Документ 2690-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу N 2 до Європейської
конвенції про запобігання тортурам та
нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.9 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Протокол N 2 до Європейської конвенції про
запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню ( 994_058 ), підписаний від
імені України 26 січня 1998 року в м. Страсбурзі (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 вересня 2001 року
N 2690-III
____________
* Додається до оригіналу.вгору