Документ 2983-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Глиняни
Золочівського району Львівської області до
категорії міст районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст. 139 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Глиняни Золочівського району
Львівської області до категорії міст районного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2983-XIIвгору