Документ 3135-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про спеціальні звання, формений одяг та знаки
розрізнення в органах внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.234 )

З метою запровадження єдиної системи звань, знаків
розрізнення та вирішення інших питань проходження служби в органах
внутрішніх справ України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити для осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ такі спеціальні звання:
Рядовий склад
рядовий міліції рядовий внутрішньої служби
Молодший начальницький склад
молодший сержант міліції молодший сержант внутрішньої
служби сержант міліції сержант внутрішньої служби старший сержант міліції старший сержант внутрішньої
служби старшина міліції старшина внутрішньої служби прапорщик міліції прапорщик внутрішньої служби старший прапорщик міліції старший прапорщик внутрішньої
служби
Середній начальницький склад
молодший лейтенант міліції молодший лейтенант внутрішньої
служби лейтенант міліції лейтенант внутрішньої служби старший лейтенант міліції старший лейтенант внутрішньої
служби капітан міліції капітан внутрішньої служби
Старший начальницький склад
майор міліції майор внутрішньої служби підполковник міліції підполковник внутрішньої
служби полковник міліції полковник внутрішньої служби
Вищий начальницький склад
генерал-майор міліції генерал-майор внутрішньої
служби генерал-лейтенант міліції генерал-лейтенант внутрішньої
служби генерал-полковник міліції генерал-полковник внутрішньої
служби
генерал внутрішньої служби
України
Звання начальницького складу органів внутрішніх справ є
довічним. До спеціальних звань осіб, які звільнені зі служби,
додаються слова "у відставці".
2. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
визначається Міністерством внутрішніх справ України. Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу
присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України. Спеціальні звання вищого начальницького складу присвоюються
Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України. Перелік посад вищого начальницького складу і відповідні цим
посадам спеціальні звання затверджуються Кабінетом Міністрів
України, а перелік посад старшого, середнього, молодшого
начальницького і рядового складу - Міністерством внутрішніх справ
України. Пониження в спеціальному званні осіб молодшого, середнього і
старшого начальницького складу на один ступінь може провадитись як
захід дисциплінарного стягнення згідно з Дисциплінарним статутом
органів внутрішніх справ України. Особи вищого начальницького складу можуть бути понижені в
спеціальному званні Президентом України. Особи начальницького складу можуть бути позбавлені
спеціальних звань у разі втрати громадянства України або вироком
суду, що набрав законної сили.
3. Особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ мають формений одяг і знаки розрізнення та забезпечуються
ними безкоштовно. Особовому складу органів внутрішніх справ
видається службове посвідчення. Знаками розрізнення за спеціальними званнями начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ є погони. Опис і зразки (малюнки) погонів начальницького і рядового
складу міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України. Інші знаки розрізнення начальницького і рядового складу
міліції, а також правила носіння знаків розрізнення на
обмундируванні встановлюються Міністерством внутрішніх справ
України. Начальницький і рядовий склад внутрішньої служби носить
форму одягу, погони та інші знаки розрізнення, встановлені для
відповідних категорій військовослужбовців Збройних Сил України у
порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України за
погодженням з Міністерством оборони України. Спеціальна відзнака
генерала внутрішньої служби України встановлюється Президентом
України.
4. Поширити дію частини третьої статті 16, статей 17 і 18,
частини першої статті 19 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ. Установити, що призовники не підлягають прийому на службу до
органів внутрішніх справ, за винятком випадків, передбачених
законодавчими актами.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3135-XIIвгору