Про створення Кримського державного аграрного університету
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.1997313
Документ 313-97-п, поточна редакція — Прийняття від 07.04.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1997 р. N 313
Київ
Про створення Кримського державного
аграрного університету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства і
продовольства, погоджену з Міністерством освіти, Міністерством
фінансів, Міністерством економіки, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та Урядом Автономної Республіки Крим, про
створення Кримського державного аграрного університету
(м. Сімферополь) на базі Кримського сільськогосподарського
інституту, що ліквідується. Створення зазначеного університету здійснити у межах
асигнувань на підготовку кадрів, що передбачаються Міністерству
сільського господарства і продовольства.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28вгору