київський
політехнічний інститут"вгору