Документ 314/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.06.2015, підстава - 345/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 345/2015 ( 345/2015 ) від 18.06.2015 }
Питання Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 422/2006 ( 422/2006 ) від 22.05.2006
N 113/2008 ( 113/2008 ) від 11.02.2008
N 485/2008 ( 485/2008 ) від 30.05.2008
N 706/2010 ( 706/2010 ) від 18.06.2010 }

З метою забезпечення діяльності Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити склад Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки (додається).
У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, статтю 3
Указу Президента України від 14 червня 2000 року N 800
( 800/2000 ) "Питання Комітету з Державних премій України в галузі
науки і техніки".
2. Голові Комітету з Державних премій України в галузі науки
і техніки Б. Патону подати у місячний строк пропозиції щодо
внесення змін до Положення про Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки та Положення про Державні премії України
в галузі науки і техніки ( 800/2000 ), спрямовані на удосконалення
роботи Комітету та процедури присудження Державної премії.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2006 року
N 314/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 квітня 2006 року N 314/2006
СКЛАД
Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки

ПАТОН - президент Національної академії наук Борис Євгенович України, голова Комітету
КРЕМЕНЬ - президент Академії педагогічних наук Василь Григорович України, академік Національної академії
наук України, заступник голови Комітету
СЕМИНОЖЕНКО - Віце-прем'єр-міністр України, академік
Володимир Петрович Національної академії наук України,
заступник голови Комітету
ТАБАЧНИК - Міністр освіти і науки України, Дмитро Володимирович заступник голови Комітету
СТОГНІЙ - заступник голови - учений секретар Вадим Сергійович Комітету
члени Комітету:
АНДРОНАТІ - голова Південного наукового центру НАН
Сергій Андрійович України, академік Національної академії
наук України
БАГРОВ - ректор Таврійського національного Микола Васильович університету імені В.І. Вернадського,
член-кореспондент Національної академії
наук України
БАЖЕНОВ - перший проректор Київського Віктор Андрійович національного університету будівництва
і архітектури
БАР'ЯХТАР - директор Інституту магнетизму НАН Віктор Григорович України, академік Національної академії
наук України
БИЧКОВ - головний інженер Авіаційного Сергій Андрійович науково-технічного комплексу імені
О.К. Антонова
БОБИР - директор Механіко-машинобудівного Микола Іванович інституту Національного технічного
університету України "Київський
політехнічний інститут"
БОЙКО - голова правління - генеральний директор
Володимир Семенович відкритого акціонерного товариства
"Маріупольський металургійний комбінат
імені Ілліча"
БОЛОТСЬКИХ - ректор Харківського державного Микола Степанович технічного університету будівництва та
архітектури
БОНДАР - генеральний директор Донецького Григорій Васильович обласного протипухлинного центру
БОНДАРЕНКО - директор Інституту газу НАН України, Борис Іванович член-кореспондент Національної академії
наук України
БОРИСОВСЬКИЙ - президент Спілки будівельників України
Володимир Захарович
БУЛАТ - директор Інституту геотехнічної Анатолій Федорович механіки НАН України, академік
Національної академії наук України
ВОЗІАНОВ - президент Академії медичних наук Олександр Федорович України, академік Національної академії
наук України
ВОРОНА - директор Інституту соціології НАН Валерій Михайлович України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економічного Валерій Михайлович прогнозування НАН України, академік
Національної академії наук України
ГОЖИК - директор Інституту геологічних наук НАН
Петро Феодосійович України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ГОНЧАРУК - директор Інституту колоїдної хімії та Владислав Володимирович хімії води імені А.В. Думанського НАН
України, академік Національної академії
наук України
ГОРБУЛІН - директор Інституту проблем національної
Володимир Павлович безпеки, академік Національної академії
наук України
ГРИНЬОВ - Голова Державного комітету України Борис Вікторович з питань науково-технічного
та інноваційного розвитку
ГРОДЗИНСЬКИЙ - директор Інституту клітинної біології і
Дмитро Михайлович генетичної інженерії НАН України,
академік Національної академії наук
України
ГУБЕРСЬКИЙ - директор Інституту міжнародних відносин
Леонід Васильович Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, академік
Національної академії наук України
ДАНИЛИШИН - голова Ради по вивченню продуктивних сил
Богдан Михайлович України НАН України, член-кореспондент
Національної академії наук України
ДЗЮБА - радник Президії НАН України, академік Іван Михайлович Національної академії наук України
ДОВГИЙ - директор Інституту телекомунікацій і Станіслав Олексійович глобального інформаційного простору НАН
України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ДОВГОПОЛИЙ - віце-президент Всеукраїнського Анатолій Степанович Акціонерного Банку
ДОЛІНСЬКИЙ - директор Інституту технічної теплофізики
Анатолій Андрійович НАН України, академік Національної
