Документ 3231-IV, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередню інформацію Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України
по перевірці фактів незаконної торгівлі
зброєю і військовим майном та їх
незаконної передачі в інші країни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 17, ст.148 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України по перевірці фактів незаконної торгівлі зброєю і
військовим майном та їх незаконної передачі в інші країни (далі -
Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України здійснити
перевірку отримання Україною від Російської Федерації
тепловиділяючих зборок (ТВЗ) за передані стратегічні ядерні
боєзаряди, кількості виробленої з них електроенергії та її
вартості і надходження до Державного бюджету України коштів від
реалізації зазначеної електроенергії.
Про результати цієї перевірки поінформувати Верховну Раду
України у лютому 2006 року.
3. Направити Генеральній прокуратурі України отримані
Тимчасовою слідчою комісією матеріали, що свідчать про наявність
ознак складу злочину, для їх вивчення та вжиття відповідно до
законодавства заходів прокурорського реагування.
4. Продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії, про
остаточні результати поінформувати Верховну Раду України у березні
2006 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 грудня 2005 року
N 3231-IVвгору