Документ 2932-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2015, підстава - 580-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст.83 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
Законом
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів такі зміни і доповнення:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII
( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 }
{ Розділ III втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

IV. У Законі України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ):
у частині третій статті 15 друге речення викласти в такій
редакції: "Цю інформацію може бути надано тільки на письмову
вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх
справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках,
передбачених законодавством України".
V. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ):
у частині першій статті 5 слова "кримінальною міліцією",
"національної безпеки", "охорони вищих посадових осіб" замінити
відповідно словами "кримінальною та спеціальною міліцією", "служби
безпеки", "державної охорони".
VI. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2932-XII
Опубліковано: "Голос України", 10.02.93вгору