Документ 3048-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань розслідування фактів порушення
права громадян на свободу совісті
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.65 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 8.4.4 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування фактів порушення права громадян на свободу
совісті (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Сулковського Павла Гнатовича.
3. Депутатським фракціям (групам) у Верховній Раді України у
дводенний строк після прийняття цієї Постанови подати пропозиції
щодо своїх представників у складі Тимчасової слідчої комісії
виходячи із забезпечення представництва в її складі - один
представник від двадцяти народних депутатів України, але не менше
одного народного депутата України від кожної депутатської фракції
(групи).
4. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
5. Звіт Тимчасової слідчої комісії заслухати не пізніше
15-денного строку з дня прийняття цієї Постанови.
6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3048-IVвгору