Питання розвитку виробництва технічних засобів реабілітації
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007304
Документ 304-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2007 р. N 304
Київ
Питання розвитку виробництва технічних
засобів реабілітації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Продовжити на 2007 рік строк дії постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2006 р. N 253 ( 253-2006-п ) "Про
затвердження Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для розроблення нових видів
протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у
стаціонарах при протезних підприємствах".
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2006 р. N 253 ( 253-2006-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів
та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних
підприємствах" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 624)
та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р.
N 808 ( 808-2004-р ) "Про подальший розвиток вітчизняного
виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з вадами
опорно-рухового апарату" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 304
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2006 р. N 253
( 253-2006-п ) та розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 808
( 808-2004-р )

1. Пункт 3 Порядку використання у 2006 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів
протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у
стаціонарах при протезних підприємствах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. N 253
( 253-2006-п ), викласти у такій редакції:
"3. Одержувачами бюджетних коштів є:
промислове об'єднання "Укрпротез" (м. Київ) - для виконання
завдань, передбачених у додатку 2 та пунктах 3-5 додатка 3 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р.
N 808 ( 808-2004-р );
установи і державні, у тому числі казенні підприємства,
зазначені у пунктах 1 і 2 додатка 3 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 808 ( 808-2004-р );
державні, у тому числі казенні експериментальні
протезно-ортопедичні підприємства, у складі медичних відділів яких
функціонують стаціонари первинного та складного протезування, що
здійснюють обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних
підприємствах.".
2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2004 р. N 808 ( 808-2004-р ) "Про подальший розвиток вітчизняного
виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з вадами
опорно-рухового апарату":
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити на 2005-2007 роки завдання з проведення
наукових досліджень, пов'язаних з розробленням нових видів
технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового
апарату та матеріалів для їх виготовлення; з розроблення та
організації виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з
вадами опорно-рухового апарату і комплектувальних частин до
протезно-ортопедичних виробів та поліпшення матеріально-технічної
бази протезно-ортопедичних підприємств; з будівництва,
реконструкції, модернізації та придбання державними, у тому числі
казенними протезно-ортопедичними підприємствами основних засобів,
зокрема для стаціонарів первинного та складного протезування, які
знаходяться у їх структурі, реабілітаційних відділень клініки
Українського науково-дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності, та їх технічного
оснащення, з урахуванням вимог міжнародних стандартів (далі -
завдання), згідно з додатками 1-3.".
2) додаток 3 до розпорядження викласти у такій редакції:
"ЗАВДАННЯ
з будівництва, реконструкції, модернізації
та придбання державними, у тому числі казенними
протезно-ортопедичними підприємствами основних
засобів, зокрема для стаціонарів первинного
та складного протезування, які знаходяться у їх
структурі, реабілітаційних відділень клініки
Українського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та відновлення
працездатності, та їх технічного оснащення,
з урахуванням вимог міжнародних стандартів

(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------- Зміст завдання | Орієнтовний обсяг |У тому числі за |фінансування за рахунок| роками | державного бюджету |--------------- | |2005|2006|2007 ---------------------------------------------------------------- 1. Будівництво 5500 2000 2000 1500
Євпаторійського
протезно-ортопедичного
цеху Сімферопольського
казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
2. Реконструкція:
Черкаського протезно- 1500 800 700
ортопедичного цеху
Київського казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
Херсонського протезно- 1500 800 700
ортопедичного цеху
Одеського казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
медико-технічного 1500 700 800
корпусу Донецького
казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
Хмельницького державного 1200 500 700
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства з метою
створення стаціонару
первинного та складного
протезування
реабілітаційних 10500 500 5000 5000
відділень клініки
Українського науково-
дослідного інституту
протезування,
протезобудування та
відновлення
працездатності
Луганського протезно- 500 500
ортопедичного
підприємства
3. Проведення незалежної 2000 2000
оцінки стану будівель,
приміщень, технічного
та технологічного
обладнання, умов праці,
рівня ефективності
використання всіх видів
енергоресурсів,
дотримання вимог
охорони праці та
організації виробництва
на державних, у тому
числі казенних протезно-
ортопедичних
підприємствах, державних
підприємствах "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Імпульс" з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
4. Розроблення проектів 10000 10000
будівництва,
реконструкції,
технічного оснащення,
покращення умов праці,
підвищення рівня
ефективності
використання всіх видів
енергоресурсів, контролю
якості, організації
виробництва на
державних, у тому числі
казенних протезно-
ортопедичних
підприємствах, державних
підприємствах "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Імпульс" з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
5. Будівництво, 58500 58500
реконструкція,
модернізація, придбання
основних засобів
державними, у тому числі
казенними протезно-
ортопедичними
підприємствами, у тому
числі для стаціонарів
первинного та складного
протезування, державними
підприємствами "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Імпульс" та їх
технічне оснащення з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
Усього 92700 5800 9900 77000"вгору