Документ 2770-III, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для з'ясування причин,
що призвели до кризового фінансового стану
комерційного акціонерного банку "Слов'янський"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.48 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану
комерційного акціонерного банку "Слов'янський" (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії доручити з'ясувати причини, що
призвели до кризового фінансового стану комерційного акціонерного
банку "Слов'янський", та до 11 січня 2002 року проінформувати
Верховну Раду України про результати роботи і внести відповідні
пропозиції.
3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Головному
контрольно-ревізійному управлінню, Міністерству внутрішніх справ
України, Службі безпеки України, Рахунковій палаті, Національному
банку України, Державній податковій адміністрації України
розглянути питання щодо участі їх представників у роботі
Тимчасової слідчої комісії.
4. Матеріально-технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії покласти на
Апарат Верховної Ради України.
5. Затвердити такий склад Тимчасової слідчої комісії:
Арабаджи - група "Солідарність" Володимир Васильович
Бабурін - фракція Комуністичної партії Олексій Васильович України
Кучеренко - позафракційний Олексій Юрійович
Мангул - група "Трудова Україна" Анатолій Ілліч
Семенюк - фракція Соціалістичної партії Валентина Петрівна України
Сизенко - фракція Комуністичної партії Юрій Павлович України
Сухий - група "Трудова Україна" Ярослав Михайлович
Таран (Терен) - фракція "Батьківщина" Віктор Васильович
Чорноволенко - фракція Народного Руху України
Олександр Віленович
Шиллер - фракція Соціал-демократичної Ростислав Ілліч партії України (Об'єднаної)

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2770-IIIвгору