Документ 297/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.03.2019, підстава - 49/2019

Указ
Президента України

Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 49/2019 від 04.03.2019}

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, затвердженому Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180 "Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2014 року № 646, від 22 серпня 2014 року № 661 та від 11 вересня 2014 року № 717):

а) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

Голову Комісії призначає Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Заступником голови Комісії є за посадою заступник Міністра закордонних справ України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Членами Комісії є представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою); представник Адміністрації Президента України, визначений Главою Адміністрації Президента України; а також за посадою: директор Національного інституту стратегічних досліджень, перший заступник або заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України, Міністра фінансів України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Голова Державної служби експортного контролю України, перший заступник або заступник Голови Державної фіскальної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також генеральний директор, заступник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою).

Секретарем Комісії є за посадою керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесено питання військово-технічного співробітництва.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням голови Комісії, погодженим із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України";

б) абзаци третій і шостий пункту 7 викласти відповідно в такій редакції:

"подає через Секретаря Ради національної безпеки і оборони України на розгляд Президентові України пропозиції за результатами розгляду Комісією відповідних питань";

"виконує за дорученнями Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України інші функції".

{Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента № 49/2019 від 04.03.2019}

2. Статтю 2 Указу Президента України від 11 вересня 2014 року № 717 "Питання складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" визнати такою, що втратила чинність.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 травня 2015 року
№ 297/2015
вгору