Питання Національної телекомпанії України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2010272
Документ 272-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2016, підстава - 177-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2010 р. N 272
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 177 ( 177-2016-п ) від 16.03.2016 }
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 256 ( 256-2015-п ) від 29.04.2015 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 693 ( 693-2014-п ) від 07.11.2014 }
Питання Національної телекомпанії України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що функції з управління Національною
телекомпанією України здійснює Кабінет Міністрів України.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
20 лютого 1995 р. N 129 ( 129-95-п ) "Питання Державного комітету
телебачення і радіомовлення" і від 4 червня 2002 р. N 764
( 764-2002-п ) "Деякі питання Національної телекомпанії України"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1121; 2003 р., N 25,
ст. 1195) зміни, що додаються.
3. Міністерству фінансів та Державному комітетові телебачення
та радіомовлення під час доопрацювання проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" та складання проектів
Державного бюджету України на наступні роки передбачати кошти для
забезпечення діяльності Національної телекомпанії України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2010 р. N 272
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 1995 р. N 129
( 129-95-п )
і від 4 червня 2002 р. N 764
( 764-2002-п )

1. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого
1995 р. N 129 ( 129-95-п ) "Питання Державного комітету
телебачення і радіомовлення" після слів "Національну телекомпанію
України," доповнити словами "функції з управління якою здійснює
Кабінет Міністрів України, а також".
2. У Статуті Національної телекомпанії України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2002 р. N 764
( 764-2002-п ) "Деякі питання Національної телекомпанії України":
1) друге речення абзацу першого пункту 1 замінити реченнями
такого змісту: "Телекомпанія утворена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. N 129
( 129-95-п ). Функції з управління Телекомпанією здійснює Кабінет
Міністрів України.";
2) пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Керівництво діяльністю Телекомпанії здійснює її
генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється
з посади Кабінетом Міністрів України.";
3) у пунктах 15, 16, підпункті 9 пункту 19 і пункті 35 слово
"президент" в усіх відмінках замінити словами "генеральний
директор" у відповідному відмінку.вгору