Документ 313-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2017, підстава - 261-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2007 р. № 313
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 261 від 12.04.2017}

Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 66 від 08.02.2012
№ 276 від 14.05.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. № 313

ПОРЯДОК
відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування особами, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах МВС (далі - особи), витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах (далі -- витрати), у разі:

1) дострокового розірвання договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі МВС (далі - навчальний заклад) через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість;

2) відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ після закінчення навчального закладу;

3) звільнення осіб начальницького складу органів внутрішніх справ із служби протягом трьох років після закінчення навчального закладу за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення дисципліни.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 66 від 08.02.2012}

2. Відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат, пов'язаних з:

грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням;

перевезенням до місця проведення щорічної основної і канікулярної відпустки та у зворотному напрямку, за направленням до місця служби після закінчення навчального закладу;

оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.

{Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 276 від 14.05.2015}

3. Витрати відшкодовуються згідно з договором про підготовку фахівця в навчальному закладі, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням або управлінням МВС та особою. У разі коли особа є неповнолітньою, установлення правових відносин здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 66 від 08.02.2012}

Типову форму договору затверджує МВС за погодженням з МОН.

4. Розрахунок фактичних витрат здійснюється відповідно до норм утримання у вищому навчальному закладі.

5. Витрати відшкодовуються:

1) у повному розмірі:

особами чоловічої статі, що вислужили встановлений законодавством строк строкової військової служби до вступу у навчальний заклад, та жіночої статі - за весь період навчання;

особами, що навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової служби, - за період навчання, що перевищує такий строк;

2) з урахуванням різниці суми витрат з утримання осіб у навчальному закладі та утримання військовослужбовців строкової служби за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

6. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 66 від 08.02.2012}

У разі поновлення на навчанні особи, що була відрахована з навчального закладу, стягнення суми витрат припиняється.

Якщо таке поновлення здійснено після відкриття виконавчого провадження щодо відшкодування витрат, стягнення їх суми припиняється на підставі вимоги стягувача.

7. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується у порядку, визначеному законодавством.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 276 від 14.05.2015}вгору