Документ 285-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до деяких законів України з метою
підтримки наукової і науково-технічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 2-3, ст.21 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до законодавчих актів України:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10,
ст. 35):
1) у статті 1:
у пункті 1.11 останнє речення викласти в такій редакції:
"Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит,
інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що
засвідчують відносини позики";
доповнити пункт 1.11 підпунктом 1.11.4 такого змісту: "1.11.4. Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка
плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької
діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових
ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною
компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень
податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано
внаслідок реалізації інноваційних програм".
2) у статті 7: абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити словами:
"науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами
III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 285-XIVвгору