Документ 327/2013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.06.2013. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ

З метою поліпшення умов для ведення бізнесу, вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, прискорення реформування сфери надання адміністративних послуг постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно запровадити порядок обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів таких послуг та суб'єктів їх надання;

2) розробити і подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», передбачивши:

можливість переведення до структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і міст обласного значення), які не мають повної вищої юридичної освіти;

установлення перехідного періоду строком до п'яти років для здобуття повної вищої юридичної освіти державними реєстраторами, які не мають такої освіти;

забезпечення призначення з 1 липня 2013 року на посаду державного реєстратора, який проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, осіб із вищою юридичною освітою;

3) здійснити до 20 червня 2013 року аналіз стану готовності територіальних органів Міністерства юстиції України до забезпечення проведення з 1 липня 2013 року державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за результатами якого внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

4) прискорити підготовку та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, передбачивши справляння такої плати одноразово за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів із реєстрів тощо);

5) прискорити здійснення заходів щодо поліпшення умов ведення бізнесу та забезпечення входження України у 2013 році до першої сотні держав за рейтингом Світового банку «Doing Business»;

6) переглянути у тримісячний строк нормативно-правові акти, видані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою актуалізації їх змісту та спрощення регуляторних процедур;

7) підготувати та подати до 1 вересня 2013 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органами виконавчої влади адміністративних послуг, зокрема, у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації земельних ділянок, видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, через центри надання адміністративних послуг;

8) ужити протягом 2013 року заходів щодо спрощення адміністрування податків і зборів, митних платежів, уніфікації механізмів подання платниками податку на додану вартість територіальним органам Міністерства доходів і зборів України інформації про отримані та видані податкові накладні, а також щодо вдосконалення механізму ризикоорієнтованого податкового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання;

9) ужити за участю Торгово-промислової палати України заходів щодо підтримки просування продукції та послуг вітчизняних суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку, зокрема, шляхом активізації виставкової діяльності.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) ужити невідкладно за участю органів місцевого самоврядування заходів щодо створення належних умов для здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України;

2) забезпечити отримання центрами надання адміністративних послуг інформації з державних реєстрів, інших інформаційних баз (систем), які використовуються для надання адміністративних послуг, та недопущення встановлення адміністраторами і держателями таких реєстрів, інформаційних баз (систем) необгрунтованої плати за підключення та користування ними;

3) вжити у тримісячний строк у встановленому порядку заходів щодо здешевлення вартості робіт із підготовки земельних ділянок для продажу на земельних торгах, зокрема забезпечити підготовку необхідних змін до актів законодавства;

4) забезпечити створення протягом 2013 року відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» мережі центрів надання адміністративних послуг та їх належне функціонування;

5) забезпечити за участю органів місцевого самоврядування розроблення та оновлення протягом 2013-2015 років у встановленому порядку містобудівної документації на місцевому рівні.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити разом із Національною академією державного управління при Президентові України проведення протягом 2013-2014 років для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування навчальних семінарів з питань упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» і виконання заходів, передбачених відповідними Національними планами дій щодо впровадження зазначеної Програми, для чого, зокрема:

1) визначити тематику таких семінарів та категорії їх учасників, а також у встановленому порядку представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які проводитимуть заняття за відповідними напрямами реформ;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування проведення таких семінарів.

4. Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

1) розробити і подати у двомісячний строк у встановленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України як невідкладного проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:

визначення переліку органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та сфер їх нагляду (контролю);

скорочення переліку відносин, на які не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

вимогу щодо проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання спільно всіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи, не частіше одного разу на рік;

віднесення до компетенції Кабінету Міністрів України затвердження порядку формування та виконання планів проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

оприлюднення до 20 грудня року, що передує плановому, планів проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю);

скорочення переліку підстав для проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю);

обов'язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, додержання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевірки додержання вимог актів, щодо яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання;

2) забезпечити здійснення постійного моніторингу виконання органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та оприлюднювати щокварталу інформацію про результати такого моніторингу.

5. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Луганській обласній державній адміністрації забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування за рахунок капітальних видатків, передбачених для утворення центрів надання адміністративних послуг, завершення реалізації комплексного пілотного проекту з реформування сфери надання адміністративних послуг у місті Луганську.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 червня 2013 року
№ 327/2013
вгору