Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених
Указ Президента України від 09.04.2002315/2002
Документ 315/2002, поточна редакція — Редакція від 07.06.2016, підстава - 231/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо підтримки
молодих учених
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008
N 231/2016 ( 231/2016 ) від 31.05.2016 }

З метою вирішення актуальних проблем молодих учених,
забезпечення їх активної участі в реалізації державної політики у
сфері наукової та науково-технічної діяльності, збереження і
розвитку інтелектуального потенціалу п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати з 2003 року щорічні гранти Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених:
докторів наук (до 35 років) - 7 грантів по 90 тис. гривень
кожний;
докторантів (до 33 років) - 20 грантів по 75 тис. гривень
кожний;
кандидатів наук (до 30 років) - 50 грантів по 60 тис. гривень
кожний.
Кабінету Міністрів України:
розробити та подати на затвердження у тримісячний строк
проект Положення про порядок надання грантів Президента України
для молодих учених;
передбачати у проектах Державного бюджету України, починаючи
з 2003 року, видатки на виплату зазначених грантів. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
2. Установити премії Президента України для молодих учених
національних галузевих академій наук, наукових установ та вищих
навчальних закладів, присудження яких здійснювати відповідно до
Положення про премію Президента України для молодих вчених,
затвердженого Указом Президента України від 12 червня 2000 року
N 779 ( 779/2000 ) (зі змінами, внесеними Указом від 21 лютого
2001 року N 104 ( 104/2001 )). { Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003, N 231/2016
( 231/2016 ) від 31.05.2016 }

{ Частину другу статті 2 виключено на підставі Указу
Президента N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003 }

3. Кабінету Міністрів України:
а) вирішити питання щодо збільшення вдвічі з 1 квітня
2002 року розміру стипендій Президента України для найбільш
талановитих молодих учених;
б) передбачати:
у проектах Державного бюджету України, починаючи з 2003 року,
суттєве збільшення державних централізованих капітальних вкладень
на будівництво житла для молодих учених;
при укладенні міжнародних договорів про науково-технічне
співробітництво можливість короткострокового стажування молодих
учених за кордоном;
в) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого визначення
статусу молодого (до 35 років) ученого та надання молодим ученим,
які працюють у державних наукових установах і вищих навчальних
закладах III-IV рівнів акредитації, та їх сім'ям пільг,
передбачених статтею 10 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ).
4. Міністерству освіти і науки України забезпечити
проведення, починаючи з 2003 року, Державним фондом
фундаментальних досліджень конкурсу наукових проектів молодих
учених.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
що мають у своєму підпорядкуванні наукові установи та вищі
навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, Національній академії
наук України та галузевим академіям наук:
а) ужити заходів для виявлення перспективи використання
здібностей молодих учених, стимулювання підвищення їх професійного
рівня;
б) поновити діяльність рад молодих учених і спеціалістів та
сприяти їх роботі.
6. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України сприяти створенню спеціальних програм на
телебаченні і радіо для висвітлення діяльності молодих учених та
їх творчих здобутків.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
посилити підтримку молодих учених, залучати їх до розв'язання
важливих проблем соціально-економічного розвитку регіонів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 2002 року
N 315/2002вгору