Документ 2822-III, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для перевірки
дотримання вимог Конституції України
і Регламенту Верховної Ради України
при прийнятті Земельного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 8, ст.65 )

У зв'язку із зверненням народних депутатів України та
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
від 14 листопада 2001 року Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для перевірки дотримання вимог Конституції України ( 254к/96-ВР )
і Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) при
прийнятті Земельного кодексу України (далі - Тимчасова слідча
комісія).
2. Затвердити такий склад Тимчасової слідчої комісії:
Асадчев - фракція Українського Народного Руху Валерій Михайлович
Дроботов - позафракційний Анатолій Іванович
Круценко - фракція Комуністичної партії України Василь Якович
Марченко - позафракційний Володимир Романович
Сас - фракція "Батьківщина" Сергій Володимирович
Семенюк - фракція Соціалістичної партії України
Валентина Петрівна (Лівий центр)
Снігач - фракція Комуністичної партії України Андрій Прокопович
3. Матеріально-технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії покласти на
Апарат Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2822-IIIвгору