Документ 29-98-п, поточна редакція — Прийняття від 16.01.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 1998 р. N 29
Київ
Про недоліки у фінансово-господарській
діяльності підприємств АТ "Укргазпром",
ДАХК "Укргаз", а також у системі взаєморозрахунків
споживачів України за природний газ, поставлений
оптовими імпортерами, та заходи щодо їх подолання

Проведеною перевіркою фінансово-господарської діяльності
підприємств АТ "Укргазпром", ДАХК "Укргаз", а також системи
взаєморозрахунків споживачів України за природний газ, поставлений
оптовими імпортерами, виявлено численні недоліки та порушення
вимог законодавства під час укладення договорів, розрахункових
операцій, виконання зобов'язань перед бюджетом. Необгрунтовано
розширився вплив комерційних структур на газозабезпечення.
Зазначені та інші недоліки стали можливими через неналежний
контроль за роботою підпорядкованих підприємств з боку Державного
комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Головне
контрольно-ревізійне управління Міністерства фінансів фактично
самоусунулися від вивчення і аналізу стану справ на ринку газу та
від контролю за розвитком ситуації.
З метою усунення допущених недоліків у
фінансово-господарській діяльності підприємств АТ "Укргазпром" і
ДАХК "Укргаз", а також у системі взаєморозрахунків споживачів за
природний газ, поставлений оптовими імпортерами, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Фонду державного майна, Антимонопольному комітету, Міністерству
промислової політики, АТ "Укргазпром", АТ "Укрнафта", ДАХК
"Укргаз", Державному комунальному підприємству "Київгаз",
Державному виробничому підприємству "Чорноморнафтогаз" розглянути
матеріали перевірки і у двотижневий термін розробити заходи щодо
усунення недоліків, виявлених за її результатами, а посадових
осіб, винних у порушеннях, притягнути до відповідальності. Міністру Кабінету Міністрів України Толстоухову А.В.
забезпечити контроль за організацією обговорення матеріалів
перевірки.
2. Взяти до відома, що за допущені недоліки у роботі
звільнено із займаних посад першого заступника голови Державного
комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
Лопатіна В.О., голову правління ДАХК "Укргаз" Фреюка Т.М. та
заступника голови правління АТ "Укргазпром" Поволокіна П.М.
3. За незабезпечення дійового контролю за роботою підвідомчих
підприємств, що призвело до значних втрат надходжень до державного
бюджету, голові Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Ковалку М.П. оголосити догану. Голові правління АТ "Укргазпром" Клюку Б.О. порушити питання
про доцільність перебування Бабія Б.А. на посаді заступника голови
правління АТ "Укргазпром", а голові правління ДАХК "Укргаз"
Слободяну С.М. - про перебування Панасюка В.Л. на посаді
заступника голови правління ДАХК "Укргаз".
4. Просити Генеральну прокуратуру та доручити Міністерству
внутрішніх справ прискорити розгляд матеріалів про наслідки
перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "Укргазпром" і
ДАХК "Укргаз" у системі взаєморозрахунків за поставлений оптовими
імпортерами природний газ.
5. Міністерству фінансів, Головному державному казначейству,
ДАХК "Укргаз" призупинити проплати із бюджету за використаний
природний газ тим комерційним структурам, перевірку діяльності
яких з обговорюваних питань здійснюють правоохоронні органи.
6. Голові Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Ковалку М.П. розглянути питання про
доцільність функціонування комерційних структур, створених за
участю АТ "Укргазпром" і ДАХК "Укргаз".
7. Голові правління АТ "Укргазпром" Клюку Б.О. запропонувати
до 25 січня 1998 р. нову схему реформування АТ "Укргазпром", яка
забезпечила б розмежування функцій видобутку, транспортування та
реалізації природного газу.
8. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Міністерству економіки, Міністерству фінансів
провести повну інвентаризацію дебіторської і кредиторської
заборгованості за станом на 1 січня 1998 р. у кожній локальній
транспортній схемі газопостачання, а саме в розрахунках
газотрейдерів, ділерів, трансгазів, облгазів та споживачів.
9. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Державній податковій адміністрації, Міністерству юстиції
розглянути та внести пропозиції щодо поетапного призупинення
операцій з переуступки вимог та переведення боргів між суб'єктами
господарювання, задіяних у сфері газопостачання, зокрема, в першу
чергу, переведенні безнадійних боргів газотрейдерів на АТ
"Укргазпром".
10. Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Міністерству економіки, Державній
податковій адміністрації, Міністерству фінансів проаналізувати
стан розрахунків за надані послуги з транзиту через територію
України російського і туркменського природного газу та підготувати
пропозиції щодо скорочення обсягів бартерних операцій (зустрічні
поставки газу, інші матеріальні цінності) під час розрахунків за
ці послуги.
11. Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Міністерству економіки підготувати
пропозиції щодо впорядкування плати за зберігання природного газу,
в тому числі імпортованого, в підземних сховищах, який
відбирається для транзиту за межі України та для українських
покупців.
12. Міністерству фінансів, Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості, Державному комітетові по
матеріальних резервах, Міністерству економіки розробити та
затвердити порядок передачі природного газу Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, Державному
комітетові по матеріальних резервах (до державного резерву) за їх
дорученнями в рахунок зменшення заборгованості перед бюджетом АТ
"Укргазпром" та його структурних підрозділів.
13. Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Міністерству економіки, Фонду
державного майна, Державної податкової адміністрації, Міністерству
юстиції розглянути та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції про вдосконалення роботи на газовому ринку України
підприємств, в статутному фонді яких є частка іноземного капіталу.
14. Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Фонду державного майна розробити
відповідний нормативно-правовий акт (порядок) з метою запобігання
укладенню договорів на постачання газу підприємствами (трейдерами,
ділерами, інше), розміри статутних фондів, інші власні активи яких
неадекватні обсягам договорів на поставку газу.
15. Міністерству фінансів, Державній податковій
адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству юстиції внести
пропозиції щодо скорочення терміну позовної давності з трьох до
одного року стосовно кредиторської заборгованості.
16. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
розробити порядок ціноутворення, обліку та нормування втрат у
сфері видобутку, транспортування, зберігання у підземних сховищах,
постачання і споживання природного газу.
17. Фонду державного майна, Міністерству економіки,
Міністерству юстиції розробити проект типової угоди на
використання акціонерними товариствами майна, яке не підлягає
приватизації. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Фонду державного майна переукласти угоду з ДАХК
"Укргаз" на експлуатацію державного майна, що передається у
користування підприємствам Компанії "Укргаз".
18. Державній податковій адміністрації, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Головному контрольно-ревізійному
управлінню, Міністерству внутрішніх справ, Державній митній
службі, Службі безпеки підготувати та подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо впровадження автоматизованої системи
координації діяльності контролюючих органів.
19. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
розробити та запровадити комплексні схеми перевірок діяльності
відповідних галузей в цілому, зокрема у сферах постачання
сировини, енергоресурсів, виробництва, реалізації продукції,
розрахунків, фінансового забезпечення товарних та грошових
потоків.
20. Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, Міністерству економіки, Фонду
державного майна, Антимонопольному комітетові, Міністерству
юстиції у десятиденний термін подати Кабінетові Міністрів України
узгоджений проект рішення щодо створення на базі підприємств
нафтогазового комплексу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України".
21. Контроль за виконання цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37вгору