Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Інформація, Реєстр від 06.05.2005325
Документ 325-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 травня 2005 р. № 325
Київ

Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1294 від 27.12.2005
№ 243 від 02.03.2006
№ 262 від 21.02.2007
№ 172 від 12.03.2008
№ 204 від 19.03.2008
№ 504 від 23.06.2010
№ 161 від 28.02.2011
№ 88 від 06.02.2013
№ 884 від 28.10.2015}

{Зміни по Постанові КМ 876 від  24.06.2006 не  внесені  у  зв'язку  із  зняттям  з  розгляду  законопроекту, визначеного у п.2 Постанови КМ № 876 від 24.06.2006. Додатково див. Постанову ВР 606-V від 07.02.2007}

{Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті Міністерству аграрної політики за програмою "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу", використовуються у 2008 році відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу, затвердженого цією Постановою згідно з Постановою КМ № 204 від 19.03.2008}

{Установити, що використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики за програмою "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням того, що закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому порядку, згідно з Постановою КМ № 251 від 25.03.2009}

{Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті Міністерству аграрної політики за програмою "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу", використовуються відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу, затвердженого цією Постановою згідно з Постановою КМ № 504 від 23.06.2010}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

Затвердити такі, що додаються:

{Абзац другий постановляючої частини втратив чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 28.10.2015}

Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для селекції в рослинництві;

Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу;

Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості;

Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22{Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва втратив чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 28.10.2015}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2005 р. № 325

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для селекції в рослинництві

{У тексті Порядку слова "Міністерство агропромислового комплексу" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство аграрної політики" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік на виконання бюджетних програм "Селекція в рослинництві" та "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва".

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

2. Отримувачами бюджетних коштів можуть бути:

1) за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві":

сільськогосподарські виробники - суб'єкти насінництва та розсадництва, яким надано право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу (далі - суб'єкти насінництва та розсадництва) і які закуповують для подальшого виробництва у поточному році в інших суб'єктів насінництва та розсадництва, Державному резервному насіннєвому фонді суперелітне та елітне насіння і садивний матеріал сортів (гібридів, їх батьківських форм) сільськогосподарських культур вітчизняної селекції, що внесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а також високорепродукційне насіння і садивний матеріал перспективних сортів (гібридів, їх батьківських форм) сільськогосподарських культур вітчизняної селекції (далі - насіння і садивний матеріал);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

дослідні господарства і дослідні станції науково-дослідних установ Української академії аграрних наук та Національної академії наук, дослідні та навчально-дослідні господарства навчальних закладів аграрної освіти та науки Мінагрополітики, та суб'єкти насінництва та розсадництва, що виконують роботи із селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва (далі - первинне насінництво);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

сільськогосподарські виробники (в тому числі суб'єкти насінництва та розсадництва), які закупили у суб'єктів насінництва та розсадництва і Державному резервному насіннєвому фонді насіння гібридів кукурудзи першого покоління, картоплі, ріпаку і сої першої репродукції;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

2) за бюджетною програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва" - дослідні господарства та дослідні станції науково-дослідних установ Української академії аграрних наук.

3. Використання бюджетних коштів здійснюється шляхом часткової компенсації суб'єктам, зазначеним у пункті 2 Порядку, витрат:

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" - пов'язаних з придбанням насіння та садивного матеріалу і виконанням робіт у первинному насінництві;

за бюджетною програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва" - пов'язаних з виконанням робіт у первинному насінництві.

4. За бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" Мінагрополітики здійснює розподіл бюджетних коштів між регіонами пропорційно середній площі посівів сільськогосподарських культур за останні три роки з урахуванням виконання програм розвитку первинного насінництва, а також програм виробництва суперелітного та елітного насіння і садивного матеріалу сортів (батьківських форм гібридів) сільськогосподарських культур вітчизняної селекції.

У разі неповного використання виділеної суми коштів окремими регіонами Мінагрополітики здійснює їх перерозподіл.

5. Часткова компенсація здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться:

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" - Мінагрополітики (щодо виконання програм розвитку первинного насінництва, а також визначених Міністерством програм виробництва суперелітного та елітного насіння і садивного матеріалу сортів (батьківських форм гібридів) сільськогосподарських культур вітчизняної селекції), Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

за бюджетною програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва" - Українською академією аграрних наук.

Умови і порядок проведення конкурсу та критерії відбору його переможців затверджуються відповідно Мінагрополітики та Українською академією аграрних наук.

6. Часткова компенсація здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті:

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" - за кожну тонну закупленого насіння і садивного матеріалу у розмірі (без урахування сум податку на додану вартість) згідно з додатком, а за програмами розвитку первинного насінництва - у розмірі, що визначається Мінагрополітики;

за бюджетною програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва" - у розмірі, що визначається Українською академією аграрних наук.

7. Для отримання сум компенсації:

за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" суб'єкти, зазначені у підпункті 1 пункту 2 Порядку, - переможці конкурсу подають Мінагрополітики визначені ним документи з первинного насінництва, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій - у трьох примірниках завірені в установленому порядку копії накладних або товарно-транспортних накладних на фактично придбане насіння та садивний матеріал, платіжного доручення, сортових документів, що підтверджують якість насіння та садивного матеріалу. Часткова компенсація сільськогосподарським виробникам за придбане насіння з Державного резервного насіннєвого фонду здійснюється за умови проведення з ним повного розрахунку;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}

за бюджетною програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва" суб'єкти, зазначені у підпункті 2 пункту 2 Порядку, - переможці конкурсу подають Українській академії аграрних наук визначені нею документи.

8. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють подані згідно з пунктом 7 Порядку матеріали та вносять їх Мінагрополітики.

Форма подання матеріалів, у тому числі узагальнених, затверджується Мінагрополітики.

9. Отримані суми компенсації спрямовуються суб'єктами, зазначеними у пункті 2 Порядку, на відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного, екологічного і виробничого сортовипробувань, а також з вирощуванням насіння (придбання оригінального насіння нових сортів і гібридів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запасних частин до сільськогосподарської техніки, пально-мастильних матеріалів та обладнання).

У разі перепродажу насіння та садивного матеріалу сума компенсації, отримана за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві", підлягає поверненню до державного бюджету.

Контроль за цільовим використанням придбаного насіння та садивного матеріалу, на придбання якого виділено компенсацію, здійснюється Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

10. Суб'єктам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 Порядку, компенсація виплачується Державним казначейством, а зазначеним у підпункті 1 пункту 2 - його територіальними органами.

Асигнування на здійснення видатків за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" згідно з затвердженим Мінагрополітики розподілом спрямовуються Державним казначейством Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим та головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

11. Дані про бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку їх отримувачів відповідно до законодавства.

12. Мінагрополітики та Українська академія аграрних наук щокварталу подають Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів на потреби селекції в рослинництві.Додаток
до Порядку

РОЗМІР
часткової компенсації за бюджетною програмою "Селекція в рослинництві"


Категорія насіння

Гривень за 1 тонну

Пшениця озима

суперелітне

1640

елітне

790

Пшениця яра

суперелітне

1640

елітне

790

Жито озиме

суперелітне

930

елітне

630

Тритикале озиме та яре

суперелітне

930

елітне

630

Ячмінь озимий

суперелітне

900

елітне

430

Ячмінь ярий

суперелітне

1000

елітне

530

Овес

суперелітне

540

елітне

280

Гречка

суперелітне

2000

елітне

1060

Рис

суперелітне

2280

елітне

1190

Просо

суперелітне

730

елітне

380

Горох

суперелітне

950

елітне

640

Соя

суперелітне

4050

елітне

2190

першої репродукції

1280

Цукрові буряки, цикорій

батьківські форми

135600

Ріпак

суперелітне

4290

елітне

2860

першої репродукції

1650

Льон-довгунець та льон олійний

елітне

2920

Хміль (живці, саджанці)

суперелітне

2450 (за 1 тис. штук)

Картопля

суперелітне

610

елітне

550

першої репродукції

460

Кормові буряки

елітне

65900

Багаторічні трави

елітне

1830

Батьківські форми гібридів кукурудзи

Тип батьківської форми

Гривень за 1 тонну

Суперелітні самозапильної лінії

Стерильні

18115

Фертильні

15667

Елітні самозапильної лінії

Стерильні

12240

Фертильні

7344

Перша репродукція самозапильної лінії

Стерильні

9792

Фертильні

6854

Прості та сестринські гібриди

Стерильні

9792

Фертильні

10771

Прості другого покоління, фертильні

1958

Сорти - відновлювані фертильності

Суперелітні

2938

Елітні

2693

Першої репродукції

2448

Гібриди кукурудзи першого покоління

Група стиглості гібридів

Гривень за 1 тонну

прості, прості модифіковані

інші

Ранньостиглі

3590

2611

Середньоранні

3590

2288

Середньостиглі

3264

1958

Середньо- та пізньостиглі

3101

1632

Овоче-баштанні культури (елітної категорії)

Культура

Гривень за 1 тонну

Кавуни

56250

Дині

62500

Гарбузи

37500

Горох овочевий

3913

Квасоля

8750

Огірки

68750

Помідори

162500

Баклажани

225000

Перець

162500

Перець гіркий

193750

Патисони

43750

Кабачки

56250

Кукурудза

3250

Редиска

40000

Редька літня

40000

Кріп

20000

Салат

887

Шпинат

18000

Капуста білоголова

309375

Капуста червоноголова

164250

Буряк столовий

93750

Морква столова

140625

Цибуля

337500

Цибуля-батун

243750

Петрушка

108750

Пастернак

75000

Щавель

42187

Турнепс

37500

Редька зимова

80625

Селера

133125

Ревінь

36562

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 02.03.2006}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2005 р. № 325

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу

{У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 161 від 28.02.2011}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу (далі - виставкові заходи).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу" є Міністерство аграрної політики та продовольства.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 161 від 28.02.2011}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 243 від 02.03.2006, № 262 від 21.02.2007, № 504 від 23.06.2010}

2. Кошти державного бюджету використовуються Міністерством аграрної політики та продовольства згідно з кошторисами на організацію та проведення виставкових заходів, зокрема на оплату робіт і послуг, пов'язаних з обладнанням виставкових площ, часткову оплату оренди виставкової площі, устатковання, меблів, технічних засобів, комунальних послуг, витрат на підготовку інформаційних матеріалів та робіт з технічного облаштування експозицій, а також на забезпечення участі підприємств, установ і організацій в експозиціях України на міжнародних виставках-ярмарках. Граничний обсяг фінансування виставкових заходів, які проводяться в Україні, не перевищує 40 відсотків, а виставкових заходів за кордоном - 60 відсотків загального обсягу витрат.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 204 від 19.03.2008}

План виставкових заходів із зазначенням напрямів, обсягів і вартості робіт та очікуваних результатів затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Мінфіном.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 262 від 21.02.2007}

3. Закупівля робіт і послуг для проведення виставкових заходів та забезпечення участі підприємств, установ і організацій в експозиціях України на міжнародних виставках-ярмарках здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства у порядку, встановленому законодавством.вгору