Документ 3207-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2016, підстава - 889-VIII


     1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з
використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає
чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб чи організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до
чотирьох років.
3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної
вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих
їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду,
або в інтересах третіх осіб -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до двох років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене
повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з
вимаганням неправомірної вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну
вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо
після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона
добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної
справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати
кримінальну справу.
Примітка. 1. Повторним у статтях 368-3 та 368-4 визнається злочин,
вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із
злочинів, передбачених цими статтями, а так само
статтями 368 та 369 цього Кодексу.
2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 368-3 та
368-4 цього Кодексу визнається вимога надання, передачі
неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з
використанням свого службового становища стосовно особи, яка
надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою,
яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного
права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну
вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і
законних інтересів.
Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу,
оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою
особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну
діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі
послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника,
члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання
цих функцій), неправомірної вигоди за вчинення дій або
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах
особи, яка пропонує, надає чи передає таку вигоду, або в інтересах
третіх осіб -
караються штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб чи організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох
років.
3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем,
третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну
діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також
незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних
трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах
особи, яка їх надає чи передає, -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене
повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з
вимаганням неправомірної вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну
вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо
після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона
добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної
справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати
кримінальну справу";
10) статтю 369 викласти в такій редакції:
"Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
1. Пропозиція хабара -
карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до двох років.
2. Давання хабара -
карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Давання хабара, вчинене повторно, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років
із штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.
4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне
становище, або за попередньою змовою групою осіб -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо
відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її
учасником -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце
вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно
заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо
неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну
справу.
Примітка. Повторним у статті 369 визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила такий злочин або будь-який із
злочинів, передбачених статтями 368, 368-3 чи 368-4
цього Кодексу";
11) доповнити статтею 369-2 такого змісту:
"Стаття 369-2. Зловживання впливом
1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка
пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на
прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до п'яти років.
2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або
пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
поєднане з вимаганням такої вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна.
Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є
особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4
Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 );
12) статтю 370 викласти в такій редакції:
"Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу
1. Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме
створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють
пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди, щоб
потім викрити того, хто дав або отримав хабар або неправомірну
вигоду, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом
від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних
органів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).
2. Зміни, внесені до Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення" ( 1508-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699), який
визнано таким, що втратив чинність, відповідно до Закону України
"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
щодо запобігання та протидії корупції" від 21 грудня 2010 року
N 2808-VI ( 2808-17 ), вважаються такими, що втратили чинність і
виключені з текстів зазначених кодексів з 5 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3207-VIвгору