Документ 3207-XII, поточна редакція — Прийняття від 07.05.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо боротьби з
організованою злочинністю і корупцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.285 )

Заслухавши і обговоривши доповідь Голови Тимчасової комісії з
питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і
хабарництвом Слєсаренка В.М. "Про невідкладні заходи щодо боротьби
з організованою злочинністю і корупцією" і враховуючи загострення
криміногенної ситуації в республіці, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Комісіям Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності, з питань правопорядку та боротьби із злочинністю та
Тимчасовій комісії з питань боротьби з організованою злочинністю,
корупцією і хабарництвом разом з Кабінетом Міністрів України:
1. У першому півріччі 1993 року підготувати і внести на
розгляд Верховної Ради України проекти законів:
- про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю;
- про державну службу;
- про боротьбу з корупцією;
- про посилення боротьби з організованою злочинністю;
- про захист учасників кримінального судочинства;
- про захист суддів, працівників правоохоронних і
контролюючих органів.
2. У другому півріччі 1993 року підготувати і внести на
розгляд Верховної Ради України проекти законів:
- про судоустрій;
- про боротьбу з наркобізнесом;
- про боротьбу з легалізацією грошей і цінностей, одержаних
протиправним шляхом;
- про порядок виїзду громадян за межі країни і в'їзду на її
територію;
- а також відповідні проекти законів щодо змін у
Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Цивільний, Цивільний
процесуальний кодекси України, а також Кодекс України про
адміністративні правопорушення.
3. Рекомендувати Президенту України забезпечити підготовку і
укладення двосторонніх угод з країнами СНД та іншими державами про
правову допомогу у кримінальних, цивільних і сімейних справах.
4. Кабінету Міністрів України, Службі безпеки, Генеральній
прокуратурі, Верховному Суду України і вищезазначеним комісіям
Верховної Ради України про хід виконання цієї Постанови доповісти
Верховній Раді України до 1 грудня 1993 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 травня 1993 року
N 3207-XIIвгору