Документ 3176-IV, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели
до кризового фінансового стану Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна",
та перевірки дотримання законності при
здійсненні його ліквідації за період
з липня 2002 до листопада 2005 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.78 )

Заслухавши звіт голови Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового
фінансового стану Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна", та перевірки дотримання законності при здійсненні його
ліквідації (далі - Тимчасова слідча комісія) Короля В.М., Верховна
Рада України відзначає, що вперше у практиці ліквідації
збанкрутілих банків ліквідація Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" (далі - банк "Україна")
здійснюється під постійним контролем Верховної Ради України через
утворену нею Тимчасову слідчу комісію.
Станом на січень 2003 року Тимчасова слідча комісія
встановила, що причинами банкрутства одного з найбільших банків
України, який обслуговував понад 200 тисяч юридичних та майже 1,5
мільйона фізичних осіб, були: умисні злочинні дії посадових осіб
банку "Україна", спрямовані на розкрадання його коштів та майна;
непрофесійна діяльність менеджменту банку "Україна" в ринкових
умовах; відсутність належного контролю з боку Національного банку
України; недостатня робота правоохоронних органів з попередження
зловживань у банківській сфері.
За ініціативи народних депутатів України - членів Тимчасової
слідчої комісії Верховною Радою України у 2002 році був прийнятий
Закон України "Про врегулювання заборгованості за вкладами
фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна" ( 3097-14 ), яким
було встановлено особливу процедуру ліквідації банку в частині
черговості задоволення вимог кредиторів та розширено повноваження
ліквідатора банку "Україна".
Відповідно до цього Закону ( 3097-14 ) кредиторам першої
черги (а це понад 47 тисяч фізичних та 600 юридичних осіб)
виплачено 227 млн гривень.
Також повністю задоволено вимоги кредиторів другої черги на
загальну суму 515,4 млн гривень, а саме: було унеможливлено
розкрадання нерухомого майна - цілісний майновий комплекс банку
"Україна", який перебував у заставі Національного банку України,
передано у власність держави, а фізичним особам (297 осіб)
виплачено 13,2 млн гривень.
Для проведення розрахунків з кредиторами третьої черги
(сільськими радами, бюджетними, громадськими та іншими
організаціями) у 2004 році були внесені зміни ( 1746-15 ) до
зазначеного Закону ( 3097-14 ), що дало можливість виплатити їм
близько 50 млн гривень.
Досягнуті конкретні результати сприяли тому, що процес
ліквідації банку "Україна" не викликав соціальних зворушень, не
скомпрометував остаточно банківську систему і довіру населення до
неї, а унікальний досвід, набутий у процесі ліквідації банку
"Україна", був застосований при здійсненні процедури банкрутства
та ліквідації інших банків. Уперше повернення коштів для
розрахунку з вкладниками становить майже 50 відсотків, тоді як у
світовій практиці цей показник не перевищує 10-13 відсотків.
Верховна Рада України звертає увагу на те, що станом на
1 листопада 2005 року незадоволеними залишилися вимоги 47 тисяч
432 кредиторів на загальну суму 897 млн 036 тис. гривень. На
сьогодні практично єдиним суттєвим джерелом надходження коштів є
дебіторська заборгованість, яка становить 781 млн гривень, а з
урахуванням відсотків - близько 1,4 млрд гривень. Повернення цього
боргу дозволить ліквідатору банку "Україна" провести всі
розрахунки в повному обсязі.
Враховуючи вищезазначене, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звіт голови Тимчасової слідчої комісії взяти до відома.
Відзначити результативну співпрацю Тимчасової слідчої комісії
та ліквідатора банку "Україна", що забезпечило повернення майже 50
відсотків коштів державним установам, бюджетним організаціям,
фізичним та юридичним особам.
Тимчасовій слідчій комісії разом з ліквідатором банку
"Україна" та у разі необхідності органами прокуратури продовжити
роботу щодо повернення боржниками отриманих кредитів.
Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Тимчасову
слідчу комісію.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3176-IVвгору