академії наук України
ЄЛЬСЬКА - директор Інституту молекулярної біології
Ганна Валентинівна і генетики НАН України, академік
Національної академії наук України
ЄРЕМЄЄВ - генеральний директор Океанологічного Валерій Миколайович центру НАН України, академік
Національної академії наук України
ЖУЛИНСЬКИЙ - директор Інституту літератури імені Микола Григорович Т.Г. Шевченка НАН України, академік
Національної академії наук України
ЗГУРОВСЬКИЙ - ректор Національного технічного Михайло Захарович університету України "Київський
політехнічний інститут", академік
Національної академії наук України
ЗУБЕЦЬ - президент Української академії аграрних
Михайло Васильович наук
КНИШОВ - директор Інституту серцево-судинної Геннадій Васильович хірургії імені М.М. Амосова АМН
України, член-кореспондент Національної
академії наук України
КОВАЛЕНКО - директор Інституту кардіології імені Володимир Миколайович академіка М.Д. Стражеска АМН України
КОМІСАРЕНКО - директор Інституту біохімії імені Сергій Васильович О.В. Палладіна НАН України, академік
Національної академії наук України
КОНДРАТЕНКО - директор Інституту садівництва УААН Петро Васильович
КОНОВАЛЕНКО - керівник відділення низькочастотної Олександр Олександрович радіоастрономії - заступник директора з
наукової роботи Радіоастрономічного
інституту Національної академії наук
України, академік Національної академії
наук України
КОНЮХОВ - генеральний конструктор - генеральний Станіслав Миколайович директор Державного конструкторського
бюро "Південне" імені М.К. Янгеля,
академік Національної академії наук
України
КОРОСТЕЛЬОВ - генеральний конструктор - генеральний Олег Петрович директор Державного підприємства
"Державне Київське конструкторське
бюро "Луч"
КОСТРИЦЬКИЙ - проректор з наукової роботи Київського
Валерій Всеволодович національного університету технологій
і дизайну
КРИВОВ - голова правління відкритого акціонерного
Георгій Олексійович товариства "Український
науково-дослідний інститут авіаційної
технології"
КРИВЦОВ - ректор Національного аерокосмічного Володимир Станіславович університету імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
КРИЖАНІВСЬКИЙ - ректор Івано-Франківського національного
Євстахій Іванович технічного університету нафти і газу
КРИШТАЛЬ - заступник директора Інституту фізіології
Олег Олександрович імені О.О. Богомольця НАН України,
академік Національної академії наук
України
КУЛИК - директор Інституту загальної енергетики
Михайло Миколайович НАН України, академік Національної
академії наук України
КУХАР - директор Інституту біоорганічної хімії і
Валерій Павлович нафтохімії НАН України, академік
Національної академії наук України
ЛИТВИН - віце-президент Національної академії Володимир Михайлович наук України, академік Національної
академії наук України
ЛИТВИНЕНКО - директор Радіоастрономічного Леонід Миколайович інституту НАН України, академік
Національної академії наук України
ЛІБАНОВА - заступник директора Інституту демографії
Елла Марленівна та соціальних досліджень НАН України,
член-кореспондент Національної академії
наук України
ЛОКТЄВ - академік-секретар Відділення фізики Вадим Михайлович і астрономії НАН України, академік
Національної академії наук України
ЛУКОВСЬКИЙ - завідувач відділу Інституту математики
Іван Олександрович НАН України, академік Національної
академії наук України
МАЧУЛІН - директор Інституту фізики Володимир Федорович напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
НАН України, Голова Вищої атестаційної
комісії України, член-кореспондент
Національної академії наук України
МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного Дмитро Олексійович університету, академік Національної
академії наук України
МОВЧАН - директор Міжнародного центру Борис Олексійович електронно-променевих технологій
Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України, академік
Національної академії наук України
МОРГУН - директор Інституту фізіології рослин і
Володимир Васильович генетики НАН України, академік
Національної академії наук України
МОРОЗОВ - президент Всеукраїнської громадської Анатолій Олексійович організації "Академія технологічних
наук", член-кореспондент Національної
академії наук України
МОСКАЛЕНКО - ректор Національного медичного Віталій Федорович університету імені О.О. Богомольця
НАЗАРЧУК - голова Західного наукового центру Зіновій Теодорович Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України,
академік Національної академії наук
України
НАЙДЕК - директор Фізико-технічного інституту Володимир Леонтійович металів і сплавів НАН України, академік
Національної академії наук України
НАУМОВЕЦЬ - віце-президент Національної академії Антон Григорович наук України, академік Національної
академії наук України
НЕКЛЮДОВ - академік-секретар Відділення ядерної Іван Матвійович фізики та енергетики НАН України,
генеральний директор Національного
наукового центру "Харківський
фізико-технічний інститут", академік
Національної академії наук України
НОВІКОВ - директор Інституту надтвердих матеріалів
Микола Васильович імені В.М. Бакуля НАН України, академік
Національної академії наук України
