Документ 288-96-п, поточна редакція — Редакція від 04.01.2019, підстава - 958-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 1996 р. N 288
Київ
Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються
для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а
також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004
N 800 ( 800-2006-п ) від 07.06.2006
N 782 ( 782-2008-п ) від 03.09.2008
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015
N 958 ( 958-2018-п ) від 14.11.2018 }

{ У назві та постановляючій частині Постанови слова "та
застосування незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів іноземного виробництва" замінено словами
"незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що
використовуються для проведення державних випробувань
та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу" згідно з
Постановою КМ N 782 ( 782-2008-п ) від 03.09.2008 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються
для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а
також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
(додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 288

ПОРЯДОК
надання дозволу на ввезення на митну територію України
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для проведення державних випробувань
і наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу
1. Цей Порядок визначає умови надання дозволу на ввезення на
митну територію України (далі - ввезення) незареєстрованих
пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення
державних випробувань і наукових досліджень (далі -
незареєстровані препарати), а також обробленого ними насіннєвого
(посадкового) матеріалу.
Дія цього Порядку не поширюється на ввезення стандартних
аналітичних зразків препаратів, призначених для проведення
контрольно-аналітичних вимірювань, розроблення методик визначення
залишкових кількостей препаратів, приготування калібрувальних або
реперних розчинів.
2. Дозвіл на ввезення незареєстрованих препаратів, а також
обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу (далі -
дозвіл) надається за умови, що такий препарат включено до плану
державних випробувань, затвердженого Мінприроди, або до
науково-дослідницьких планів наукових установ та організацій.
3. Дозвіл надається Мінприроди за встановленою ним формою
( z1227-06 ). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 958 ( 958-2018-п ) від
14.11.2018 }
4. Для надання дозволу суб'єкт господарювання подає такі
документи: { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
заявку; { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
копії сертифікатів якості та відповідності незареєстрованих
препаратів, листок безпеки незареєстрованого препарату (карту
даних небезпечного фактора);
копію договору обов'язкового страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.
5. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання)
дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). { Абзац
перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від
16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 958
( 958-2018-п ) від 14.11.2018 }
У разі прийняття рішення про надання дозволу відомості,
зазначені в ньому, надсилаються в установленому Мінприроди порядку
в електронному вигляді до Держекоінспекції, Держмитслужби, МОЗ, а
у разі ввезення насіннєвого (посадкового) матеріалу, обробленого
незареєстрованими препаратами, також Мінагрополітики.
Рішення про відмову в наданні дозволу може бути оскаржене в
установленому порядку.
Суб'єкти господарювання, яким надано дозвіл, подають до
31 грудня поточного року звіт про використання ввезених
незареєстрованих препаратів Мінприроди, МОЗ, а у разі ввезення
обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу також
Мінагрополітики. { Порядок в редакції Постанови КМ N 782 ( 782-2008-п ) від
03.09.2008 }вгору