Документ 2956-III, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для з'ясування причин,
що призвели до кризового фінансового стану
Акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.116 )

Заслухавши інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового
фінансового стану Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" (далі - Тимчасова слідча комісія), Верховна Рада України
зазначає, що банкрутство Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" (далі - банк "Україна"), набувши
значного суспільного резонансу, стало питанням довіри народу
України до державної влади.
З'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану
банку "Україна", встановлення осіб, дії чи бездіяльність яких
спричинили банкрутство банку, та притягнення їх до
відповідальності є необхідною передумовою для повернення віри
людей у спроможність держави захистити конституційні права та
свободи громадян.
Незважаючи на той факт, що з початку процедури ліквідації
банку "Україна" минуло понад шість місяців, Національний банк
України, Агентство з питань банкрутства як ліквідатор банку
"Україна" не вживають дієвих заходів щодо подолання наслідків
банкрутства банку "Україна", не запропонували механізму реалізації
або корисного використання майна банку "Україна" та його активів.
Неузгодженість між Національним банком України та Агентством
з питань банкрутства як ліквідатором банку "Україна" призводить до
затягування розрахунків з вкладниками та іншими кредиторами банку
"Україна", що може спричинити зростання соціальної напруги в
Україні.
Тимчасова слідча комісія зіткнулася з небажанням
Національного банку України, Агентства з питань банкрутства
співпрацювати з Комісією, що, зокрема, виявилось у саботуванні
передачі Тимчасовій слідчій комісії інформації про найбільших
боржників банку "Україна" та фізичних і юридичних осіб, які є
засновниками фірм - найбільших боржників банку "Україна".
Тимчасова слідча комісія констатує, що попри наявні
можливості, Кабінетом Міністрів України до цього часу не вжито
відповідних заходів для прискорення розрахунків з вкладниками
банку "Україна".
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Голові Національного банку України
Стельмаху В.С. вирішити питання про притягнення до
відповідальності посадових осіб Національного банку України за
недостатній контроль за діяльністю призначеного Національним
банком України ліквідатора банку "Україна".
2. Кабінету Міністрів України розглянути питання про
притягнення Міністра економіки та з питань європейської інтеграції
України Шлапака О.В. до відповідальності за безконтрольність за
діяльністю підпорядкованого Міністерству ліквідатора банку
"Україна" - Агентства з питань банкрутства.
3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України розглянути питання діяльності Агентства з питань
банкрутства та прийняти рішення про розірвання контракту з Головою
Агентства з питань банкрутства Русаліним К.А. у зв'язку з його
невідповідністю займаній посаді.
4. Ліквідатору банку "Україна" - Агентству з питань
банкрутства в десятиденний термін оприлюднити список із 150
найбільших боржників банку "Україна" - суб'єктів господарювання,
щодо яких проводиться перевірка, із зазначенням їх власників та
сум заборгованості за неповернутими ними кредитами.
5. Кабінету Міністрів України:
в десятиденний термін розглянути питання та визначитись щодо
доцільності та обсягу використання нерухомого майна банку
"Україна" для створення банківської установи;
вжити всіх наявних у розпорядженні Кабінету Міністрів України
заходів щодо прискорення процесу повернення боржниками банку
"Україна" заборгованості за отриманими кредитами.
6. Національному банку України, Кабінету Міністрів України
проінформувати державні установи про небезпечність укладення угод
з боржниками банку "Україна" та рекомендувати державним установам
припинити фінансові відносини з боржниками банку "Україна" до
повного повернення ними заборгованості за отриманими кредитами.
7. З метою прозорості ліквідаційної процедури:
зобов'язати ліквідатора банку "Україна" систематично, один
раз на місяць, оприлюднювати через засоби масової інформації
інформацію про стан повернення боргів банку "Україна" та рух
коштів на накопичувальному рахунку;
рекомендувати Національному банку України встановити
постійний контроль за рухом коштів на накопичувальному рахунку.
8. Національному банку України створити комісію для вивчення
законності пролонгації термінів повернення кредитів боржниками
банку "Україна" та у місячний термін проінформувати Тимчасову
слідчу комісію з цього питання.
9. Тимчасовій слідчій комісії разом з правоохоронними
органами продовжити роботу по з'ясуванню причин, що призвели до
кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2956-IIIвгору