Документ 3180-IV, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про результати роботи Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань фінансово-економічного
обґрунтування джерел і механізму відновлення
заощаджень громадян України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України з питань фінансово-економічного обґрунтування джерел і
механізму відновлення заощаджень громадян України про результати
роботи комісії з підготовки та опрацювання законодавчих пропозицій
з питання відновлення заощаджень громадян України взяти до відома.
2. Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з
питань фінансово-економічного обґрунтування джерел і механізму
відновлення заощаджень громадян України продовжити роботу з
визначення фінансових джерел та вдосконалення механізму повернення
громадянам грошових заощаджень, страхових внесків громадян
України, які були на рахунках установ Ощадного банку СРСР та
державного страхування СРСР станом на 2 січня 1992 року.
Проінформувати Верховну Раду України про результати роботи та
внести відповідні законодавчі пропозиції до 10 лютого 2006 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 грудня 2005 року
N 3180-IVвгору