Документ 3005-III, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань реалізації
виборчих прав громадян України під час
проведення виборів народних депутатів
України 2002 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 24, ст.168 )

У зв'язку з численними зверненнями політичних партій,
громадських організацій, окремих громадян щодо випадків порушення
конституційних гарантій виборчого права громадян України та Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань реалізації виборчих прав громадян України під час
проведення виборів народних депутатів України 2002 року (далі -
Тимчасова слідча комісія).
2. Відповідно до пункту 33 частини першої статті 85
Конституції України покласти на Тимчасову слідчу комісію функцію
здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних
прав виборців та Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 2766-14 ).
3. Затвердити голову та склад Тимчасової слідчої комісії
(додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 3005-III

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 17 січня 2002 року N 3005-III
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань реалізації виборчих
прав громадян України під час проведення
виборів народних депутатів України 2002 року

ЄЛЬЯШКЕВИЧ - позафракційний, голова Комісії Олександр Сергійович
АЛЬОХІН - фракція партії "Солідарність" Володимир Ілліч
БАНДУРКА - фракція Народно-демократичної партії Олександр Маркович
БОКИЙ - фракція Соціалістичної партії України
Іван Сидорович
БОНДАРЕНКО - фракція партії "Реформи і Порядок" - Олена Федорівна "Реформи - Конгрес"
КЛЮЧКОВСЬКИЙ - фракція Народного Руху України Юрій Богданович
МАРЧЕНКО - позафракційний Володимир Романович
ПОДГОРНИЙ - фракція "Яблуко" Сергій Петрович
ПОЛЯКОВ - фракція партії "Єдність" Сергій Васильович
РОЄНКО - фракція Комуністичної партії України Віктор Григорович
ЧЕРНЯК - фракція Українського Народного Руху Володимир Кирилович
ЧИЧКОВ - фракція "Батьківщина" Валерій Михайловичвгору