ОНИЩЕНКО - генеральний директор Національної Олексій Семенович бібліотеки України імені
В.І. Вернадського НАН України, академік
Національної академії наук України
ОНІПКО - президент Всеукраїнської громадської Олексій Федорович організації "Українська академія наук"
ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного Анатолій Федорович економічного університету
ПАЛАГІН - заступник директора Інституту Олександр Васильович кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ПАНАСЮК - директор Фізико-механічного інституту Володимир Васильович імені Г.В. Карпенка НАН України,
академік Національної академії наук
України
ПІВНЯК - ректор Національного гірничого Геннадій Григорович університету України, академік
Національної академії наук України
ПОПОВ - директор Інституту фізико-органічної Анатолій Федорович хімії і вуглехімії імені
Л.М. Литвиненка НАН України, академік
Національної академії наук України
ПОПОВИЧ - директор Інституту філософії імені Мирослав Володимирович Г.С. Сковороди НАН України, академік
Національної академії наук України
ПОХОДЕНКО - віце-президент Національної академії Віталій Дмитрович наук України, директор Інституту
фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського
НАН України, академік Національної
академії наук України
ПОХОДНЯ - академік-секретар Відділення Ігор Костянтинович фізико-технічних проблем
матеріалознавства НАН України, академік
Національної академії наук України
РОЗЕНФЕЛЬД - віце-президент Академії медичних наук Леонід Георгійович України, академік Академії медичних
наук України
САМОЙЛЕНКО - академік-секретар Відділення математики
Анатолій Михайлович НАН України, директор Інституту
математики НАН України, академік
Національної академії наук України
СЕРГІЄНКО - академік-секретар Відділення інформатики
Іван Васильович НАН України, генеральний директор
Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова, академік Національної
академії наук України
СКЛЯРЕНКО - академік-секретар Відділення літератури,
Віталій Григорович мови та мистецтвознавства НАН України,
директор Інституту мовознавства імені
О.О. Потебні НАН України, академік
Національної академії наук України
СКОПЕНКО - ректор Київського національного Віктор Васильович університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної академії наук
України
СКРИПНИК - директор Інституту мистецтвознавства, Ганна Аркадіївна фольклористики та етнології імені
М.Т. Рильського НАН України,
член-кореспондент Національної академії
наук України
СМИНТИНА - ректор Одеського національного Валентин Андрійович університету імені І.І. Мечнікова
СМОЛІЙ - директор Інституту історії України НАН
Валерій Андрійович України, академік Національної академії
наук України
СНЄЖКІН - заступник директора Інституту технічної
Юрій Федорович теплофізики НАН України,
член-кореспондент Національної академії
наук України
СТОГНІЙ - академік-секретар Відділення Борис Сергійович фізико-технічних проблем енергетики НАН
України, академік Національної академії
наук України
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук Василь Якович України, ректор Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого,
академік Національної академії наук
України
ТОЛОЧКО - директор Інституту археології НАН Петро Петрович України, академік Національної академії
наук України
ТРЕТЯК - перший проректор Київського Олег Васильович національного університету імені
Тараса Шевченка
ФІРСТОВ - заступник директора Інституту проблем Сергій Олексійович матеріалознавства імені І.М. Францевича
НАН України, член-кореспондент
Національної академії наук України
ЧЕХУН - директор Інституту експериментальної Василь Федорович патології, онкології і радіобіології НАН
України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ШАПАР - директор Інституту проблем Аркадій Григорович природокористування та екології НАН
України, член-кореспондент Національної
академії наук України
ШЕВЧЕНКО - ректор Донецького національного Володимир Павлович університету, академік Національної
академії наук України
ШЕСТОПАЛОВ - академік-секретар Відділення наук про В'ячеслав Михайлович Землю НАН України, академік Національної
академії наук України
ШПАК - перший віце-президент Національної Анатолій Петрович академії наук України, директор
Інституту металофізики імені
Г.В. Курдюмова НАН України, академік
Національної академії наук України
ЯКИМЕНКО - перший проректор Національного Юрій Іванович технічного університету України
"Київський політехнічний інститут",
член-кореспондент Національної академії
наук України
ЯКОВЕНКО - директор Інституту радіофізики і Володимир Мефодійович електроніки НАН України, академік
Національної академії наук України
ЯЦКІВ - голова Українського міжнародного Ярослав Степанович комітету з питань науки і культури НАН
України, директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України, академік
Національної академії наук України.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 422/2006 ( 422/2006 ) від 22.05.2006, N 113/2008 ( 113/2008 )
від 11.02.2008, N 485/2008 ( 485/2008 ) від 30.05.2008, N 706/2010
( 706/2010 ) від 18.06.2010 }
Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору