Документ 2881-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст.93 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193;
1999 р., N 38, ст. 345) такі зміни:
1. Перше речення частини першої статті 3-2 викласти у такій
редакції:
"1. Спеціальний торговий патент може бути придбаний суб'єктом
підприємницької діяльності, який займається видами діяльності,
визначеними в статтях 3 і 3-1 цього Закону, і обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рік".
2. У статті 7-1:
1) у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"податок на додану вартість, крім податку з операцій ввезення
(пересилання) товарів на митну територію України або отримання від
нерезидентів робіт (послуг) для їх використання або споживання на
митній території України";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"податок на прибуток підприємств, крім податку з доходів,
отриманих у вигляді дивідендів, процентів, роялті, та доходів від
фрахту транспортних засобів";
абзац десятий виключити;
2) частину другу виключити;
3) абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції:
"5. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які
придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу
обліку доходів і витрат у порядку, встановленому центральним
податковим органом".
3. Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій
редакції:
"за порушення строків сплати або неповне внесення чергових
платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи
суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України на день
виникнення такого податкового боргу або на день його (частини)
погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою,
за кожний календарний день прострочення у його сплаті".
4. Останнє речення частини п'ятої статті 9 викласти у такій
редакції:
"Експеримент припиняється у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, але не раніше одного року після його початку".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 грудня 2001 року
N 2881-IIIвгору