Документ 3232-IV, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України для перевірки ситуації, що склалася
на ринку зерна і хліба в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 17, ст.149 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для перевірки ситуації, що склалася на
ринку зерна і хліба в Україні (далі - Тимчасова слідча комісія),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії взяти до відома.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити дієвий
механізм державного регулювання на ринку зерна і хліба.
3. Направити Генеральній прокуратурі України отримані
Тимчасовою слідчою комісією матеріали, які містять інформацію щодо
фактів порушення законодавства на ринку зерна і хліба в Україні.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 грудня 2005 року
N 3232-IVвгору