Про затвердження Порядку проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа від 18.04.2018312
Документ 312-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 312
Київ

Про затвердження Порядку проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 16-4 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 312

ПОРЯДОК
проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі - еколого-експертна оцінка матеріалів).

Еколого-експертна оцінка матеріалів є обов’язковою умовою державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі - препарати).

2. Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться Мінприроди на підставі документів, поданих заявниками для державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів згідно з Порядком проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253) (далі - реєстраційні матеріали).

3. Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться відповідним структурним підрозділом Мінприроди з метою перевірки реєстраційних матеріалів на відповідність вимогам щодо біологічної ефективності препарату, його безпечності для навколишнього природного середовища, зокрема впливу препарату певної групи на нецільові об’єкти природної екосистеми згідно з переліком (додаток 1), підготовки рекомендацій щодо умов та обмежень у застосуванні препарату та можливості його реєстрації чи перереєстрації.

4. Для підготовки пропозицій і рекомендацій з еколого-експертної оцінки матеріалів утворюється робоча група як консультативно-дорадчий орган. Склад робочої групи та положення про неї затверджуються Міністром екології та природних ресурсів.

5. Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів становить не більш як 30 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 45 днів. Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів для азотних добрив, які містять діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, становить не більш як 15 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 25 днів.

6. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів для пестицидів та регуляторів росту оформлюються згідно з додатком 2, для добрив - за формою згідно з додатком 3, для біологічних препаратів, у тому числі бактеріальних, - згідно з додатком 4.

7. Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається позитивною, якщо за її результатами препарат рекомендовано до постійної або експериментальної реєстрації.

Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається негативною, якщо за її результатами препарат не рекомендовано до реєстрації.

8. У разі коли за результатами еколого-експертної оцінки матеріалів препарат рекомендовано до експериментальної реєстрації, визначається необхідність проведення додаткових досліджень препарату протягом часу дії такої реєстрації.

9. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів затверджуються заступником Міністра екології та природних ресурсів.

10. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів можуть бути оскаржені в судовому порядку.Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
нецільових об’єктів для перевірки безпечності препарату певної групи

Група препаратів

Нецільові об’єкти впливу препаратів

риби

дафнії

водорості

черв’яки ґрунтові

мікро-організми ґрунтові

птахи

бджоли

Гербіциди

+

+

+

+

+

+

+

Фунгіциди

+

+

+

+

+

+

+

Інсектициди, акарациди

+

+

+

+

+

+

+

Протруйники для посівного і садивного матеріалу
+

+

+


Дефоліанти, десиканти

+

+

+

+

+

+

+

Регулятори росту (обробка насіння)
+

+Регулятори росту (обробка рослин)
+

+


+

Родентициди
+

+

+


Фуміганти
Феромони+

Біологічні препарати, в тому числі бактеріальні (обробка насіння)
+
Біологічні препарати, в тому числі бактеріальні (обробка рослин)
+

+


+

Добрива
+

+_____________________
“+” - дослідження обов’язкові.
Додаток 2
до Порядку

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ


Додаток 3
до Порядку

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ


Додаток 4
до Порядку

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВвгору