Документ 3104-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.04.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про співробітництво між
Кабінетом Міністрів України та Європейським
Співтовариством з атомної енергії в галузі
ядерної безпеки та Угоди про співробітництво
між Кабінетом Міністрів України та Європейським
Співтовариством з атомної енергії в галузі
керованого термоядерного синтезу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та
Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної
безпеки ( 994_151 ) та Угоду про співробітництво між Кабінетом
Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної
енергії в галузі керованого термоядерного синтезу ( 994_152 ),
підписані 23 липня 1999 року в м. Києві, ратифікувати
(додаються*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3104-III
___________________
* Додаються до оригіналу.вгору