Документ 274-VIII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2015, підстава - 576-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360}

Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, ст.165)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України".

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.

2. Пункт 6 статті 7 після слів "контроль за" доповнити словами "надходженням та".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квітня 2015 року
№ 274-VIII
вгору