Документ 2698-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
Ради Європи про відмивання, пошук, арешт
та конфіскацію доходів, одержаних злочинним
шляхом, та про фінансування тероризму
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.81 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук,
арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про
фінансування тероризму ( 994_948 ), вчинену 16 травня 2005 року у
м. Варшаві, яка набирає чинності для України в перший день місяця,
що настає після закінчення тримісячного періоду від дати
висловлення Україною згоди на обов'язковість для неї Конвенції
( 994_948 ) (додається), з такими заявами і застереженнями:
1) до статті 3:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 3 Конвенції заявляє,
що буде застосовувати пункт 1 статті 3 Конвенції тільки до
злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Україна відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 53
Конвенції заявляє, що не буде застосовувати пункт 4 статті 3
Конвенції";
2) до статті 9:
"Україна відповідно до пункту 4 статті 9 Конвенції заявляє,
що буде застосовувати пункт 1 статті 9 Конвенції тільки у
випадках, коли за предикатний злочин передбачено покарання у
вигляді позбавлення волі.
Україна відповідно до пункту 2 статті 53 Конвенції заявляє,
що не буде застосовувати пункт 6 статті 9 Конвенції";
3) до статті 17:
"Україна відповідно до пункту 5 статті 17 Конвенції заявляє,
що буде застосовувати статтю 17 Конвенції лише до злочинів,
визначених у переліку, що міститься у Додатку до Конвенції";
4) до статті 24:
"Україна відповідно до пункту 3 статті 24 Конвенції заявляє,
що застосовуватиме пункт 2 статті 24 Конвенції виключно за умови
дотримання конституційних принципів України і фундаментальних
засад її правової системи";
5) до статті 31:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 31 Конвенції заявляє,
що не використовуватиме на своїй території способи передачі
судових документів, передбачені пунктом 2 статті 31 Конвенції";
6) до статті 33:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 33 Конвенції заявляє,
що її центральними органами, на які покладаються повноваження
згідно з пунктом 1 статті 33 Конвенції, є Міністерство юстиції
України (щодо виконання судових рішень) і Генеральна прокуратура
України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних
справ)";
7) до статті 35:
"Україна відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції
погоджується приймати та виконувати запити, передані за допомогою
електронних або інших засобів телекомунікації, за умови
одночасного направлення запитуючою Стороною оригіналів таких
запитів поштою або кур'єром. Інформація щодо виконання запитів,
переданих за допомогою електронних або інших засобів
телекомунікації, буде направлятися запитуючій Стороні лише після
одержання їх оригіналів.
Україна відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції заявляє,
що запити та супровідні до них документи повинні направлятися в
Україну разом із перекладом українською мовою або однією з
офіційних мов Ради Європи, якщо вони не складені цими мовами";
8) до статті 42:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 42 Конвенції заявляє,
що без попередньої згоди України інформація або докази, надані нею
відповідно до глави IV Конвенції, не можуть використовуватися або
передаватися органами запитуючої Сторони для проведення
розслідувань чи судових розглядів інших, ніж зазначені у запиті";
9) до статті 46:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 53 Конвенції заявляє,
що буде застосовувати пункт 5 статті 46 Конвенції за умови
забезпечення запитуючою Стороною використання одержаної інформації
виключно для цілей кримінального судочинства у справах про
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
про фінансування тероризму.
Україна відповідно до пункту 13 статті 46 Конвенції заявляє,
що органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу
фінансової розвідки у розумінні статті 46 Конвенції, є центральний
орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань
фінансового моніторингу України";
10) до статті 47:
"Україна відповідно до пункту 2 статті 53 Конвенції заявляє,
що застосовуватиме пункт 1 статті 47 Конвенції на умовах,
передбачених національним законодавством".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2010 року
N 2698-VIвгору