Документ 28-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.01.2007, підстава - 557-V

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питання порушення
законодавства під час проведення виборів
до органів місцевого самоврядування
в м. Черкаси у 2006 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.306 )
{ Пповноваження Тимчасової слідчої комісії припинено
згідно з Постановою ВР
N 557-V ( 557-16 ) від 11.01.2007 }

У зв'язку з повідомленнями про порушення конституційних прав
громадян України обирати та бути обраними під час проведення
виборів до органів місцевого самоврядування в м. Черкаси,
відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті
82 Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питання порушення законодавства під час проведення виборів до
органів місцевого самоврядування в м. Черкаси у 2006 році (далі -
Тимчасова слідча комісія).
2. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Оробця Юрія Миколайовича.
3. Депутатським фракціям у Верховній Раді України у дводенний
строк після прийняття цієї Постанови подати пропозиції щодо своїх
представників у складі Тимчасової слідчої комісії виходячи із
забезпечення представництва в її складі - не менше двох народних
депутатів України від кожної депутатської фракції.
4. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на апарат Верховної Ради України.
5. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
один рік з дня прийняття цієї Постанови.
6. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї
Постанови.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 25 липня 2006 року
N 28-Vвгору